Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 2
BỆNH THẬN IgA Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1

Huỳnh Thoại Loan*, Vũ Huy Trụ**, Hoàng Trọng Kim **

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Chúng tôi thực hiện nghiên cứu này với các mục tiêu sau: (1) Xác định tỷ lệ bệnh thận IgA trong nhóm các bệnh lý thận ở trẻ em có chỉ định sinh thiết thận (2) Xác định sự khác biệt giữa bệnh thận IgA với các bệnh cầu thận nguyên phát khác và (3) Mô tả kết quả điều trị.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Đây là một nghiên cứu tiến cứu mô tả hàng loạt ca. Đối tượng nghiên cứu là nhóm bệnh nhi bệnh thận có chỉ định sinh thiết thận điều trị tại khoa Thận, Bệnh viện Nhi Đồng 1 từ 5/2008 đến 8/2010. Bệnh thận IgA được xác định bằng phương pháp miễn dịch huỳnh quang trên mô giải phẫu bệnh và được điều trị theo phác đồ của Bệnh viện Nhi Đống 1 năm 2009.  

Kết quả: Trong thời gian nghiên cứu có 262 bệnh nhi được sinh thiết thận. Trong đó, số bệnh nhân bệnh thận IgA là 30 (11,45%), đứng hàng thứ ba trong nhóm bệnh cầu thận nguyên phát. So với nhóm bệnh cầu thận nguyên phát khác, bệnh thận IgA có một số khác biệt như sau: tỷ lệ tiểu máu đại thể, tiểu máu đại thể tái phát, tiểu máu vi thể, nồng độ IgA trong máu cao và cầu thận có hiện tượng tăng sinh gian mạch, ống thận teo cao hơn một cách có ý nghĩa thống kê. Bệnh thận IgA có một số biểu hiện khác biệt so với y văn như: (1) tỷ lệ hội chứng thận hư cao bất thường (30%) với hầu hết đều có sang thương giải phẫu bệnh nặng; (2) viêm cầu thận cấp kèm suy thận cấp, nhưng không kèm tiểu máu đại thể ồ ạt và sang thương giải phẫu bệnh tổn thương cầu thận nặng với sự xuất hiện của liềm thể. Kết quả điều trị cho thấy có sự cải thiện đáng kể các biểu hiện lâm sàng như tiểu máu đại thể, tiểu đạm và hội chứng thận hư.

Kết luận: Bệnh thận IgA chiếm 11,45% trong nhóm bệnh thận có chỉ định sinh thiết thận, bệnh cảnh lâm sàng có một số khác biệt so với Y văn và bước đầu cho thấy đáp ứng với phác đồ điều trị của bệnh viện. 

ABSTRACT :

Object: We conducted the study with the following objectives: (1) to determine the percentage of IgA nephropathy in children with renal biopsy indication (2) identify the difference between IgA nephropathy and other primary glomerulopathy and (3) describe treatment results.

Methods: the prospective case series study was carried out at Children’s Hospital 1 from May 2008 to Auguts 2010. All children with renal biopsy indication were enrolled in this study. IgA nephropathy was confirmed by immunofluorescent technique. All patients with IgA nephropathy were treated by a standard guideline of Children’s hospital 1. 

Result: There were total 262 patients. In which, thirty patients (11.45%) were IgA nephropathy and ranked in the third of the primary glomerulopathies. The percentages of macrohematuria, recurrent macrohematuria, microhematuria, high serum IgA concentration and mesangial proliferative glomerulonepritis with tubular atrophy were significantly higher in IgA nephropathy group than those of the other primary glomerulopathy group. Clinical presentations of IgA nephropathy differed from in medical literature: patients with nephrotic syndrome accounted for 30% and had severe pathology lesions and non-macrohematuria acute glomerulonephritis with acute renal failure had crescent lessions in pathology results. All patients with IgA nephropathy undergoing a standard guideline of Childen’s Hospital 1 had notably improvement on severity of macrohematuria, proteinuria and nephrotic syndrome.

Conclusion: Patients with IgA nephropathy account for 11.45% of patients with renal biopsy indication and their clinical features considerly differ from medical literature. The standard guidline of Children’s hospital 1 seems to have efficacy in treatment of children with IgA nephropathy.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF