Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2008 - TẬP 12 - SỐ 2
NỘI DUNG
 


1
UNG THƯ CỔ TỬ CUNG: PHÁT HIỆN VÀ PHÒNG NGỪA

Nguyễn Sào Trung, Hứa Thị Ngọc Hà
Năm:2008  Tập:12  Số:2  Trang:652
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU SỬ DỤNG CHỤP CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN TRONG CHẨN ĐOÁN TẮC MẠCH MẠC TREO CẤP
PRELIMINARY RESULTS OF USING CT SCAN IN DIAGNOSIS OF ACUTE MESENTERIC ISCHEMIA
Nguyễn Tuấn, Nguyễn Tấn Cường, Võ Tấn Long, Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Văn Hải
Năm:2008  Tập:12  Số:2  Trang:703
GÓP PHẦN KHẢO SÁT CƠ CHẾ DI TRUYỀN CỦA BỆNH TEO CƠ TỦY SỐNG TÝP I (WERDNIG-HOFFMANN)
THE GENE COPY RATIOS OF SMN1/SMN2 IN CARRIERS WITH TYPE I SPINAL MUSCULAR ATROPHY
Trần Diệp Tuấn
Năm:2008  Tập:12  Số:2  Trang:754
MỐI LIÊN QUAN GIỮA NHIỄM VIRÚT VIÊM GAN C VÀ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2
THE ASSOCIATION BETWEEN HEPATITIS C VIRUS INFECTION AND TYPE 2 DIABETES MELLITUS DISEASE
Lê Nguyễn Thùy Khanh
Năm:2008  Tập:12  Số:2  Trang:815
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CÁC GÃY Ổ CỐI CÓ DI LỆCH BẰNG PHẪU THUẬT
THE OUTCOME OF INTERNAL FIXATION OF DISPLACED ACETABULAR FRACTURES
Nguyễn Vĩnh Thống
Năm:2008  Tập:12  Số:2  Trang:886
HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ GIUN MÓC CỦA ALBENDAZOLE 400MG ĐƠN LIỀU TẠI XÃ PHẠM VĂN CỘI, HUYỆN CỦ CHI, TP. HCM TỪ 7/2006 ĐẾN 9/2006
EFFECTIVENESS OF SINGLE DOSE OF 400 mg ALBENDAZOLE IN HOOKWORM INFESTATION AT PHAM VAN COI COMMUNE, CU CHI DISTRICT, HCM CITY FROM JULY TO SEPTEMBER 2006
Nhữ Thị Hoa, Đặng Thị Thanh Tuyền, Thái Quang Tùng, Phùng Đức Thuận
Năm:2008  Tập:12  Số:2  Trang:927
DIỄN TIẾN TÌNH HÌNH VẬT CHỨA NHIỄM BỌ GẬY AEDES VÀ MỐI LIÊN QUAN GIỮA CÁC CHỈ SỐ GIÁM SÁT BỌ GẬY HÀNG THÁNG VỚI SỐ MẮC SỐT DENGUE, SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE TẠI CÁC HUYỆN/THỊ TRONG TỈNH LONG AN
SEQUENCE OF WATER CONTAINERS CONTAMINATED BY AE. AEGYPTI LARVAE AND RELATION BETWEEN MONTHLY SURVEY AE.AEGYPTI LARVAE INDEX AND INCIDENCE OF DENGUE FEVER AND DENGUE HAEMORHAGIC FEVER IN DISTRICTS/TOWN OF LONG AN PROVINCE FROM 1999 TO 2006.
Trần Văn Hiền
Năm:2008  Tập:12  Số:2  Trang:988
ĐẶC ĐIỂM ĐO ĐẠC CUNG HÀM MẤT RĂNG TOÀN BỘ HÀM DƯỚI
MEASUREMENT CHARACTERISTICS OF THE LOWER EDENTULOUS ARCH
Lê Hồ Phương Trang
Năm:2008  Tập:12  Số:2  Trang:1029
ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG AN THẦN - GÂY NGỦ CỦA 2 CHẾ PHẨM CÓ NGUỒN GỐC DƯỢC LIỆU
EVALUATION OF SEDATIVE-HYPNOTIC ACTIVITY OF TWO HERBAL PRODUCTS USED IN HO CHI MINH CITY
Nguyễn Lan Thùy Ty, Võ Phùng Nguyên, Nguyễn Hữu Đức
Năm:2008  Tập:12  Số:2  Trang:10610
PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM VÀ MỐI LIÊN QUAN GIỮA MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ VỚI MỨC ĐỘ NẶNG CỦA VIÊM PHỔI MẮC PHẢI CỘNG ĐỒNG
ANALYZING FEATURES AND RELATIONSHIP OF SOME OF RISK FACTORS TO SEVERITY OF COMMUNITY-ACQURIED PNEUMONIA
Quang Văn Trí, Ngô Thanh Bình
Năm:2008  Tập:12  Số:2  Trang:11211
MỨC ĐỘ ĐIẾC NGHỀ NGHIỆP DO TIẾNG ỒN Ở MỘT SỐ NHÀ MÁY TẠI TP HỒ CHÍ MINH
OCCUPATIONAL NOISE-INDUCED HEARING LOSS IN HOCHIMINH CITY.
Nguyễn Đăng Quốc Chấn, Bùi Đại Lịch
Năm:2008  Tập:12  Số:2  Trang:12012
ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT XUẤT HUYẾT NÃO SAU CAN THIỆP NỘI MẠCH TÚI PHÌNH ĐI KÈM DỊ DẠNG ĐỘNG TĨNH MẠCH
SURGICAL TREATMENT OF CEREBRAL HEMORRHAGE AFTER ENDOVASCULAR INTERVENTION BY EMBOLISING ANEURYSM ASSOCIATED WITH AVM
Nguyễn Minh Anh, Võ Tấn Sơn
Năm:2008  Tập:12  Số:2  Trang:12313
BICARBONATE SODIUM CÓ LIÊN QUAN VỚI GIA TĂNG TẦN SUẤT MỚI MẮC CỦA BỆNH THẬN DO THUỐC CẢN QUANG


Năm:2008  Tập:12  Số:2  Trang:12614
HIỆU QUẢ CỦA CAN THIỆP ĐA YẾU TỐ LÊN TỬ VONG TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2


Năm:2008  Tập:12  Số:2  Trang:126Tổng cộng 14 bài
Trang: 1