Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2009 - TẬP 13 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
PHÂN TÍCH ĐẶC TÍNH DỊCH MÀNG PHỔI TRONG CHẨN ĐOÁN NGUYÊN NHÂN GÂY TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI

Ngô Thanh Bình
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Trang:12
VAI TRÒ CỦA KHÁNG NGUYÊN ĐẶC HIỆU TUYẾN TIỀN LIỆT (PSA) TRONG CHẨN ĐOÁN SỚM UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT

Nguyễn Hoàng Đức, Trần Lê Linh Phương
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Trang:53
NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC TRONG SINH THIẾT CÁC KHỐI U TRUNG THẤT
THE ROLE OF VIDEO ASSISTED THORACOSCOPY IN BIOPSY MEDIASTINAL TUMORS
Lê Nguyễn Quyền, Nguyễn Hoài Nam
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Trang:94
BỆNH CƠ - TUYẾN TÚI MẬT ĐỐI CHIẾU GIẢI PHẪU BỆNH VÀ HÌNH ẢNH SIÊU ÂM
GALLBLADDER ADENOMYOMATOSIS: HISTOPATHOLOGICAL AND ULTRASOUND CORRELATION
Trần Văn Phơi
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Trang:135
HIỆU QUẢ CỦA THỬ NGHIỆM SINH ỐNG MẦM VÀ THỬ NGHIỆM DALMAU TRONG ĐỊNH DANH CANDIDA ALBICANS VÀ CANDIDA NON-ALBICANS (2007)
THE EFFICACY OF SERUM TEST AND DALMAU TEST IN IDENTIFICATION OF CANDIDA ALBICANS AND CANDIDA NON - ALBICANS (2007)
Nhữ Thị Hoa, Phù Lý Minh Hương, Trần Thị Nhật Vy
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Trang:176
ĐẶC ĐIỂM NGỘ ĐỘC PARAQUAT Ở TRẺ EM NHẬP KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG I NĂM 1998 - 2007
FEATURES OF PARAQUAT POISONING IN EMERGENCY DEPARTMENT OF CHILDREN HOSPITAL N01 FROM 1998 TO 2007
Tô Phúc Châu, Bùi Quốc Thắng
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Trang:227
ĐIỀU TRỊ VỠ BÀNG QUANG TRONG PHÚC MẠC BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG: KINH NGHIỆM QUA 22 TRƯỜNG HỢP
TREATMENT OF TRAUMATIC ISOLATED INTRAPERITONEAL BLADDER RUPTURE
Trần Lê Linh Phương, Lê Anh Tuấn
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Trang:288
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ÁP DỤNG HOLMIUM: YAG LASER ĐIỀU TRỊ SỎI NIỆU QUẢN ĐOẠN TRÊN
HOLMIUM: YAG LASER LITHOTRIPSY IN THE TREATMENT OF UPPER URETERAL STONES: INITIAL EXPERIENCE AT A SINGLE INSTITUTE
Nguyễn Hoàng Đức, Trần Lê Linh Phương, Trần Văn Hinh, Phạm Gia Khánh
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Trang:339
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT BẢO TỒN CHI UNG THƯ XƯƠNG TRONG 10 NĂM TỪ NĂM 1996-2006
RESULTS OF LIMB-SALVAGE SURGERY FOR MALIGNANT BONE TUMORS IN 10 YEARS FROM 1996 TO 2006
Lê Chí Dũng, Lê Văn Thọ, Nguyễn Quang Đạm, Diệp Thế Hòa, Đoàn Long Vân
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Trang:3710
KHẢO SÁT HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU BẰNG SIÊU ÂM MÀU DUPLEX TRÊN BỆNH NHÂN NỘI KHOA CẤP TÍNH
DIAGNOSIS OF DEEP VEIN THROMBOSIS BY DUPLEX ULTRASOUND IN HIGH RISK MEDICAL PATIENTS
Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Văn Trí
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Trang:4211
ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA CT SCAN TRONG CHẨN ĐOÁN NGUYÊN NHÂN TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI TỰ PHÁT
VALEUR OF COMPUTED TOMOGRAPHY IN THE PRIMARY SPONTANEOUS PNEUMOTHORAX
Lê Quang Đình, Nguyễn Hoài Nam
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Trang:4712
KHẢO SÁT TIỀM NĂNG DỊ ỨNG Ở NGƯỜI KHỎE MẠNH QUA XÉT NGHIỆM IgE, IL4 HUYẾT THANH VÀ TẾ BÀO ÁI TOAN TRONG MÁU
EXAMINATION OF LATENT ALLERGY IN HEALTHY PEOPLE WITH THE TEST OF IgE, INTERLEUKIN 4 (IL4) IN SERUM AND PERCENTAGE OF EOSINOPHILS IN BLOOD
Trương Thị Thanh Tâm
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Trang:5313
BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP U BRENNER ÁC TÍNH CỦA BUỒNG TRỨNG
CASE REPORT : MALIGNANT BRENNER TUMOR OF THE OVARY
Ngô Thị Kim Phụng
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Trang:5614
TIÊN LƯỢNG CỦA VIÊM THẬN DO HENOCH-SCHONLEIN ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ ỨC CHẾ MIỄN DỊCH KÉO DÀI TRIỆT ĐỂ


Năm:2009  Tập:13  Số:1  Trang:6115
N-TERMINAL PRO-BRAIN NATRIURETIC PEPTIDE LÀ DẤU HIỆU CHỈ ĐIỂM THEO DÕI BỆNH NHÂN TỨ CHỨNG FALLOT SAU PHẪU THUẬT TRIỆT ĐỂ


Năm:2009  Tập:13  Số:1  Trang:6116
THAY ĐỔI HUYẾT ĐỘNG HỌC THẬN VÀ DỰ TRỮ CHỨC NĂNG THẬN Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 1


Năm:2009  Tập:13  Số:1  Trang:6217
HỘI CHỨNG THẬN HƯ KHÁNG STEROID: TIÊN LƯỢNG LÂU DÀI SAU ĐIỀU TRỊ LIÊN TỤC


Năm:2009  Tập:13  Số:1  Trang:62Tổng cộng 17 bài
Trang: 1