Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2016 - TẬP 20 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH NHIỄM KHUẨN TRÊN BỆNH NHÂN GHÉP THẬN

Thái Minh Sâm*
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Trang:1



2
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG BỆNH NHÂN SAU GHÉP THẬN
EVALUATE QUALITY OF LIFE IN RENAL TRANSPLANT PATIENTS
Thái Minh Sâm*, Mai Viết Nhật Tân*
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Trang:7



3
ĐA HỒNG CẦU TRÊN BỆNH NHÂN SAU GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
ERYTHROCYTOSIS AFTER RENAL TRANSPLANTATION AT CHO RAY HOSPITAL.
Hoàng Khắc Chuẩn*, Thái Minh Sâm*
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Trang:11



4
BIẾN CHỨNG NGOẠI KHOA TRONG GHÉP THẬN: KINH NGHIỆM 23 NĂM TẠI MỘT TRUNG TÂM (BỆNH VIỆN CHỢ RẪY)
SURGICAL COMPLICATIONS OF KIDNEY TRANSPLANTATION: A 23-YEAR-EXPERIENCE AT ONE CENTER (CHỢ RẪY HOSPITAL)
Thái Minh Sâm*, Quách Đô La*, Ngô Xuân Thái**, Trần Ngọc Sinh**
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Trang:17



5
CHUYỂN ĐỔI EVEROLIMUS Ở BỆNH NHÂN GHÉP THẬN: KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
CONVERSION TO EVEROLIMUS IN KIDNEY TRANSPLANT RECIPIENTS: EARLY RESULTS AT CHO RAY HOSPITAL
Thái Minh Sâm*,**, Thái Kinh Luân*
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Trang:22



6
ĐẶC ĐIỂM TRONG CHẨN ĐOÁN BƯỚU MỠ CƠ MẠCH THẬN ĐƯỢC PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN BÌNH DÂN
CHARACTERISTICS FOR DIAGNOSIS OF RENAL ANGIOMYOLIPOMA OPERATED IN BINH DAN HOSPITAL
Võ Sơn Thùy*, Nguyễn Tuấn Vinh**
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Trang:35



7
VAI TRÒ CỦA CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH TRONG PHÂN BIỆT MỘT SỐ LOẠI UNG THƯ TẾ BÀO THẬN THƯỜNG GẶP
THE ROLE OF COMPUTED TOMOGRAPHY IN DIFFERENTION OF COMMON SUBTYPES OF RENAL CELL CARCINOMA
Thái Ngọc Diễm Thúy*, Trần Lê Linh Phương**
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Trang:42



8
ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT UNG THƯ TUYẾN THƯỢNG THẬN TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
ADRENALECTOMY IN ADRENAL CANCERS AT CHO RAY HOSPITAL
Thái Kinh Luân*, Ngô Xuân Thái*,**, Thái Minh Sâm*,**
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Trang:50



9
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT BƯỚU SAU PHÚC MẠC TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF RETROPERITONEAL TUMORS IN CHO RAY HOSPITAL
Ngô Xuân Thái*, Trần Anh Vũ*
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Trang:56



10
PHẪU THUẬT NỘI SOI SAU PHÚC MẠC CẮT MẠCH BẠCH HUYẾT ĐIỀU TRỊ THÀNH CÔNG BỆNH ĐÁI DƯỠNG CHẤP
SUCCESSFUL RETROPERITONEOSCOPICMANAGEMENT RENAL PEDICLE LYMPHATIC DISCONNECTION FOR CHYLURIA
Trần Trọng Trí*, Thái Kinh Luân**, Quách Đô La*, Trần Ngọc Sinh**
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Trang:62



11
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ PHẪU THUẬT VỠ BÀNG QUANG NGOÀI PHÚC MẠC
DIAGNOSIS AND SURGICAL MANAGEMENT OF EXTRAPERITONEAL BLADDER RUPTURE
Ngô Xuân Thái*, Trịnh Hoàng Tín*
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Trang:66



12
VAI TRÒ CỦA CHỤP X QUANG HỆ NIỆU CÓ CẢN QUANG ĐƯỜNG TĨNH MẠCH VÀ CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH TRONG CHẨN ĐOÁN TẬT NIỆU QUẢN CẮM LẠC CHỖ Ở ÂM ĐẠO
ROLE OF INTRAVENOUS UROGRAPHY AND COMPUTED TOMOGRAPHY IN DIAGNOSIS OF VAGINAL ECTOPIC URETER
Đặng Văn Hoàng*, Phạm Ngọc Hoa**
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Trang:72



13
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA CẮT ĐỐT NỘI SOI BẰNG ĐIỆN LƯỠNG CỰC TRONG TĂNG SINH LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT
ASSESSING EFFECTS OF BIBOLAR TRANSURETHRAL RESECTION OF THE PROSTATE (TURP) IN THE TREATMENT OF BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA (BPH).
Trần Lê Linh Phương*, Dương Hoàng Lân**
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Trang:78



14
NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG TIẾT NIỆU DO VI KHUẨN TIẾT ESBL TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH: KẾT QUẢ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ
URINARY TRACT INFECTIONS CAUSED BY ESBL-PRODUCING ENTEROBACTERIACEAE AT THE GIA DINH PEOPLE’S HOSPITAL: RESULTS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT
Trần Lê Duy Anh*, Ngô Xuân Thái**, Lê Việt Hùng***, Tô Quyền***, Phương Xuân Học***, Nguyễn Xuân Toàn***, Tô Quốc Hãn**, Trần Thượng***, Lê Trung Trực***, Võ Duy Anh***
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Trang:85



15
KHẢO SÁT CÁC TRƯỜNG HỢP XOẮN DÂY TINH TẠI BỆNH VIỆN BÌNH DÂN
INVESTIGATE THE CHARACTERISTICS OF SPERMATIC CORD TORSION AT BINH DAN HOSPITAL
Lê Vũ Tân*, Dương Quang Huy *, Trà Anh Duy*, Nguyễn Hồ Vĩnh Phước*, Phạm Văn Hảo*, Đặng Quang Tuấn*, Mai Bá Tiến Dũng*
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Trang:92



16
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH HỌC VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NHỮNG TRƯỜNG HỢP NUỐT DỊ VẬT CÓ CHỦ Ý
CLINICAL CHARACTERISTICS, IMAGING FINDINGS AND TREATMENT RESULTS OF FOREIGN BODY VOLUNTARY SWALLOWING CASES
Lý Hữu Tuấn*, Dương Thị Ngọc Sang*, Nguyễn Văn Hải
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Trang:98



17
PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT U MÔ ĐỆM ĐƯỜNG TIÊU HÓA TÁ TRÀNG: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP
DUODENAL GASTROINTESTINAL STROMAL TUMORS LAPAROSCOPIC RESECTION: ONE CASE REPORT
Phạm Hữu Vàng*, Trần Phùng Dũng Tiến*, Nguyễn Võ Vĩnh Lộc*, Hứa Thanh Uy*
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Trang:111



18
KẾT QUẢ BAN ĐẦU NỘI SOI MẬT - TỤY NGƯỢC DÒNG CẤP CỨU ĐIỀU TRỊ RÒ MẬT SAU PHẪU THUẬT
INITIAL RESULTS OF EMERGENCY ERCP IN TREAMENT OF POSTOPERATIVE BILE LEAKAGE
Lê Quang Nhân*, Phạm Minh Hải**
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Trang:123



19
KẾT QUẢ NỘI SOI MẬT - TỤY NGƯỢC DÒNG CẤP CỨU ĐIỀU TRỊ VIÊM ĐƯỜNG MẬT VÀ VIÊM TỤY CẤP THỂ PHÙ NỀ DO SỎI ĐƯỜNG MẬT NGOÀI GAN
INITIAL RESULTS OF EMERGENCY ERCP IN TREAMENT OF ACUTE OBSTRUCTIVE SUPPURATIVE CHOLANGITIS AND EDEMATOUS PANCREATITIS CAUSED BY EXTRAHEPATIC STONES
Lê Quang Nhân*
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Trang:127



20
KẾT QUẢ SỚM CÁC PHƯƠNG PHÁP CAN THIỆP ĐIỀU TRỊ NANG GIẢ TỤY
PRILIMINARY RESULT OF TREATMENTS OF PANCREATIC PSEUDOCYST
Đỗ Đình Công*, Phan Minh Trí*, Sơn Hạnh Phúc**
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Trang:131



21
PHẪU THUẬT CẮT GAN NỘI SOI TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TẾ BÀO GAN: NHÂN HAI TRƯỜNG HỢP
LAPAROSCOPIC HEPATECTOMY IN TREATMENT OF HEPATOCELLULAR CARCINOMA: A REPORT OF TWO CASES
Nguyễn Văn Định*, Nguyễn Tuấn*
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Trang:141



22
PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT LÁCH BÁN PHẦN: NHÂN 3 TRƯỜNG HỢP
LAPAROSCOPIC PARTIAL SPLENECTOMY: A REPORT OF 3 CASES
Nguyễn Văn Định*, Nguyễn Tuấn*
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Trang:154



23
NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG TRONG THỦNG ĐẠI TRÀNG BỆNH LÝ
PROGNOSTIC FACTORS FOR COMPLICATION AND MORTALITY OF COLONIC PERFORATION
Nguyễn Việt Thành*, Nguyễn Đình Lâm**
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Trang:160



24
NGUYÊN NHÂN, ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THỦNG ĐẠI TRÀNG
CAUSES, CLINICAL AND SUBCLINICAL FEATURES AND RESULTS OF SURGICAL TREATMENT IN COLONIC PERFORATION
Nguyễn Việt Thành*, Nguyễn Đình Lâm**
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Trang:168



25
HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU CẤP VÀ MẠN SAU MỔ CỦA KETAMINE LIỀU THẤP TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT ĐẠI TRÀNG
POSTOPERATIVELY ACUTE AND CHRONIC ANALGESIC EFFECTIVENESS OF LOW -DOSED KETAMINE IN COLONECTOMY LAPAROSCOPY
Đặng Hồng Phong*, Trần Quốc Việt**
Năm:2016  Tập:20  Số:1  Trang:176



Tổng cộng 44 bài
Trang: 1 - 2