Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

HƯỚNG DẪN TÁC GIẢ VIẾT BÀI    

Ngoài phần hướng dẫn trong Thể lệ đăng bài và Quy trình bình duyệt, Tác giả nên tham khảo thêm cách viết bài đăng báo Y học từ các sách giáo khoa và các tạp chí Y học trên thế giới. Về nguyên tắc, các tạp chí Y học trên thế giới đều tuân thủ theo hướng dẫn viết bài của Hội đồng Biên tập Tạp chí Y học Quốc tế (International Committee of Medical Journal Editors, ICMJE) được cập nhật hảng năm.

http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf

Một số địa chỉ website hướng dẫn cách các tác giả viết bài là:

- Hướng dẫn cùa MedPharmres (Tạp chí Y Dược TPHCM, bản tiếng Anh):

https://medpharmres.com/medpharmres-guidelines

- Hướng dẫn của Tạp chí Hội Y học Hoa kỳ (JAMA):

https://jamanetwork.com/journals/jama/pages/instructions-for-authors

- Hướng dẫn của Tạp chí Lancet

http://thelancet.com/pb/assets/raw/Lancet/authors/tlrm-info-for-authors.pdf

 

 

 

Tin tiếp theo cùng loại
  BAN BIÊN TẬP TẠP CHÍ Y HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  TẠP CHÍ Y HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  QUY TRÌNH BÌNH DUYỆT (PHẢN BIỆN) BÀI BÁO CỦA TẠP CHÍ Y HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tin tiếp theo cùng sự kiện
THỂ LỆ ĐĂNG BÀI
BAN BIÊN TẬP TẠP CHÍ Y HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TẠP CHÍ Y HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
QUY TRÌNH BÌNH DUYỆT (PHẢN BIỆN) BÀI BÁO CỦA TẠP CHÍ Y HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lên đầu trang |Số lần xem: 3495