Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 2
LỌC MÁU LIÊN TỤC TRONGĐIỀU TRỊ BỆNH TAY CHÂN MIỆNG BIẾN CHỨNG NẶNG

Nguyễn Minh Tiến*, Nguyễn Bạch Huệ*, Trần Hoàng Út*, Lý Tố Khanh*, Lâm Thị Thúy Hà*,Lê Vũ Phượng Thy*, Mã Tú Thanh*, Võ Thanh Vũ*, Nguyễn Thị Bích Hằng*, Hồ Thụy Kim Nguyên*, Vưu Thanh Tùng*, Thái Quang Tùng*, Bạch Nguyễn Vân Bằng*, Nguyễn Tô Bảo Toàn*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát hiệu quả lọc máu liên tục điều trị trẻ bệnh tay chân miệng biến chứng nặng nhập khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, bệnh viện Nhi Đồng I trong thời gian từ 01/06/2011 đến 31/10/2011.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: tiến cứu, mô tả hàng loạt trường hợp

Kết quả: 60 trường hợp bệnh tay chân miệng biến chứng nặng, xác định bằng PCR phết họng trực tràng EV/EV71 dương tính, được lọc máu liên tục phương thức tĩnh mạch – tĩnh mạch, cho thấy cải thiện lâm sàng như tri giác, nhịp tim, nhiệt độ, xanh tái, da nổi bông, cũng như cải thiện tình trạng toan máu, lactate máu. Tỉ lệ tử vong 20%.Các yếu tố liên quan đến tử vong có ý nghĩa thống kêbao gồm tình trạng sốc sâu, phù phổi, lactate máu tăng, bạch cầu tăng > 16000/mm3, tiểu cầu tăng > 400000/mm3, đường huyết tăng > 180mg%.

Kết luận: Lọc máu liên tục là biện pháp hỗ trợ cuối cùng điều trị bệnh tay chân miệng biến chứng nặng khi mà các biện pháp khác trở nên không hiệu quả như thông khí cơ học sớm, chống sốc theo lưu đồ hướng dẫn, cũng như các thuốc an thần, vận mạch và gamaglobuline. 

ABSTRACT :

Objective: explore role of continuous veno-venous hemofiltration (CVVH) on treatment of hand foot mouth disease (HFMD) with severe complication.

Methods: Prospective descriptive study ofcases series

Results: 60 cases of HFMD with severe complication confirmed by throat or rectal swab PCR positive for EV/EV71,have been given CVVH, showing improvement on clinical findings such as level of consciousness, cardiac rate, temperature, pallor, mottled skin as well as betterment on metabolic acidosis, level of lactate. Mortality rate was 20%. Risk factors related to mortality included unstable hemodynamic, elevated level of lactate, increased white blood count > 16000/mm3, increased platelet count > 400000/mm3, elevated level of blood sugar > 180mg%.

Conclusion: CVVH is the final supportive intervention for patients HFMD with severe complication who failed to standard therapeutic protocol including early intubation, shock resuscitation by flowchart, sedatives,inotrope, especially IV gamaglobuline.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF