Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 4
ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG NẶNG VIÊM PHỔI DO THÔNG KHÍ HỖ TRỢ TAI KHOA HỒI SỨC BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2

Võ Quốc Bảo*, Thạch Lễ Tín*, Nguyễn Tất Thành*, Tôn Thất Hoàng*, Nguyễn Phạm Minh Trí*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định các yếu tố tiên lương nặng viêm phổi liên quan thở máy và mối liên quan giữa các yếu tố trên và tiên lượng tử vong tại khoa hồi sức bệnh viện Nhi Đồng 2.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang - phân tích.

Kết quả: Trong số 37 trường hợp viêm phổi liên quan thở máy được chẩn đoán theo tiêu chuẩn CDC 2002, lứa tuổi trung bình của bệnh nhân là 3 tháng tuổi và thời gian thở máy trung bình là 14 ngày. Lý do thở máy chủ yếu là suy hô hấp. 97,3% có bệnh nền, chủ yếu là bệnh nền ngoại khoa, hô hấp (bệnh màng trong) và bệnh tim bẩm sinh. 65% có kết quả cấy đàm qua nội khí quản phát hiện vi khuẩn gây bệnh. Các tác nhân viêm phổi liên quan thở máy thường gặp là Acinetobacter, Pseudomonas, Klebsiella, Staph aureus. Qua phân tích hồi qui đơn biến logistic, các yếu tố như cai máy thất bại, thời gian thở máy kéo dài, thở máy với áp lực dương cuối thì thở ra (PEEP) cao, PIP, FiO2% cao, nuôi ăn qua sonde dạ dày liên tục có liên quan cao với tiên lượng nặng trên bệnh nhân viêm phổi liên quan nguyên nhân thở máy. Qua phân tích hồi qui đa biến logistic, thời gian thở máy kéo dài, cai máy thất bại, thở máy với FiO2 cao tiên lượng nặng viêm phổi liên quan thở máy.

Kết luận: Các yếu tố tiên lượng nặng trên viêm phổi do thở máy bao gồm thời gian thở máy kéo dài, cai máy thất bại, thở máy với FiO2 cao.

ABSTRACT :

Objectives: To identify the prognostic factors of ventilation-associated pneumonia (VAP) and the association between these factors and mortality due to VAP at the intensive care unit, Children’s Hospital 2.

Methods: Anlaytic cross-sectional study.

Results: Of 37 VAP patients meeting the CDC criteria 2002, average age was 3 months old and average ventilation duration is 14 days. The main reason for mechanical ventilation was respiratory failure and 97.3% had the underlying diseases which were mainly surgery, respiratory illness (hyaline membrane disease) and congenital heart diseases. 65% of total cases had positive endotracheal sputum culture results. VAP pathogens were Acinetobacter, Pseudomonas, Klebsiella, Staph aureus. In univariate logistic analysis, factors such as mechanical ventilation weaning failure, prolonged ventilation duration, high PEEP, high PIP and FiO2%, continuous enteral feeding were associated with VAP. In multivariate logistic analysis, prolonged ventilation duration, mechanical ventilation weaning failure and high FiO2were good predictors for the severity in VAP.

 

Conclusions: Prolonged ventilation duration, mechanical ventilation weaning failure and high FiO2%were good predictors for the severity in VAP.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF