Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2002 - TẬP 6 - SỐ 3
NỘI DUNG
 


1
NHỮNG TIẾN BỘ TRONG CHẨN ÐOÁN VÀ ÐIỀU TRỊ BỆNH SỎI MẬT

Nguyễn Ðình Hối*, Nguyễn Hoàng Bắc*, Ðỗ Ðình Công*, Lê Văn Cường*, Nguyễn Tấn Cường*, Võ Tấn Ðức*, Nguyễn Thị Lý*, Võ Thị Chi Mai*, Ðặng Tâm*
Năm:2002  Tập:6  Số:3  Trang:1092
CẮT THẬN QUA ĐƯỜNG HÔNG LƯNG TRƯỚC - BÊN SAU PHÚC MẠC

Trần Văn Sáng
Năm:2002  Tập:6  Số:3  Trang:1163
BƯỚC ÐẦU TÌM HIỂU SỰ LƯU HÀNH BỆNH HEMOGLOBIN TRÊN NGƯỜI DÂN TỘC GIA JAI TẠI TỈNH GIA LAI
DETERMINING THE FREQUENCE OF HEMOBLOBINOPATHIES IN GIA JAI MINOR ETHNIC COMMUNITY AT GIA LAI PROVENCE
Nguyễn Văn Dũng*, Võ Thị Lệ*, KSo HNhan**, Mai Văn Khanh*, Lê Thị Hảo***, Phùng Thị Dung ****. Trương Ðình Kiệt *** và tập thể khoa Nhi Bệnh viện Ða khoa Tỉnh Gia Lai
Năm:2002  Tập:6  Số:3  Trang:1264
KHẢO SÁT CHỈ SỐ KIỀM DƯ DỊCH NGOẠI BÀO BEecf TRONG SUY HÔ HẤP CẤP Ở TRẺ EM
EVALUATION OF INDEX OF BASE EXCESS IN EXTRACELLULAR FLUID (BEecf) IN ACUTE RESPIRATORY FAILURE IN CHILDREN
Nguyễn Ðình Hải* và các Cộng Sự
Năm:2002  Tập:6  Số:3  Trang:1295
NHẬN XÉT ĐỊNH LUẬT GOODSALL TRONG BỆNH RÒ HẬU MÔN
EVALUATION OF GOODSALL' S RULE FOR ANAL FISTULA
Lại Viễn Khách
Năm:2002  Tập:6  Số:3  Trang:1386
GÓP PHẦN NGHIÊN CỨU BỆNH VẨY NẾN THÔNG THƯỜNG CHƯA BIẾN CHỨNG ÐƯỢC ÐIỀU TRỊ BẰNG CHẤT KẼM (ZINC)
CONTRIBUTING TO STUDY THE ORDINARY UNCOMPLICATED PSORIASIS TREATED BY ZINC
Nguyễn Tất Thắng *
Năm:2002  Tập:6  Số:3  Trang:1417
GÓP PHẦN NGHIÊN CỨU BỆNH VẨY NẾN THÔNG THƯỜNG CHƯA BIẾN CHỨNG ÐƯỢC ÐIỀU TRỊ BẰNG CHẤT KẼM (ZINC)
CONTRIBUTING TO STUDY THE ORDINARY UNCOMPLICATED PSORIASIS TREATED BY ZINC
Nguyễn Tất Thắng *
Năm:2002  Tập:6  Số:3  Trang:1418
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VỠ LÁCHTRONG CHẨN THƯƠNG BỤNG Ở NGƯỜI LỚN
RESULTS OF TREATMENT OF SPLENIC RUPTURE IN THE ADULT
Nguyễn Văn Long*, Nguyễn Thế Hiệp*, Nguyễn Bá Nhuận**
Năm:2002  Tập:6  Số:3  Trang:1499
BƯỚC ÐẦU NGHIÊN CỨU NỀN DÍNH CHO DẠNG THUỐC DÁN (PATCH)
THE PRESSURE- SENSITIVE ADHESIVE LAYER USED FOR MANUFACTURING TRANSDERMAL PATCHES
Nguyễn Tài Chí * Hoàng Minh Châu * Lê Quan Nghiệm *
Năm:2002  Tập:6  Số:3  Trang:15510
PHẪU THUẬT STEREOTAXY VÀ CÁC THƯƠNG TỔN NÃO Ở TRẺ EM
STEREOTAXY AND BRAIN LESIONS IN CHILD PATIENTS
Dương Minh Mẫn*
Năm:2002  Tập:6  Số:3  Trang:15811
LỚP CHĂM SÓC HÔ HẤP

Lê Thị Tuyết Lan
Năm:2002  Tập:6  Số:3  Trang:16212
CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ MẠCH MÁU Ở PHẦN GIỮA CUỘC ĐỜI VÀ BỆNH ALZHEIMER Ở PHẦN SAU CUỘC ĐỜI: NGHIÊN CỨU CHIỀU DỌC, DỰA TRÊN DÂN SỐ

Kivipelto M.; Helkala E.L.; Laakso M.P và cộng sự
Năm:2002  Tập:6  Số:3  Trang:16313
RỐI LOẠN CHỨC NĂNG HỆ THỐNG DOPAMIN DƯỚI LÂM SÀNG Ở NHỮNG THÂN NHÂN BỆNH NHÂN BỆNH PARKINSON KHÔNG TRIỆU CHỨNG VỚI GIẢM CẢM GIÁC NGỬI


Năm:2002  Tập:6  Số:3  Trang:16314
TÁC DỤNG CỦA INDAPAMIDE TRÊN CHUỘT BỊ PHÌ ĐẠI THẤT TRÁI DO QUÁ TẢI ÁP LỰC

BOCKER W., HUPF H., GRIMM D., DURZIDIM K. VÀ SCHUNKERT H.
Năm:2002  Tập:6  Số:3  Trang:16415
BISPHOSPHONATES TRONG VIỆC KIỂM SOÁT BỆNH LOÃNG XƯƠNG Ở PHỤ NỮ MÃN KINH

PIERRE D. DELMAS
Năm:2002  Tập:6  Số:3  Trang:16416
ROSIGLITAZONE ĐỐI VỚI SỰ ĐỀ KHÁNG INSULINE VÀ CHẤT ỨC CHẾ NỘI SINH CỦA MEN TỔNG HỢP NITRIC OXIDE

STIIHLINGER MC.
Năm:2002  Tập:6  Số:3  Trang:166Tổng cộng 16 bài
Trang: 1