Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2018 - TẬP 22 - SỐ 5
NỘI DUNG
 


1
ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG KHÁNG VIÊM CỦA VIÊN NANG ĐỘC HOẠT KÝ SINH THANG LĐ TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG
EVALUATION THE ANTI-INFLAMMATORY EFFECT OF DU-HOU-JI-SHENG-TANG LD CAPSULE IN MICE
Đỗ Thị Thùy Nhân*, Lê Thị Lan Phương*, Nguyễn Thị Sơn*
Năm:2018  Tập:22  Số:5  Trang:102
NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CHỐNG OXY HÓA IN VITRO VÀ IN VIVO CỦA CAO CHIẾT THẠCH HỘC NUÔI CẤY MÔ VÀ THẠCH HỘC TỰ NHIÊN (DENDROBIUM NOBILE LINDL. ORCHIDACEAE)
IN VITRO AND IN VIVO STUDY ON ANTIOXIDANT EFFECTS OF EXTRACTS FROM WILD DENDROBIUM AND TISSUE CULTURE DENDROBIUM (DENDROBIUM NOBILE LINDL. ORCHIDACEAE)
Lâm Cẩm Tiên*, Trần Công Luận**
Năm:2018  Tập:22  Số:5  Trang:173
ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH CẤP VÀ BÁN TRƯỜNG DIỄN CỦA CỐM BỤP GIẤM TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG
STUDYING ACUTE TOXICITY AND SEMI-CHRONIC TOXICITY OF BUP GIAM GRANULES IN MICE
Lê Thị Lan Phương*, Nguyễn Phương Dung*
Năm:2018  Tập:22  Số:5  Trang:254
NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TÁC DỤNG KHÁNG KHUẨN, TRỊ HO VÀ LONG ĐÀM CỦA CAO CHIẾT CỒN TỪ LÁ TÍA TÔ
EXPERIMENTAL STUDY ON THE ANTIBACTERIAL, ANTITUSSIVE AND EXPECTORANT EFFECTS OF ETHANOL EXTRACT FROM PERILLA FRUTESCENS LEAVES
Nguyễn Thị Thu Hương*, Nguyễn Mai Trúc Tiên*
Năm:2018  Tập:22  Số:5  Trang:345
KHẢO SÁT ĐỘC TÍNH CẤP ĐƯỜNG UỐNG VÀ TÁC ĐỘNG KHÁNG VIÊM CẤP CỦA CAO CHIẾT LÁ PHÙ DUNG (HIBISCUS MUTABILIS L.) TRÊN CHUỘT NHẮT
STUDY ON ORAL ACUTE TOXICITY AND ANTI-INFLAMMATORY EFFECT OF EXTRACT FROM HIBISCUS MUTABILIS L LEAVES IN MICE
Đỗ Thị Hồng Tươi*, Nguyễn Thị Bạch Tuyết**, Nguyễn Thị Phương Trúc***, Trần Thị Vân Anh*
Năm:2018  Tập:22  Số:5  Trang:406
TÁC DỤNG TĂNG LỰC CỦA VIÊN NANG MỀM SAPHRATON TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG (MUS MUSCULUS VAR. ALBINO)
STUDY ON ANTI-FATIGUE EFFECT OF SAPHRATON CAPSULE ON MOUSE (MUS MUSCULUS VAR. ALBINO)
Nguyễn Lĩnh Nhân*, Trịnh Minh Thiên*, Trần Mỹ Tiên*, Nguyễn Thị Ngọc Đan*, Dương Thị Mộng Ngọc*, Trương Thị Phương Lan**
Năm:2018  Tập:22  Số:5  Trang:457
ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG BẢO VỆ GAN CỦA VIÊN NANG CTH (DIỆP HẠ CHÂU, LINH CHI, NGHỆ, ĐẬU XANH, SÂM ĐẠI HÀNH) TRÊN MÔ HÌNH TỔN THƯƠNG GAN BẰNG PARACETAMOL Ở CHUỘT NHẮT TRẮNG
EVALUATING THE PROTECTIVE EFFECT OF CTH CAPSULE (PHYLLANTHUS URINARIA, GANODERMA LUCIDUM, CURCUMA LONGA, PHASEOLUS AYREUS, ELUTHERINE SUBAPHYLLA) ON PARACETAMOL-INDUCED ACUTE HEPATOTOXICITY IN MICE
Nguyễn Thị Anh Đào*, Phạm Huy Hùng*, Huỳnh Thị Lưu Kim Hường*, Nguyễn Phương Dung*
Năm:2018  Tập:22  Số:5  Trang:518
ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN LIPID MÁU CỦA CỐM BỤP GIẤM TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG
EVALUATE THE EFFECT OF TREATING DYSLIPIDEMIA OF BUP GIAM GRANULES IN MICE
Lê Thị Lan Phương*, Nguyễn Phương Dung*
Năm:2018  Tập:22  Số:5  Trang:589
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG KHÁNG CANDIDA ALBICANS CỦA BÀI THUỐC DỊ HOÀNG THANG GIA GIẢM VỊ HOÀNG BÁ TRÊN IN VITRO
EVALUATING THE ANTIFUNGAL EFFECT OF “DI HOANG THANG” EXTRACT AGAINST CANDIDA ALBICANS IN VITRO WHEN INCREASE OR DECREASE OF PHELLODENDRON AMURENSE
Phan Thị Mỹ Linh*, Lê Thị Lan Phương*
Năm:2018  Tập:22  Số:5  Trang:6510
KHẢO SÁT SƠ BỘ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CAO CHIẾT THẠCH HỘC NUÔI CẤY MÔ VÀ THẠCH HỘC TỰ NHIÊN (DENDROBIUM NOBILE LINDL. ORCHIDACEAE)
PRINCIPAL SURVEY CHEMICAL COMPONENTS OF EXTRACTIONS OF TISSUE CULTURE DENDROBIUM AND WILD DENDROBIUM (DENDROBIUM NOBILE LINDL. ORCHIDACEAE)
Lâm Cẩm Tiên*, Trần Công Luận**
Năm:2018  Tập:22  Số:5  Trang:7011
KHẢO SÁT ĐỘC TÍNH CẤP ĐƯỜNG UỐNG VÀ TÁC DỤNG KHÁNG VIÊM CẤP CỦA CAO CHIẾT CỒN LÁ DÂM BỤT (HIBISCUS ROSA-SINENSIS L.) TRÊN CHUỘT NHẮT
STUDY ON ORAL ACUTE TOXICITY AND ANTI-INFLAMMATORY EFFECT OF ETHANOL EXTRACT FROM HIBISCUS ROSA-SINENSIS L. LEAVES IN MICE
Đỗ Thị Hồng Tươi*, Nguyễn Đặng Kim Quyên*, Hà Thị Hồng Phúc*, Trần Thị Vân Anh*
Năm:2018  Tập:22  Số:5  Trang:7812
TÁC DỤNG HƯỚNG ESTROGEN CỦA VIÊN NANG CỨNG TỪ LÁ CHÙM NGÂY (MORINGA OLEIFERA LAM.) TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG BỊ CẮT BUỒNG TRỨNG
THE ESTROGENIC EFFECTS OF HARD CAPSULE FROM MORINGA OLEIFERA LEAVES IN OVARIECTOMIZED MICE
Nguyễn Thị Thu Hương*, Mai Thành Chung*
Năm:2018  Tập:22  Số:5  Trang:8313
ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH BÁN TRƯỜNG DIỄN VÀ KHẢO SÁT TÁC DỤNG HƯỚNG ANDROGEN CỦA VIÊN NANG KS (DÂM DƯƠNG HOẮC, CỬU THÁI TỬ, ĐINH LĂNG VÀ BẠCH QUẢ) KẾT HỢP TESTOCAPS TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG
EVALUATION OF LETHAL DOSE 50 AND ANDROGENIC-LIKE EFFECT OF “KS” CAPSULE (HERBA EPIMEDII, ALLIUM TUBEROSUM, POLYSCIAS FRUTICOSA AND GINKGO BILOBA) COMBINED WITH TESTOCAPS IN MICE
Nguyễn Lê Việt Hùng*, Trần Thị Thanh Loan*, Nguyễn Thị Thanh Tiền**, Đỗ Thị Hồng Linh**, Nguyễn Lê Ngọc Khanh**, Nguyễn Thị Minh Mẫn**, Dương Thị Phương Thùy**, Huỳnh Lê Trường*, Lý Chung Huy*, Đào Quang Oánh***, Nguyễn Phương Dung*
Năm:2018  Tập:22  Số:5  Trang:8814
TÁC DỤNG TĂNG LỰC CỦA CÁC CAO CHIẾT TỪ THÂN RỄ CÂY NGẢI ĐEN (KAEMPFERIA PARVIFLORA WALL. EX BAKER) TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG
STUDY ON ANTI-FATIGUE EFFECT OF KAEMPFERIA PARVIFLORA RHIZOME EXTRACTS IN MICE
Nguyễn Thị Ngọc Đan*, Trịnh Minh Thiên*, Nguyễn Lĩnh Nhân*, Nguyễn Thị Thu Hương*
Năm:2018  Tập:22  Số:5  Trang:9715
KHẢO SÁT ĐỘC TÍNH CẤP ĐƯỜNG UỐNG VÀ TÁC ĐỘNG HẠ ĐƯỜNG HUYẾT TRÊN CHUỘT NHẮT CỦA VIÊN NANG CỨNG MIMOSTAM
STUDY ON ORAL ACUTE TOXICITY AND HYPOGLYCEMIC EFFECT OF MIMOSTAM CAPSULE IN MICE
Đỗ Thị Hồng Tươi*, Nguyễn Thị Bạch Tuyết**, Dương Thị Mộng Ngọc***
Năm:2018  Tập:22  Số:5  Trang:10216
NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA CAO CHIẾT CỒN TỪ VỎ QUẢ THANH LONG RUỘT TRẮNG (HYLOCEREUS UNDATUS) TRÊN MÔ HÌNH CHUỘT NHẮT ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
STUDY ON THE EFFECTS OF THE ETHANOL EXTRACT FROM HYLOCEREUS UNDATUS FRUIT PEEL ON DIABETIC MOUSE MODEL
Trịnh Minh Thiên*, Nguyễn Lĩnh Nhân*, Nguyễn Thị Thu Hương*
Năm:2018  Tập:22  Số:5  Trang:10917
KHẢO SÁT ĐỘC TÍNH CẤP ĐƯỜNG UỐNG VÀ TÁC ĐỘNG HẠ ĐƯỜNG HUYẾT TRÊN CHUỘT NHẮT CỦA VIÊN NANG CỨNG INSUTRIX
STUDY ON ORAL ACUTE TOXICITY AND HYPOGLYCEMIC EFFECT OF INSUTRIX CAPSULE IN MICE
Đỗ Thị Hồng Tươi*, Lộ Nữ Hoàng Thư*, Dương Thị Mộng Ngọc**
Năm:2018  Tập:22  Số:5  Trang:11518
XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP HPLC ĐỊNH LƯỢNG SINENSETIN TRONG CAO KHÔ SẤY PHUN RÂU MÈO
DEVELOPMENT AND VALIDATION OF AN HPLC METHOD FOR SINENSETIN ANALYSIS FROM ORTHOSIPHON STAMINEUS SPRAY-DRIED EXTRACT
Nguyễn Thị Thu Thùy*, Huỳnh Trần Quốc Dũng**, Nguyễn Đức Hạnh*, Nguyễn Minh Đức***, Nguyễn Phương Dung****
Năm:2018  Tập:22  Số:5  Trang:12319
NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG HẠ ACID URIC CỦA VIÊN NANG DR TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG
EFFECTS OF DR CAPSULES ON SERUM URIC ACID LEVELS IN HYPERURICAEMIA MICE
Bùi Tiến Thành*, Hà Đức Thắng**, Nguyễn Phương Dung*
Năm:2018  Tập:22  Số:5  Trang:12920
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GÂY ĐỘC TẾ BÀO UNG THƯ IN VITRO VÀ ĐỘC TÍNH CẤP ĐƯỜNG UỐNG CỦA BÀI THUỐC BẠCH HOA XÀ – BÁN CHI LIÊN
IN VITRO ANTICANCER ACTIVITY AND IN VIVO ACUTE TOXICITY OF BẠCH HOA XÀ – BÁN CHI LIÊN REMEDY
Nguyễn Phương Nam*, Nguyễn Thị Mỹ Nương **, Võ Đình Hưng*, Đỗ Tân Khoa*, Dương Hồng Tố Quyên*
Năm:2018  Tập:22  Số:5  Trang:13621
KHẢO SÁT HIỆU QUẢ GIẢM CÂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP LUYỆN TẬP DƯỠNG SINH TRÊN BỆNH NHÂN THỪA CÂN BÉO PHÌ
SURVEY ON WEIGHT LOSS EFFECTIVENESS BY NOURISHING LIFE METHODS IN OBESITY PATIENT
Ngô Viên Thành*, Nguyễn Mạnh Trí**, Phạm Huy Hùng*
Năm:2018  Tập:22  Số:5  Trang:14422
KHẢO SÁT GIÁ TRỊ CÁC TRIỆU CHỨNG VÀ TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN ĐÀM THẤP TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2
SURVEY OF THE VALIDITY AND THE DIAGNOSTIC CRITERIA OF “DAM THAP” (PHLEGM-HUMIDITY) ON TYPE 2 DIABETES MELLITUS PATIENTS
Phạm Thị Thắng Linh*, Phan Quan Chí Hiếu**
Năm:2018  Tập:22  Số:5  Trang:15223
ẢNH HƯỞNG CỦA AXIT BORIC LÊN KHẢ NĂNG SỐNG CỦA TẾ BÀO GỐC DÂY CHẰNG NHA CHU NGƯỜI IN VITRO
IN VITRO VIABILITY OF HUMAN PERIODONTAL LIGAMENT STEM CELLS INFLUENCED BY BORIC ACID
Nguyễn Thị Thu Sương*, Nguyễn Thị Ngọc Mỹ**, Phạm Anh Vũ Thụy***
Năm:2018  Tập:22  Số:5  Trang:16124
HIỆU QUẢ HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ VIÊM NHA CHU MẠN CỦA DUNG DỊCH AXIT BORIC 0,75%
ADDITIONAL EFFECTS OF 0.75% BORIC ACID ON TREATMENT FOR PATIENTS WITH CHRONIC PERIODONTITIS
Trần Thảo Quyên*, Phạm Anh Vũ Thụy**
Năm:2018  Tập:22  Số:5  Trang:16925
HIỆU QUẢ HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ VIÊM NHA CHU MẠN CỦA DUNG DỊCH AXIT BORIC 0,75%
ADDITIONAL EFFECTS OF 0.75% BORIC ACID ON TREATMENT FOR PATIENTS WITH CHRONIC PERIODONTITIS
Trần Thảo Quyên*, Phạm Anh Vũ Thụy**
Năm:2018  Tập:22  Số:5  Trang:170Tổng cộng 27 bài
Trang: 1 - 2