Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2018 - TẬP 22 - SỐ 4
NỘI DUNG
 


1
BÉO PHÌ VÀ PROBIOTICS- MỘT HƯỚNG TIẾP CẬN MỚI

Hà Văn Thiệu*,**, Nguyễn Minh Ngọc** Hà Huy Khôi***.
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Trang:12
ĐAU BỤNG TRẺ NHŨ NHI VÀ ĐÁP ỨNG VIÊM CẤP ĐỘ THẤP

Hà Văn Thiệu*, Nguyễn Minh Ngọc**, Bùi Bách Đạt*, Hà Huy Khôi*.
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Trang:53
PHƯƠNG PHÁP SỬA VAN SỬ DỤNG DÂY CHẰNG NHÂN TẠO TRONG BỆNH HỞ VAN HAI LÁ: TỔNG QUAN TÀI LIỆU

Nguyễn Văn Nghĩa.
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Trang:124
PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ BỆNH HỞ VAN HAI LÁ SỬ DỤNG DÂY CHẰNG NHÂN TẠO: PHÂN TÍCH CHỈ ĐỊNH VÀ MÔ TẢ KỸ THUẬT

Nguyễn Văn Nghĩa*
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Trang:185
ĐẶC ĐIỂM DỊCH RỬA PHẾ QUẢN PHẾ NANG QUA NỘI SOI PHẾ QUẢN CỦA TRẺ VIÊM PHỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
CHARACTERISTICS OF BRONCHOALVEOLAR LAVAGE (BAL) FLUID THROUGH FLEXIBLE FIBEROPTIC BRONCHOSCOPY IN CHILDREN WITH PNEUMONIAE AT CHILDREN HOSPITAL 2
Trần Quỳnh Hương*
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Trang:246
NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ X QUANG CẮT LỚP VI TÍNH TRONG ĐÁNH GIÁ XÂM LẤN CỦA U WILMS Ở TRẺ EM
COMPUTER TOMOGRAPHIC EVALUATION THE INVASION OF WILMS’ TUMOR
Mai Tấn Liên Bang*, Trần Công Đoàn*, Huỳnh Quang Huy*
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Trang:327
VIÊM KHỚP TỰ PHÁT THIẾU NIÊN THỂ HỆ THỐNG BÁO CÁO NHÂN HAI TRƯỜNG HỢP
SYSTEMIC JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS PRESENT 2 CASES
Nguyễn Thị Hà*, Nguyễn Thành Nam**
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Trang:458
NHẬN XÉT VỀ CÁC RỐI LOẠN ĐIỆN GIẢI Ở HỘI CHỨNG THẬN HƯ TRẺ EM
ELECTROLYTE ABNORMALITIES IN CHILDHOOD NEPHROTIC SYNDROME
Lê Thị Lệ Thủy*, Lê Thỵ Phương Anh**, Hoàng Thị Thủy Yên**, Nguyễn Thị Hồng Đức***
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Trang:509
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP MẤT PROTEIN QUA ĐƯỜNG TIÊU HÓA Ở TRẺ EM
A CASE OF PROTEIN LOSING ENTEROPATHY IN CHILDREN
Lê Thỵ Phương Anh*, Nguyễn Thị Thu Diệu*, Hoàng Thị Thủy Yên*
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Trang:5610
ĐẶC ĐIỂM X-QUANG LỒNG NGỰC, CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH VÀ CỘNG HƯỞNG TỪ Ở TRẺ EM LAO MÀNG NÃO
CHARACTERIZE THE RADIOLOGICAL FEATURES OF CXRS AND CRANIAL MRI IN CHILDREN WITH TUBERCULOSIS MENINGITIS
Nguyễn Đức Bằng*, Nguyễn Huy Dũng*, Trần Ngọc Đường*
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Trang:6011
ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ VỚI MYCOPHENOLATE MOFETIL TRONG HỘI CHỨNG THẬN HƯ TÁI PHÁT THƯỜNG XUYÊN
OUTCOMES OF MANAGEMENT WITH MYCOPHENOLATE MOFETIL IN CHILDREN’S FREQUENTLY RELAPSING NEPHROTIC SYNDROME
Hoàng Thị Diễm Thúy*, Nguyễn Huỳnh Trọng Thi*, Lê Triệu Khải*
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Trang:6512
ĐẶC ĐIỂM BỆNH KAWASAKI ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG ĐỒNG NAI: SO SÁNH KAWASAKI THỂ HOÀN TOÀN VÀ KHÔNG HOÀN TOÀN
PROFILE OF KAWASAKI DISEASE IN PATIENTS ADMITTED AT DONG NAI CHILDREN’S HOSPITAL: DIFFERENCE BETWEEN COMPLETE AND INCOMPLETE KAWASAKI DISEASE
Nguyễn Thị Ly Ly
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Trang:7013
KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, HÀNH VI CỦA BỆNH NHÂN VÀ GIA ĐÌNH VÀ MỘT SỐ YÊU TỐ LIÊN QUAN TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM LOÉT DẠ DÀY TÁ TRÀNG CÓ NHIỄM HELICOBACTER PYLORI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
KNOWLEDGE, ATTITUDE, BEHAVIOR OF PATIENTS AND THEIR FAMILIES AND OTHER FACTORSIN TREATMENT GASTRI TIS AND PEPTIC ULCER DISEASE WITH HELICOBACTER PYLORI INFECTION AT CHILDREN’S HOSPITAL 2
Dương Thị Thanh*, Hà Văn Thiệu**, Nguyễn Minh Ngọc*, Nguyễn Trọng Trí***
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Trang:7914
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BẠCH CẦU CẤP DÒNG TỦY Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
CHARACTERISTICS AND TREATMENT OF ACUTE MYELOIDLEUKEMIA IN CHILDREN AT PEDIATRIC HOSPITAL 2
Bùi Thị Mỹ Hương**, Nguyễn Hoàng Quý**, Nguyễn Đình Văn***, Trần Thị Mộng Hiệp*
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Trang:8915
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE NẶNG CÓ SỐC TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỪ 01/01/2015 ĐẾN 31/12/2016
EPIDEMIOLOGICAL, CLINICAL, PARACLINICAL FINDINGS AND TREATMENT CHARACTERISTICS IN CHILDREN WITH DENGUE SHOCK SYNDROME AT CHILDREN’S HOSPITAL 2 FROM 1ST JANUARY 2015 TO 31ST DECEMBER 2016.
Văn Thị Cẩm Thanh*, Đoàn Thị Ngọc Diệp**
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Trang:9516
ĐẶC ĐIỂM CỦA TRẺ MẮC HỘI CHỨNG ALAGILLE TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
CHARACTERISTICS OF CHILDREN WITH ALAGILLE SYNDROME AT CHILDREN’S HOSPITAL 1
Nguyễn Việt Trường, Tạ Văn Trầm, Nguyễn Anh Tuấn
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Trang:10317
ĐẶC ĐIỂM NGỘ ĐỘC Ở TRẺ NHẬP KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC – CHỐNG ĐỘC BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
THE FEATURES OFACUTE POISONING CHILDREN FROM INTENSIVE CARE UNIT – CHILDREN’S HOSPITAL 1
Lê Phước Truyền*, Phùng Nguyễn Thế Nguyên**, Trần Diệp Tuấn**
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Trang:10918
MỘT SỐ YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG SỚM SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE NẶNG Ở TRẺ EM TRONG 72 GIỜ ĐẦU
FACTORS PREDICTING SEVERE DENGUE IN CHILDREN WITHIN 72 HOURS OF ILLNESS ONSET
Huỳnh Công Thanh*, Tạ Văn Trầm*, Đỗ Văn Dũng**
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Trang:12319
ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG, KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI THÙY TRẺ EM TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM TIỀN GIANG 2 NĂM 2015-2016
EPIDEMIOLOGY, CLINICAL FEATURES, SUBCLINICAL AND MANAGEMENT OF LOBAR PNEUMONIA IN CHILDREN HOSPITALIZED PEDIATRIC DEPARTMENT OF TIEN GIANG GENERAL CENTRAL HOSPITAL IN 2015-2016
Lê Tấn Giàu*, Trần Văn Thuận*, Nguyễn Thành Nam*, Tạ Văn Trầm*
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Trang:12920
KHẢO SÁT MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VỚI NỒNG ĐỘ CYTOKIN TRONG SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE Ở TRẺ EM
INTERACTION BETWEEN CLINICAL SYMPTOMS WITH CONCENTRATION OF CYTOKINES IN DENGUE HEMORRHAGIC FEVER IN CHILDREN
Trần Thanh Hải*, Tạ Văn Trầm**
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Trang:13421
ĐẶC ĐIỂM DI TRUYỀN VÀ ĐIỀU TRỊ CỦA CƯỜNG INSULIN BẨM SINH Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
GENETIC CHARACTERISTICS AND TREATMENT OF CONGENITAL HYPERINSULINISMIN CHILDREN’S HOSPITAL 2
Nguyễn Văn Nhàn*, Trịnh Thị Kim Huệ*, Hoàng Thị Diễm Thúy**, Trần Thị Mộng Hiệp**
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Trang:15722
KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN ĐỂ HỞ XƯƠNG ỨC SAU PHẪU THUẬT TIM TẠI ĐƠN VỊ HỒI SỨC TIM BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
INVESTIGATING THE CHARACTERISTICS OF PATIENTS UNDERWENT DELAYED STERNAL CLOSURE AFTER CARDIAC SURGERY ADMITTED TO CARDIAC INTENSIVE CARE UNIT IN CHILDREN’S HOSPITAL 2
Nguyễn Văn Lộc *
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Trang:16523
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA KIỂU THỞ A/C VC+ Ở TRẺ SƠ SINH NON THÁNG BỆNH MÀNG TRONG TẠI KHOA HỒI SỨC SƠ SINH BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
CHARACTERISTICS OF CHILDREN WITH ALAGILLE SYNDROME AT CHILDREN’S HOSPITAL 2
Nguyễn Thanh Thiện*, Huỳnh Thị Duy Hương**
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Trang:17324
CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN THỞ MÁY Ở TRẺ MẮC HỘI CHỨNG GUILLAIN – BARRÉ TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
RELATED FACTORS FOR MECHANICAL VENTILATION IN CHILDREN WITH GUILLAIN – BARRÉ SYNDROME IN THE PEDIATRIC HOSPITAL 2 – HO CHI MINH CITY
Nguyễn Trọng Linh*, Lê Thị Khánh Vân**, Nguyễn Lê Trung Hiếu*
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Trang:18025
NGUY CƠ HẠ PHOSPHOR MÁU Ở BỆNH NHI NẶNG NHẬP KHOA HỒI SỨC
RISK FACTORS OF HYPOPHOSPHATEMIA IN CRITIALLY ILL CHILDREN OF ICU
Nguyễn Thị Thu Hậu*, Trần Thị Hoài Phương*, Lê Thị Kha Nguyên*, Nguyễn Hoàng Nhựt Hoa *, Huỳnh Thị Thu Quyên*, Nguyễn Hữu Lộc*, Nguyễn Hoàng Thanh Uyên*
Năm:2018  Tập:22  Số:4  Trang:196Tổng cộng 49 bài
Trang: 1 - 2