Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NỘI DUNG NĂM 2020 - TẬP 24
 
  -Năm 2020 -Tập 24 -Số 1

  -Năm 2020 -Tập 24 -Số 1 -Chuyên đề :Ngoại Khoa

  -Năm 2020 -Tập 24 -Số 1 -Chuyên đề :Nhi Khoa – Ngoại Nhi

  -Năm 2020 -Tập 24 -Số 1 -Chuyên đề :Nội Khoa

  -Năm 2020 -Tập 24 -Số 1 -Chuyên đề :Sản Phụ Khoa

  -Năm 2020 -Tập 24 -Số 2

  -Năm 2020 -Tập 24 -Số 2 -Chuyên đề :Hồi Sức Cấp Cứu – Nhiễm

  -Năm 2020 -Tập 24 -Số 2 -Chuyên đề :Nội Khoa

  -Năm 2020 -Tập 24 -Số 2 -Chuyên đề :Răng Hàm Mặt

  -Năm 2020 -Tập 24 -Số 2 -Chuyên đề :TMH - Mắt - Hình Ảnh - Xét Nghiệm

  -Năm 2020 -Tập 24 -Số 3

  -Năm 2020 -Tập 24 -Số 3 -Chuyên đề :Gây Mê Hồi Sức

  -Năm 2020 -Tập 24 -Số 3 -Chuyên đề :Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

  -Năm 2020 -Tập 24 -Số 5 -Chuyên đề :Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Nguyễn Tri Phương