Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2014 - TẬP 18 - SỐ 2
NỘI DUNG
 


1
TRIỂN VỌNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG GLUTAMATE TRONG CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG SỐNG CỦA BỆNH NHÂN CAO TUỔI,BỆNH NHÂN CẦN HẠN CHẾ MUỐI
The prospects of using glutamate to improve quality of life for elderly patients and those need to limit sodium intake
Tạ Thị Tuyết Mai*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Trang:12
CÁC YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG TRÊN BỆNH NHÂN XUẤT HUYẾT NÃO TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH SÓC TRĂNG
THE MORTAL PREDICTABLE FACTORS OF INTRACEREBRAL HAEMORRHAGE PATIENTS AT SOC TRANG PROVINCE GENERAL HOSPITAL
Lý Ngọc Tú*, Lương Thị Quỳnh Hoa*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Trang:83
SO SÁNH GIÁ TRỊ DỰ ĐOÁN VÀ ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC XÉT NGHIỆM AMH, FSH VÀ AFC ĐỐI VỚI ĐÁP ỨNG NHIỀU Ở BỆNH NHÂN THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM
COMPARISON OF THE PREDICTIVE VALUE AND THE RELIABILITY OF AMH, FSH,AND AFC FOR IDENTIFYING HYPER-RESPONSE IN IN-VITRO FERTILIZATION
Vương Thị Ngọc Lan*, Võ Minh Tuấn*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Trang:164
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT THÌ ĐẦU ĐỨT GÂN DUỖI Ở BÀN TAY NGƯỜI LỚN
EVALUATE THE RESULTS OF EARLY SURGERY OF THE EXTENSOR TENDON RUPTURE IN ADULT HAND
Lê Văn Tư*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Trang:225
CHUYỂN GÂN CƠ MÁC DÀI VÀ MÁC NGẮN PHỤC HỒI DUỖI CỔ CHÂN VÀ NGÓN CHÂN
TRANSFER OF PERONEUS LONGUS AND BREVIS TENDON TO RESTORE EXTENSION OF ANKLE AND TOES
Cao Thỉ*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Trang:276
ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM SA TRỰC TRÀNG KIỂU TÚI Ở BỆNH NHÂN RỐI LOẠN CHỨC NĂNG SÀN CHẬU BẰNG CỘNG HƯỞNG TỪ ĐỘNG
EVALUATION OF RECTOCELE IN PATIENTS WITH PELVIC FLOOR DYSFUNCTION BY DYNAMIC MAGNETIC RESONANCE IMAGING
Võ Tấn Đức*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Trang:307
TÌNH HÌNH NHIỄM KHUẨN VÀ SỰ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA ACINETOBACTER PHÂN LẬP ĐƯỢC Ở NHỮNG BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HCM TRONG 2 NĂM 2012 – 2013
INFECTION AND ANTIBIOTIC RESISTANCE PROFILE OF ACINETOBACTER SPP. ISOLATED FROM PATIENTS HOSPITALIZED AT HO CHI MINH CITY UNIVERSITY MEDICAL CENTER FROM 2012 TO 2013
Hoàng Tiến Mỹ*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Trang:368
XÁC ĐỊNH ĐỘC LỰC CỦA RẮN LỤC ĐUÔI ĐỎ VÀ TÁC ĐỘNG GÂY LOÉT TRÊN CHUỘT
TRIMERESURUS ALBOLABRIS VENOM’ TOXIN STRENGTH AND NECROTIZING ACTIVITY WAS DETERMINED IN MICE
Nguyễn Tấn Hiệp*, Nguyễn Thúy Hương**, Nguyễn Thị Nguyệt Thu***, Nguyễn Lê Trang
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Trang:439
BIỆT HÓA TẾ BÀO GỐC TRUNG MÔ TỪ MÔ MỠ THÀNH TẾ BÀO TIẾT INSULIN ĐỂ ỨNG DỤNG ĐIỀU TRỊ BỆNH THÁO ĐƯỜNG TYPE 2
DIFFERENTIATION THE ADIPOSE DEVIRED STEM CELL TO INSULINE PRODUCING CELL FOR DIABETTES MELLITUS TREATMENT
Trần Đặng Xuân Tùng*, Đặng Vạn Phước**, Lê Thị Bích Phượng*, Phạm Văn Phúc***
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Trang:5010
TÍNH KHẢ THI CỦA PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ TẮC RUỘT SAU MỔ
FEASIBILITY OF LAPAROSCOPIC ADHESIOLYSIS FOR POST-OPERATIVE SMALL BOWEL OBSTRUCTION
Đặng Ngọc Hùng*, Đặng Như Thành*, Lê Lộc*
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Trang:5511
NGHIÊN CỨU SỰ BIỂU HIỆN CD64 TRÊN QUẦN THỂ NEUTROPHIL CỦA NHÓM NGƯỜI BÌNH THƯỜNG VÀ NHÓM BỆNH NHÂN CÓ BỆNH CẢNH NHIỄM TRÙNG
CD64 EXPRESSION ON NEUTROPHILS OF NORMAL HEALTHY AND SUSPECTED INFECTION SUBJECTS
Hà Thị Thu*, Trần Thị Mỹ Hạnh**, Nguyễn Văn Lộc**, Nguyễn Phương Liên***
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Trang:6312
KIẾN THỨC VÀ THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI BỆNH TRONG PHÒNG NGỪA TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO THỨ PHÁT
KNOWLEDGE AND ATTITUDE OF PATIENTS RELATED TO SECONDARY PREVENTION OF STROKE
Nguyễn Thị Thanh Tình*, Lê Văn Tuấn**, Norwood Susan***
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Trang:7113
ĐƯỜNG KINH ỐNG MẬT CHỦ TRÊN SIÊU ÂM CÓ THỂ DỰ BÁO SỎI ỐNG MẬT CHỦ KHÔNG Ở BỆNH NHÂN VIÊM TÚI MẬT CẤP?
Can ultrasound common bile duct diameter predict common bile duct stones in the setting of acute cholecystitis?..
Cao Minh Nga, Đỗ Đình Công, Hoàng Trọng Kim, Hứa Thị Ngọc Hà, Lê Thị Tuyết Lan, Phan Hà Minh, Nguyễn Hữu Hoàn, Nguyễn Sào Trung, Trần Thị Bích Hương, Trần Thanh Xuân
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Trang:7714
HẠ THÂN NHIỆT SAU MỔ LÀM GIẢM SỰ TẠO DÍNH TRONG KHOANG PHÚC MẠC
Hypothermia decreases postoperative intra-abdominal adhesion formation
Cao Minh Nga, Đỗ Đình Công, Hoàng Trọng Kim, Hứa Thị Ngọc Hà, Lê Thị Tuyết Lan, Phan Hà Minh, Nguyễn Hữu Hoàn, Nguyễn Sào Trung, Trần Thị Bích Hương, Trần Thanh Xuân
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Trang:7715
MỘT BƯỚC TIẾN TRONG CHĂM SÓC CÁ THỂ HÓA BỆNH NHÂN UNG THƯ VÚ TIẾN TRIỂN
A Step Toward Personalized Care in Advanced Breast Cancer.
Cao Minh Nga, Đỗ Đình Công, Hoàng Trọng Kim, Hứa Thị Ngọc Hà, Lê Thị Tuyết Lan, Phan Hà Minh, Nguyễn Hữu Hoàn, Nguyễn Sào Trung, Trần Thị Bích Hương, Trần Thanh Xuân
Năm:2014  Tập:18  Số:2  Trang:78Tổng cộng 15 bài
Trang: 1