Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NỘI DUNG NĂM 2021 - TẬP 25
 
  -Năm 2021 -Tập 25 -Số 1

  -Năm 2021 -Tập 25 -Số 1 -Chuyên đề :Hồi Sức Cấp Cứu – Nhiễm

  -Năm 2021 -Tập 25 -Số 1 -Chuyên đề :Ngoại Khoa

  -Năm 2021 -Tập 25 -Số 1 -Chuyên đề :Sản Phụ Khoa

  -Năm 2021 -Tập 25 -Số 2

  -Năm 2021 -Tập 25 -Số 2 -Chuyên đề :B - Khoa học Dược

  -Năm 2021 -Tập 25 -Số 2 -Chuyên đề :Hội Nghị Ký Sinh Trùng Học Toàn Quốc

  -Năm 2021 -Tập 25 -Số 2 -Chuyên đề :Nhi Khoa

  -Năm 2021 -Tập 25 -Số 2 -Chuyên đề :Nội Khoa – Lão Khoa

  -Năm 2021 -Tập 25 -Số 2 -Chuyên đề :Răng Hàm Mặt

  -Năm 2021 -Tập 25 -Số 2 -Chuyên đề :Thần Kinh - Da Liễu

  -Năm 2021 -Tập 25 -Số 2 -Chuyên đề :Y Tế Công Cộng

  -Năm 2021 -Tập 25 -Số 3

  -Năm 2021 -Tập 25 -Số 3 -Chuyên đề :Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV. Nhi Đồng 2

  -Năm 2021 -Tập 25 -Số 4

  -Năm 2021 -Tập 25 -Số 4 -Chuyên đề :Hen-Dị Ứng-Miễn Dịch Lâm Sàng

  -Năm 2021 -Tập 25 -Số 4 -Chuyên đề :Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

  -Năm 2021 -Tập 25 -Số 5

  -Năm 2021 -Tập 25 -Số 6

  -Năm 2021 -Tập 25 -Số 6 -Chuyên đề :Chuyên Đề Giải Phẫu Bệnh