Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2021 - TẬP 25 - SỐ 2
NỘI DUNG
 


1
NGHIÊN CỨU GIẢI PHẪU VÀ CƠ SINH HỌC DÂY CHẰNG THUYỀN NGUYỆT TRÊN NGƯỜI VIỆT NAM
ANATOMY AND BIOMECHANIC SCAPHOLUNATE LIGAMENT ON VIETNAMES
Lê Ngọc Tuấn1, Đỗ Phước Hùng2
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Trang:12
KẾT QUẢ CHE PHỦ KHUYẾT HỔNG MÔ MỀM ĐỐT XA NGÓN TAY DÀI BẰNG VẠT DA CÂN CUỐNG NHÁNH XUYÊN MU TAY CỦA ĐỘNG MẠCH GAN NGÓN RIÊNG
PROPELLER PERFORATOR FLAPS FROM THE DORSAL DIGITAL ARTERY PERFORATOR CHAIN FOR REPAIRING SOFT TISSUE DEFECTS OF THE 2nd – 5th FINGERS
Lê Minh Hoan1, Phan Đức Minh Mẫn2
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Trang:73
BIẾN CHỨNG HOẠI TỬ CHỎM SAU PHẪU THUẬT GÃY 3 – 4 MẢNH ĐẦU TRÊN XƯƠNG CÁNH TAY BẰNG MỔ KẾT HỢP XƯƠNG
AVASCULAR NECROSIS COMPLICATION IN 3-4 PART PROXIMAL HUMERAL FRACTURES IN PATIENTS TREATED WITH LOCKING PLATES
Lê Gia Ánh Thỳ1, Lê Quang Trí1
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Trang:134
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY ĐẦU DƯỚI XƯƠNG QUAY LOẠI C BẰNG NẸP KHÓA ĐA HƯỚNG
EVALUATING THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT FOR DISTAL RADIUS FRACTURES TYPE C BY MULTI-DIRECTION LOCKING PLATE
Lê Quang Trí1, Phan Hữu Hùng1
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Trang:185
THỰC TRẠNG NHIỄM KHUẨN VẾT MỔ Ở NGƯỜI BỆNH SAU PHẪU THUẬT TẠI KHOA CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 7A
THE SITUATION OF SURGICAL SITE INFECTION IN PATIENTS AFTER ORTHOPEDIC SURGERY AT MILITARY HOSPITAL 7A
Vũ Thị Thanh Tâm1, Lê Quang Trí1
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Trang:236
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT GÃY ĐẦU DƯỚI XƯƠNG QUAY BẰNG NẸP VÍT KHÓA Ở NGƯỜI LỚN TUỔI
THE SURGICAL TREATMENT RESULTS OF DISTAL RADIUS CLOSED FRACTURE BY LOCKING PLATE IN ELDER
Nguyễn Bảo Lục1, Võ Thành Toàn1
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Trang:297
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT GÃY ĐẦU DƯỚI XƯƠNG QUAY PHẠM KHỚP BẰNG NẸP VÍT KHÓA Ở BỆNH NHÂN TRÊN 60 TUỔI
EVALUATION OF TREATMENT OUTCOMES OF INTERNAL FIXATION WITH LOCKING PLATE FOR INTRAARTICULAR DISTAL RADIUS FRACTURE IN SENILE PATIENT
Đỗ Hồng Phúc1, Lê Gia Ánh Thỳ2
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Trang:398
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TRẬT KHỚP QUANH NGUYỆT BẰNG PHƯƠNG PHÁP MỔ NẮN TÁI TẠO DÂY CHẰNG THUYỀN NGUYỆT
EVALUATION RESULTS TREATMENT OF PERILUNATE DISLOCATION BY OPEN REDUCTION AND RECONSTRUCTION OF THE SCAPHOLUNATE LIGAMENT
Lê Ngọc Tuấn1, Đỗ Phước Hùng2
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Trang:459
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP THIỂU SẢN NGÓN CÁI TYPE IIIA
THUMB HYPOPLASIA TYPE IIIA: A CASE REPORT
Nguyễn Dương Phi1, Phan Đức Minh Mẫn2, Huỳnh Mạnh Nhi2, Nguyễn Võ Đăng Khoa3
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Trang:5210
MẤT VỮNG KHỚP VAI RA TRƯỚC: LATARJET HAY PHẪU THUẬT NỘI SOI KHÂU SỤN VIỀN
ANTERIOR INSTABILITY OF SHOULDER: ARTHROSCOPIC BANKART REPAIR OR OPEN LATARJET?
Nguyễn Viết Tân1, Lê Gia Ánh Thỳ1
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Trang:5711
KHÂU NỐI VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BÀN TAY ĐỨT LÌA HOÀN TOÀN TRONG MỘT THÌ MỔ
CASE REPORT: HAND REPLANTATION AND FUNCTION RESTORE IN SINGLE SURGICAL STAGE
Nguyễn Ngọc Thạch1, Mai Trọng Tường1
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Trang:6212
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ KHỚP GIẢ THÂN XƯƠNG ĐÙI ĐÃ ĐÓNG ĐINH NỘI TỦY BẰNG NẸP VÍT TĂNG CƯỜNG VÀ GHÉP XƯƠNG TỰ THÂN
EVALUATION OF RESULT OF PLATE SUPPLEMENT AND AUTOGENOUS BONE GRAFTING FOR FEMORAL SHAFT NONUNION AFTER LOCKING NAIL
Trương Trí Hữu1, Hồ Văn Thạnh1
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Trang:6713
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP ĐIỀU TRỊ DỊ TẬT DÍNH NGÓN VÀ CHẺ NGÓN BÀN TAY
TREATMENT OF SYNDACTYLY AND CLEFT HAND: A CASE REPORT
Nguyễn Thái Thùy Dương1, Vũ Hữu Thịnh1
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Trang:7414
ĐIỀU TRỊ LIỆT THẦN KINH QUAY KHÔNG HỒI PHỤC BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN GÂN MERLE DAUBIGNE CẢI BIÊN
MODIFIED MERLE DAUBIGNE TENDON TRANSFER IN IRREVERSIBLE RADIAL NERVE PALSY
Nguyễn Quang Vinh1, Mai Trọng Tường1
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Trang:8015
NHÂN 2 TRƯỜNG HỢP ĐIỀU TRỊ NGÓN CÁI ĐÔI PHỨC TẠP TẠO HÌNH THEO KỸ THUẬT ON-TOP PLASTY
A TWO CASE REPORT: THE TREATMENT OF THUMB DUPLICATION COMPLEX TO USE ON-TOP PLASTY TECHINIQUE
Phan Đức Minh Mẫn1, Trần Phương Vũ1, Huỳnh Trung Hiếu1
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Trang:8716
SO SÁNH KẾT QUẢ PHẪU THUẬT GIỮA HẠ ĐẠI TRÀNG QUA NGẢ HẬU MÔN VÀ GEORGESON TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH HIRSCHSPRUNG THỂ KINH ĐIỂN
TO COMPARE OUTCOME BETWEEN TRANSANAL ENDORECTAL PULL-THROUGH AND GEORGESON PROCEDURE FOR FOR CLASSIC SEGMENT HIRSCHSPRUNGS DISEASE
Hồ Trần Bản1, Vương Minh Chiều2, Bùi Hải Trung2, Trần Thanh Trí2, Trương Quang Định3, Trương Nguyễn Uy Linh1
Năm:2021  Tập:25  Số:2  Trang:93Tổng cộng 16 bài
Trang: 1