Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 4
KẾT QUẢ KHÁC NHAU THEO CHỦNG TỘC TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM RUỘT THỪA CẤP

Cao Minh Nga, Đỗ Đình Công, Hoàng Trọng Kim, Hứa Thị Ngọc Hà,Lê Thị Tuyết Lan, Nguyễn Hữu Hoàn, Nguyễn Sào Trung, Trần Thị Bích Hương, Trần Thanh Xuân.

TÓM TẮT :

ABSTRACT :

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF