Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2018 - TẬP 22 - SỐ 3
NỘI DUNG
 


1
GÂY MÊ VÀ BỆNH NHÂN VỚI THẤT ĐỘC NHẤT

Nguyễn Thị Quý**
Năm:2018  Tập:22  Số:3  Trang:12
TÊ CƠ VUÔNG THẮT LƯNG: TIẾP CẬN MỚI TRONG ĐIỀU TRỊ ĐAU SAU MỔ VÙNG BỤNG

Nguyễn Trung Thành*
Năm:2018  Tập:22  Số:3  Trang:113
TỔN THƯƠNG PHỔI CẤP TÍNH VÀ HỘI CHỨNG SUY HÔ HẤP CẤP

Hoàng Anh Khôi*
Năm:2018  Tập:22  Số:3  Trang:194
GÂY MÊ HỒI SỨC VỚI X QUANG CAN THIỆP TRONG LĨNH VỰC THẦN KINH

Trương Thanh Hoàng*
Năm:2018  Tập:22  Số:3  Trang:295
ĐAU THẦN KINH SAU BỆNH ZONA

Lê Văn Chung*
Năm:2018  Tập:22  Số:3  Trang:336
ĐỊNH LƯỢNG STEROID NIỆU BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ VÀ ỨNG DỤNG LÂM SÀNG

Trần Thị Ngọc Anh1, Trần Thị Chi Mai2, Trần Minh Điển3, Ronda F Greaves4
Năm:2018  Tập:22  Số:3  Trang:377
RỐI LOẠN MIỄN DỊCH TRONG NHIỄM KHUẨN HUYẾT

Bùi Thị Hạnh Duyên*
Năm:2018  Tập:22  Số:3  Trang:448
CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ CHU PHẪU LIÊN QUAN ĐẾN THỞ MÁY KÉO DÀI SAU PHẪU THUẬT TIM BẨM SINH Ở TRẺ EM
PERIOPERATIVE FACTORS ASSOCIATED WITH PROLONGED MECHANICAL VENTILATION AFTER CONGENITAL HEART SURGERY IN PEDIATRIC PATIENTS
Hoàng Anh Khôi*, Nguyễn Thị Quý*
Năm:2018  Tập:22  Số:3  Trang:489
HIỆU QUẢ GÂY TÊ TỦY SỐNG BẰNG HỖN HỢP ROPIVACAINE VỚI FENTANYL TRONG CẮT ĐỐT NỘI SOI TĂNG SINH LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT
THE EFFICACY OF INTRATHECAL ROPIVACAINE WITH FENTANYL FOR TRANSURETHRAL RESECTION OF PROSTATE SURGERY
Quách Trương Nguyện*, Trần Thị Ngọc Phượng*, Trần Đỗ Anh Vũ*, Nguyễn Văn Chinh**
Năm:2018  Tập:22  Số:3  Trang:5810
HIỆU QUẢ VÀ AN TOÀN CỦA TÊ CẠNH CỘT SỐNG BẰNG ROPIVACAINE SO VỚI BUPIVACAINE TRONG PHẪU THUẬT ĐOẠN NHŨ NẠO HẠCH NÁCH
EFFICACY AND SAFETY OF PARAVERTEBRAL BLOCK WITH ROPIVACAINE VERSUS BUPIVACAINE FOR MASTECTOMY WITH AXILLARY LYMPH NODE DISSECTION
Nguyễn Định Phong *, Đào Thị Bích Thủy*, Nguyễn Kim Liêm*, Trần Ngọc Mỹ*, Nguyễn Thị Thanh**
Năm:2018  Tập:22  Số:3  Trang:6511
HIỆU QUẢ SỬ DỤNG SUGAMMADEX ĐỂ GIẢI GIÃN CƠ SAU GÂY MÊ MỔ NỘI SOI Ổ BỤNG
EFFICACY OF SUGAMMADEX TO REVERSE NEUROMUSCULAR BLOCK AFTER ANESTHESIA FOR LAPAROSCOPIC SURGERY
Phạm Văn Đông*, Vũ Thị Thu Hương*
Năm:2018  Tập:22  Số:3  Trang:7212
GÂY MÊ TRONG PHẪU THUẬT CẮT TUYẾN TIỀN LIỆT TẬN GỐC BẰNG ROBOT TẠI BỆNH VIỆN BÌNH DÂN
ANESTHESIA CONSIDERATIONS FOR ROBOTIC-ASSISTED LAPAROSCOPIC PROSTATECTOMY AT BINH DAN HOSPITAL
Trần Thị Ngọc Phượng*, Nguyễn Lâm Hay*, Võ Hoàng Long*, Quách Trương Nguyện*
Năm:2018  Tập:22  Số:3  Trang:7713
HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU CẤP SAU PHẪU THUẬT NỘI SOI TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC CỦA NEFOPAM KẾT HỢP PARACETAMOL
POST-OPERATIVE ACUTE ANALGESIC EFFECTIVENESS IN ARTHROSCOPIC ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT RECONSTRUCTION OF THE COMBINATION OF NEFOPAM WITH PARACETAMOL
Đỗ Việt Nam*, Phan Tôn Ngọc Vũ**
Năm:2018  Tập:22  Số:3  Trang:8214
NHÂN HAI TRƯỜNG HỢP DÙNG ỐNG THÔNG FOGARTY CHẸN PHẾ QUẢN THÔNG KHÍ MỘT PHỔI TRONG PHẪU THUẬT LỒNG NGỰC TRÊN BỆNH NHÂN NỘI KHÍ QUẢN KHÓ
CASE REPORT: USE OF A FOGARTY CATHETER AS A BRONCHIAL BLOCKER THROUGH A SINGLE-LUMEN ENDOTRACHEAL TUBE FOR TWO DIFFICULT-INTUBATION CASES IN THORACIC SURGERY
Phạm Văn Đông*, Đoàn Phước Lộc*
Năm:2018  Tập:22  Số:3  Trang:8715
HẠ THÂN NHIỆT SÂU – NGƯNG TUẦN HOÀN TRONG TUẦN HOÀN NGOÀI CƠ THỂ PHẪU THUẬT PHÌNH QUAI ĐỘNG MẠCH CHỦ CẤP TRÊN THAI PHỤ 12 TUẦN: TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG
CARDIOPULMONARY BYPASS AND DEEP HYPOTHERMIC CIRCULATORY ARREST FOR ACUTE AORTIC DISSECTION SURGERY FOR A 12-WEEKS PREGNANT WOMAN: A CASE REPORT
Lê Hữu Đạt*, Phạm Thị Lệ Xuân*, Thạch Minh Hoàng*
Năm:2018  Tập:22  Số:3  Trang:9316
GÂY MÊ HỒI SỨC Ở BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG Ở NGƯỜI LỚN CÓ HỖ TRỢ ROBOT DA VINCI
ANAESTHESIA FOR ROBOT-ASSISTED LAPAROSCOPIC SURGERY IN ADULTS
Phạm Văn Đông*, Đỗ Chí Cường*
Năm:2018  Tập:22  Số:3  Trang:9817
HIỆU QUẢ BẢO VỆ CƠ TIM CỦA DUNG DỊCH LIỆT TIM HISTIDINE – TRYPTOPHAN – KETOGLUTARE TRONG PHẪU THUẬT ĐỘNG MẠCH CHỦ NGỰC
EFFECTS OF MYOCARDIAL PROTECTION IN THORACIC AORTA OPERATIONS FROM HTK CARDIOPLEGIC SOLUTION
Trần Thị Diễm Quỳnh*, Nguyễn Thị Quý**, Phạm Văn Đông*
Năm:2018  Tập:22  Số:3  Trang:10518
HIỆU QUẢ BẢO VỆ TẾ BÀO GAN CỦA TIỀN THÍCH NGHI VỚI SEVOFLURANE TRONG PHẪU THUẬT CẮT GAN
HEPATOPROTECTIVE EFFECT OF PRECONDITIONING WITH SEVOFLURANE IN LIVER RESECTION
Doanh Đức Long*, Nguyễn Thị Ngọc Đào*, Nguyễn Thị Thanh**
Năm:2018  Tập:22  Số:3  Trang:11319
GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG CỦA ĐỘ THANH THẢI LACTATE MÁU VÀ ĐỘ BÃO HOÀ OXY MÁU TĨNH MẠCH TRUNG TÂM TRÊN BỆNH NHÂN NHIỄM TRÙNG HUYẾT VÀ SỐC NHIỄM TRÙNG
PROGNOSTIC VALUE FOR DEATH OF LACTATE CLEARANCE AND CENTRAL VENOUS OXYGEN SATURATION IN SEPSIS AND SEPTIC SHOCK PATIENT
Huỳnh Vân Khanh*, Nguyễn Thị Thanh*
Năm:2018  Tập:22  Số:3  Trang:12020
SO SÁNH HIỆU QUẢ TÊ NGOÀI MÀNG CỨNG BẰNG ROPIVACAINE VỚI BUPIVACAINE ĐỂ GIẢM ĐAU SAU PHẪU THUẬT CẮT THÙY PHỔI
A COMPARISON OF THORACIC EPIDURAL WITH ROPIVACAINE VERSUS BUPIVACAINE FOR POSTOPERATIVE ANALGESIA IN PULMONARY LOBECTOMY
Trương Kim Minh*, Đỗ Thị Minh Trang*, Nguyễn Hữu Lân*, Lê Tiến Dũng*, Hoàng Phương*, Nguyễn Thanh Hiền*,Trương Thanh Thiết*, Phan Sĩ Hiệp*, Nguyễn Thị Thanh**
Năm:2018  Tập:22  Số:3  Trang:13821
SO SÁNH TIỀN MÊ MELATONIN VỚI MIDAZOLAM TRONG PHẪU THUẬT MẮT Ở TRẺ EM
MELATONIN VERSUS MIDAZOLAM PREMEDICATION IN CHILDREN UNDERGOING OPHTHALMIC SURGERY
Phan Thị Minh Tâm*, Bùi Thị Mai Huyền*, Nguyễn Thị Thu Hằng**
Năm:2018  Tập:22  Số:3  Trang:14822
BÁO CÁO CA LÂM SÀNG: TỔN THƯƠNG ĐÁM RỐI THẮT LƯNG CẤP SAU GÂY TÊ TRỤC THẦN KINH
CASE REPORT: LUMBAR RADICULOPATHY AFTER NEUROXIAL ANESTHESIA
Lưu Kính Khương*, Lê Thị Bích Trâm*
Năm:2018  Tập:22  Số:3  Trang:15523
HIỆU QUẢ VÀ AN TOÀN CỦA GÂY TÊ TỦY SỐNG BẰNG LEVOPIVACAINE SO VỚI BUPIVACAINE TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT ĐỐT U XƠ TUYẾN TIỀN LIỆT
THE EFFECTIVENESS AND SAFETY OF SPINAL ANESTHESIA BY LEVOBUPIVACAINE COMPARE WITH BUPIVACAINE IN PROSTATE ENDOSCOPIC SURGICAL
Bùi Ngọc Đức*, Võ Minh Thành*, Huỳnh Thị Đoan Dung*, Bùi Đức Cường*
Năm:2018  Tập:22  Số:3  Trang:16324
GÂY MÊ BỆNH NHÂN U TRUNG THẤT TRƯỚC: BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP
ANESTHESIA FOR PATIENT WITH AN ANTERIOR MEDIASTINAL MASS: CASE REPORT
Huỳnh Trung Thảo Nguyên*, Nguyễn Thị Phương Dung**, Phan Tôn Ngọc Vũ*
Năm:2018  Tập:22  Số:3  Trang:16725
HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU CỦA LIDOCAINE TRUYỀN TĨNH MẠCH TRONG PHẪU THUẬT CẮT ĐẠI TRÀNG NỘI SOI
ANALGESIC EFFICACY OF INTRAVENOUS LIDOCAINE INFUSION AFTER LAPAROSCOPIC COLECTOMY
Trần Đỗ Anh Vũ*, Hà Ngọc Chi**, Nguyễn Thị Thanh Trúc*, Nguyễn Văn Chừng*
Năm:2018  Tập:22  Số:3  Trang:174Tổng cộng 39 bài
Trang: 1 - 2