Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2019 - TẬP 23 - SỐ 3
NỘI DUNG
 


1
SINH LÝ BỆNH CỦA QUÁ TRÌNH VIÊM TRONG BỆNH VIÊM MŨI XOANG MẠN KHÔNG ĐÁP ỨNG VỚI ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT

Phạm Kiên Hữu**
Năm:2019  Tập:23  Số:3  Trang:12
ÁP DỤNG LIỆU PHÁP HÚT ÁP LỰC ÂM TRONG ĐIỀU TRỊ ÁP XE CỔ
USING VACUUM-ASSISTED WOUND CLOSURE THERAPY IN DEEP NECK ABSCESSES
Ngô Thúc Luân*, Trần Minh Trường*, Trần Anh Bích**, Phạm Hoàng Nam**
Năm:2019  Tập:23  Số:3  Trang:153
KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM DI CĂN HẠCH CỔ CỦA UNG THƯ LƯỠI
PATTERNS OF CERVICAL NODE METASTASIS FROM TONGUE CANCER
Trần Minh Tuấn*, Phạm Kiên Hữu*
Năm:2019  Tập:23  Số:3  Trang:204
KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ VAI TRÒ CỦA PET/CT ĐỐI VỚI HẠCH CỔ DI CĂN CHƯA RÕ NGUYÊN
CLINICAL FEATURES AND THE ROLE OF PET/CT IN CERVICAL LYMPH NODE METASTASES FROM A CANCER OF UNKNOWN PRIMARY AT CHO RAY HOSPITAL 2009-2017
Hồ Thùy Như*, Nguyễn Xuân Cảnh**, Lâm Huyền Trân*
Năm:2019  Tập:23  Số:3  Trang:275
KHẢO SÁT CÁC ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU CỦA DÂY THẦN KINH PHỤ Ở VÙNG CỔ
INVESTIGATING THE ANATOMICAL CHARACTERISTICS OF THE SPINAL ACCESSORY NERVE IN THE NECK
Ngô Hoàng*, Phạm Ngọc Chất*
Năm:2019  Tập:23  Số:3  Trang:346
TƯƠNG QUAN VỀ VỊ TRÍ VÀ KHOẢNG CÁCH CỦA ỐNG THẦN KINH VIDIAN VỚI MỘT SỐ MỐC GIẢI PHẪU THƯỜNG DÙNG QUA ĐƯỜNG NỘI SOI XUYÊN HỐC MŨI
VIDIAN CANAL: CORRELATIONS IN POSITION AND DISTANCE WITH OTHER NASAL LANDMARKS UNDER TRANSNASAL ENDOSCOPY
Võ Công Minh*, Nguyễn Hiền Minh**, Phạm Kiên Hữu***
Năm:2019  Tập:23  Số:3  Trang:397
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ TÍNH AN TOÀN ỦA DUNG DỊCH RỬA MŨI NEILMED® VỚI BUDESONIDE TRÊN SỰ LÀNH THƯƠNG HỐ MỔ SAU PHẪU THUẬT NỘI SOI MŨI XOANG
EVALUATE THE EFFICACY AND SAFETY OF SALINE SOLUTION NEILMED® MIXING WITH BUDESONIDE ON SURGICAL CAVITY HEALING AFTER SINUS ENDOSCOPIC SURGERY
Võ Công Minh*; Nguyễn Văn Thành*; Lê Thị Thu Hồng*; Phạm Kiên Hữu*
Năm:2019  Tập:23  Số:3  Trang:458
TÌNH HÌNH NHIỄM KHUẨN VÀ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH TRONG BỆNH LÝ VIÊM XOANG MẠN CÓ CHỈ ĐỊNH PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY 2017 - 2018
CHARACTERISTIC OF BACTERIA AND ANTIBIOTICS RESISTANCE IN CHRONIC SINUSITIS WITH SURGICAL INDICATION AT CHO RAY HOSPITAL 2017 -2018
Bùi Thế Hưng*, Trần Thị Thanh Nga**, Trần Minh Trường***
Năm:2019  Tập:23  Số:3  Trang:519
ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU PHẪU THUẬT CỦA HỐ CHÂN BƯỚM - KHẨU CÁI QUA ĐƯỜNG NỘI SOI QUA HỐC MŨI
ENDOSCOPIC TRANSNASAL ANATOMY OF PTERYGOPALATINE FOSSA: CONTENTS AND RELATIONSHIPS WITH NASAL LANDMARKS
Võ Công Minh*, Nguyễn Hiền Minh**, Phạm Kiên Hữu***
Năm:2019  Tập:23  Số:3  Trang:5710
SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG, GIẢI PHẪU BỆNH VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ BẰNG CORTICOID TẠI CHỖ TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM MŨI XOANG MẠN TÍNH CÓ POLYP MŨI TĂNG EOSINOPHIL ƯU THẾ VÀ KHÔNG TĂNG EOSINOPHIL ƯU THẾ
COMPARISON OF CLINICAL, PARACLINICAL, PATHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND TREATMENT EFFICIENCY OF TOPICAL CORTICOSTEROIDS ON EOSINOPHILIC CHRONIC RHINOSINUSITIS AND NON-EOSINOPHILIC CHRONIC SINUSITIS
Lê Văn Vĩnh Quyền*, Trần Ngọc Tường Linh*, Lê Quang Hưng*
Năm:2019  Tập:23  Số:3  Trang:6411
SO SÁNH KẾT QUẢ HOẠT NGHIỆM THANH QUẢN CỦA NHỮNG BỆNH LÝ LÀNH TÍNH DÂY THANH TRƯỚC VÀ SAU PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG SÀI GÒN NĂM 2016-2018
PREOPERATIVE AND POSTOPRATIVE COMPARITIONS OF THE BENIGN LARYNGEAL LESIONS BY VIDEOSTROBOSCOPY IN SAIGON ENT HOSPITAL FROM 2016-2018
Hoàng Long*, Trần Minh Trường**
Năm:2019  Tập:23  Số:3  Trang:7012
GÓP PHẦN KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, SIÊU ÂM VÀ GIẢI PHẪU BỆNH HẠCH CỔ Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ GAI VÙNG HỌNG – THANH QUẢN TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY TỪ 10/2017 ĐẾN 6/2018
CONTRIBUTING TO THE SURVEY OF CHARACTERICS OF LYMPH NODES IN CLINICAL EXAMINATION, SONOGRAPHY AND PATHOLOGY OF SQUAMOUS CELL CARCINOMA OF PHARYNX AND LARYNX AT CHO RAY HOSPITAL FROM 10/2017 TO 6/2018
Phạm Thái Duy*, Lý Xuân Quang**, Võ Hiếu Bình**
Năm:2019  Tập:23  Số:3  Trang:7613
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG PHẪU THUẬT LASER VI PHẪU QUA ĐƯỜNG MIỆNG TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ HỌNG MIỆNG GIAI ĐOẠN SỚM
EARLY OUTCOMES OF TRANSORAL LASER MICROSURGERY FOR THE TREATMENT OF OROPHARYNGEAL CANCER
Trần Phan Chung Thủy*, Nguyễn Thành Tuấn
Năm:2019  Tập:23  Số:3  Trang:8614
S3-16 TMH9 KHẢO SÁT ỐNG TUYẾN NƯỚC BỌT QUA NỘI SOI TRÊN BỆNH NHÂN CÓ BỆNH LÝ TUYẾN NƯỚC BỌT TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY TỪ NĂM 2017 - 2018
ASSESSSING THE SALIVARY DUCT SYSTEM ON PATIENTS WITH SALIVARY GLAND DISEASE BY SIALENDOSCOPY AT CHO RAY HOSPITAL FROM 2017 – 2018
Trần Hạnh Uyên*, Trần Anh Bích*, Nguyễn Công Huyền Tôn Nữ Cẩm Tú*, Nguyễn Hữu Dũng**, Đinh Lệ Thanh Lan***, Trần Thị Lệ Hằng***, Lê Thị Ngọc Ngân***
Năm:2019  Tập:23  Số:3  Trang:9215
SO SÁNH HÌNH ẢNH HỌC, ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ GIẢI PHẪU BỆNH TRÊN BỆNH NHÂN U TUYẾN NƯỚC BỌT MANG TAI TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY NĂM 2017-2018
COMPARISON OF THE CLINICAL CHARACTERISTICS, IMAGING FINDINGS AND HISTOPATHOLOGY OF PATIENT WITH PAROTID GLAND TUMORS AT CHO RAY HOSPITAL IN THE YEARS 2017 AND 2018
Nguyễn Quốc Vinh*, Phạm Ngọc Chất*
Năm:2019  Tập:23  Số:3  Trang:9716
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG KHÁNG SINH DỰ PHÒNG TRONG PHẪU THUẬT VÁ NHĨ ĐƠN THUẦN TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH NĂM 2017 - 2018
EFFECT OF THE PROPHYLACTIC ADMINISTRATION OF ANTIBIOTICS IN ENDOSCOPIC MYRINGOPLASTY IN GIA DINH PEOPLE HOSPITAL FROM 2017 TO 2018
Phan Hiển*, Nguyễn Thị Kiều Thơ*
Năm:2019  Tập:23  Số:3  Trang:10517
ĐỊNH TÍP PHỨC HỢP KHÁNG NGUYÊN BẠCH CẦU NGƯỜI (HLA: HUMAN LEUKOCYTE ANTIGEN) BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIẢI TRÌNH TỰ THẾ HỆ MỚI
HUMAN LEUKOCYTE ANTIGEN (HLA) TYPING BY NEXT GENERATION SEQUENCING
Mai Phương Thảo*, Lê Gia Hoàng Linh**, Nguyễn Thế Vinh**, Hoàng Anh Vũ**, Đỗ Đức Minh**
Năm:2019  Tập:23  Số:3  Trang:11118
CHẾ TẠO CỘNG HỢP OCHRATOXIN-ALBUMIN HUYẾT THANH BÒ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ESTER HOẠT HÓA TRONG MÔI TRƯỜNG MICELLE
PREPARE OF OTA-BSA CONJUGATE BY ACTIVATED ESTER METHOD IN THE MICELLAR MEDIUM
Dương Ngọc Diễm*, Đỗ Thị Kim Yến*, Nguyễn Thị Nguyệt Thu*
Năm:2019  Tập:23  Số:3  Trang:11719
GIÁ TRỊ HOẠT ĐỘ ADENOSINE DEAMINASE TRONG ĐÁNH GIÁ HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA
VALUE OF SERUM ADENOSINE DEAMINASE LEVEL IN METABOLIC SYNDROME
Huỳnh Thị Ngọc Ánh*, Võ Nguyên Trung**, Lâm Vĩnh Niên***
Năm:2019  Tập:23  Số:3  Trang:124Tổng cộng 19 bài
Trang: 1