Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

QUY TRÌNH BÌNH DUYỆT (PHẢN BIỆN) BÀI BÁO CỦA TẠP CHÍ Y HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH    

Tất cả các bản thảo gửi về cho tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh đều được đánh giá ngang hàng và công bằng. Tạp chí sử dụng hệ thống gửi bài, đánh giá bản thảo và quản lý biên tập viên theo tiêu chuẩn của Mỹ (Aries Systems Corporation, Mỹ), áp dụng các tiêu chuẩn đánh giá nghiêm ngặt, đảm bảo phương pháp nghiên cứu phù hợp và kết quả chính xác. Chúng tôi tập trung vào tính chính xác của phương pháp nghiên cứu và phù hợp với y đức.

1. Các bước bình duyệt bài báo của Tạp chí Y HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Bước 1: Bản thảo (manuscript) được tác giả gửi qua Email: tcyhoc@ump.edu.vn

Bước 2: Dựa vào thể lệ đăng bài, Ban thư ký toà soạn sẽ xem xét những điều kiện cơ bản của bài báo: giấy chứng nhận của Hội Đồng Đạo Đức Trong Nghiên Cứu Y Sinh, thông tin của người gửi bài , …Sau đó gửi bài cho Tổng biên tập/Phó tổng biên tập.

Bước 3: Tổng biên tập/ Phó Tổng biên tập đánh giá bản thảo.

Bước 4: Tổng biên tập/ Phó Tổng biên tập sẽ lựa chọn và chuyển quyền xử lý bản thảo cho Thành viên Ban Biên tập phù hợp - người sẽ gửi bản thảo cho Người bình duyệt (reviewer) phù hợp qua Email hoặc bản giấy.

Bước 5: Người bình duyệt (Reviewer) sẽ gửi phản hồi, đánh giá, góp ý cho Ban Biên tập (quá trình này sẽ diễn ra tối đa trong vòng 15 ngày).

Bước 6: Tác giả nhận các góp ý của Người bình duyệt thông qua Email hoặc bản giấy.

Bước 7: Ban biên tập sẽ tạo một nhóm thảo luận kín giữa các tác giả và Người bình duyệt, quá trình này sẽ được làm mù đơn.

Bước 8: Tác giả gửi cho Ban Biên tập bản thảo cuối cùng sau khi thảo luận kết thúc và bản thảo này đã được Người bình duyệt chấp thuận.

Bước 9: Ban Biên tập sẽ chọn ra bản cuối cùng và gửi về cho Tổng biên tập/ Phó Tổng biên tập

Bước 10: Tổng biên tập/ Phó Tổng biên tập sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc xuất bản bài báo.

Bước 11: Tác giả sẽ nhận được email về việc chấp thuận (accepted) hoặc từ chối (rejected) bài báo. Nếu bài báo được chấp thuận đăng, Ban Biên tập và đội ngũ thư ký, toà soạn sẽ làm việc để định dạng theo quy định, làm việc với nhà in để in báo.

2. Khi nhận được bản thảo, chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá nhanh chóng các tiêu chí sau đây:

1.  Đạo đức nghiên cứu, bất kỳ xung đột lợi ích liên quan.

2.  Văn phong và cách trình bày bản thảo theo thể lệ đăng bài đã được phổ biến trên trang web của tạp chí (http://yds.edu.vn/tcyh/ http://yhoctphcm.ump.edu.vn)

3. Đạo văn, bản quyền, bài báo đã công bố trong ấn phẩm nào chưa.

Các bước này rất quan trọng và được xử lý cẩn thận. Nếu cần thêm dữ liệu, chúng tôi sẽ gửi lại yêu cầu cho tác giả để đảm bảo tất cả dữ liệu cần thiết được xử lý hiệu quả.

3. Quá trình biên tập (Editorial process)

Ban Biên tập sẽ đánh giá chất lượng của nghiên cứu và đánh giá bản thảo của tác giả, sau đó Tổng biên tập/ Phó Tổng biên tập sẽ chỉ định Người bình duyệt/đánh giá phù hợp cho bản thảo. Thời gian của bước này sẽ không quá một tuần.

4. Quá trình bình duyệt (Peer-review)

Quá trình bình duyệt là mù đơn (Người bình duyệt biết tên tác giả nhưng tác giả không biết Người bình duyệt). Ban Biên tập sẽ mời hai hoặc ba Người bình duyệt (có trình độ tiến sĩ trở lên, cùng chuyên ngành với chuyên ngành của tác giả) để xem xét bản thảo, trong thời gian tối đa là 15 ngày. Nếu chậm hơn, chúng tôi sẽ thông báo lý do cho tác giả bài báo. Người bình duyệt gửi lại ý kiến cho Ban Biên tập trước khi phản hồi được gửi về cho các tác giả.

5. Quá trình tác giả trả lời người bình duyệt

Các tác giả sẽ có 30 ngày để trả lời các ý kiến và chỉnh sửa bản thảo. Đôi khi, nếu cần, sẽ có thảo luận qua Email giữa tác giả bài báo với Người bình duyệt Ban Biên tập để đạt được kết quả bản thảo tốt nhất. Ban Biên tập sẽ quyết định thời gian cho quá trình này và sẽ chọn ra bản thảo cuối cùng.


Toà soạn Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh:
217 Hồng Bàng, P11, Quận 5, TP.HCM
ĐT:(028)38.558.411 - Fax: (028)38.552.304.
GS Nguyễn Sào Trung, PGS Bùi Quang Vinh,
CN. Lê Đình Bảo Vân
Email: tcyhoc@ump.edu.vn, nsaotrung@ump.edu.vn,
buiquangvinh@ump.edu.vn