Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :


TẠP CHÍ Y HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 Loại Thông báo, người đăng :admin, ngày : 18/05/2020

   Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh của Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh là nơi công bố các công trình nghiên cứu khoa học, giới thiệu và phổ biến các kiến thức khoa học chuyên đề y dược học cho các giảng viên, các học viên, sinh viên thuộc các cơ sở đào đạo y dược, cho những người công tác trong ngành y tế trong cả nước.

THỂ LỆ ĐĂNG BÀI

 Loại Thông báo, người đăng :admin, ngày : 25/11/2019

   Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh có nhiệm vụ thông tin y học và sức khỏe cộng đồng cho các đối tượng trong ngành Y. Tạp chí được xuất bản với hai thứ tiếng: tiếng Việt và tiếng Anh. Các bài viết trong Tạp chí gồm các thể loại: bài tổng quan, bài nghiên cứu gốc, thông tin y học, diễn đàn, ý kiến bạn đọc.

Ban biên tập

 Loại Thông báo, người đăng :admin, ngày : 11/03/2019

   Ban biên tập tạp chí Y Học TP. Hồ Chí Minh

QUY TRÌNH BÌNH DUYỆT (PHẢN BIỆN) BÀI BÁO CỦA TẠP CHÍ Y HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 Loại Thông báo, người đăng :admin, ngày : 11/03/2019

   Tất cả các bản thảo gửi về cho tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh đều được đánh giá ngang hàng và công bằng. Tạp chí sử dụng hệ thống gửi bài, đánh giá bản thảo và quản lý biên tập viên theo tiêu chuẩn của Mỹ (Aries Systems Corporation, Mỹ), áp dụng các tiêu chuẩn đánh giá nghiêm ngặt, đảm bảo phương pháp nghiên cứu phù hợp và kết quả chính xác. Chúng tôi tập trung vào tính chính xác của phương pháp nghiên cứu và phù hợp với y đức.

1