Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 2
NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ CỦA SALBUTAMOL BÌNH HÍT ĐỊNH LIỀU KÈM BẦU HÍT VÀ SALBUTAMOL PHUN SƯƠNG BẰNG MÁY Ở BỆNH NHI BỊ CƠN HEN PHẾ QUẢN CẤP MỨC ĐỘ TRUNG BÌNH

Bùi Bỉnh Bảo Sơn*, Nguyễn Thị Thanh Tâm**

TÓM TẮT :

Mục tiêu và phương pháp: Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng trên 106 bệnh nhi bị cơn hen phế quản cấp mức độ trung bình tại Khoa Nhi, Bệnh viện Trung ương Huế trong thời gian từ tháng 5/2009 đến tháng 5/2010 nhằm so sánh hiệu quả của salbutamol bình hít định liều bằng bầu hít và salbutamol phun sương bằng máy ở bệnh nhi hen phế quản cấp mức độ trung bình.

Kết quả: Dấu hiệu kích thích thần kinh, khò khè, co kéo, tần số thở trung bình, tần số mạch trung bình ở trẻ 2- 5 tuổi và trẻ 6 - 15 tuổi giảm dần qua các thời điểm 20 phút, 40 phút và 60 phút với sự khác biệt không có ý nghĩa giữa hai phương pháp hít (p>0,05). SpO2 trung bình ở trẻ 2- 5 tuổi và trẻ 6 - 15 tuổi tăng dần qua các thời điểm 20 phút, 40 phút và 60 phút với sự khác biệt không có ý nghĩa giữa hai phương pháp hít (p>0,05). Mức độ đáp ứng với điều trị ở trẻ 2- 5 tuổi và trẻ 6 - 15 tuổi cải thiện với khác biệt không có ý nghĩa giữa hai phương pháp hít (p>0,05).

Kết luận: Salbutamol dùng dưới dạng bình hít định liều kèm bầu hít có hiệu quả lâm sàng tương đương dùng qua máy phun khí dung ở trẻ bị cơn hen phế quản cấp mức độ trung bình.

ABSTRACT :

Objective and methods: a clinical trial in 106 children with acute moderate asthma exacerbations admitted to the Pediatric Department, Hue Central Hospital from May 2009 to May 2010 was conducted to compare the effectiveness of salbutamol administered by metered dose inhaler with spacer versus nebulizer in children with acute moderate asthma exacerbation.

Results: agitation, wheeze, accessory muscles retractions, mean respiratory rate, mean pulse in children aged 2-5 years and 6-15 years decreased gradually at 20, 40 and 60 minutes of assessment with no significant differences between two inhalation methods (p>0.05). Mean SpO2 in children aged 2-5 years and 6-15 years increased gradually at 20, 40 and 60 minutes of assessment with no significant differences between two inhalation methods (p>0.05). Responses to managements in children aged 2-5 years and 6-15 years improved gradually with no significant differences between two inhalation methods (p>0.05).

Conclusion: Salbutamol by metered dose inhaler with spacer provided similar clinical effectiveness to that achieved by nebulization in children with acute moderate asthma exacerbations.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF