Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 4
ĐẶC ĐIỂM HỘI CHỨNG RUBELLA BẨM SINH TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 NĂM 2010 - 2011

Trịnh Hữu Tùng *, Nguyễn Thanh Lan*

TÓM TẮT :

 Mục tiêu: Mô tả đặc điểm dịch tể học, lâm sàng và cận lâm sàng của trẻ bị hội chứng Rubella bẩm sinh (HCRBS) nhập viện Nhi Đồng 2 từ 1/1/2010 đến 30/6/2011.

Phương pháp nghiên cứu: Tiền cứu mô tả hàng loạt ca.

Kết quả: Có 107 trẻ bị HCRBS nhập viện Nhi Đồng 2 từ 1/1/2010 đến 30/6/2011 trong tổng số 118,947 bệnh nhi nhập viện (chiếm tỉ lệ 0,09 %). Trong đó có 38,3% là ca xác định lâm sàng HCRBS; 43,9% là ca xác định xét nghiệm HCRBS và 17,7% là ca nhiễm Rubella bẩm sinh. Trong hầu hết các trường hợp, mẹ đều không được tiêm ngừa vaccine Rubella. Các triệu chứng lâm sàng bao gồm: Đục thủy tinh thể và/hoặc tăng nhãn áp bẩm sinh 38%; bệnh tim bẩm sinh 69,15%, trong đó Còn ống động mạch chiếm 85,13% các trường hợp, thông liên nhĩ 54,1%, hẹp động mạch phổi 6,7%, thông liên thất 5,4%; 45,94% các trường hợp chỉ có một tật tim duy nhất, 47,3% các trường hợp có hai tật tim và 6,7% các trường hợp có ba tật tim; ban/chấm xuất huyết 42,6%; gan to 46,2%; lách to 45,4%; tật đầu nhỏ 3,7%; vàng da 26%. Một số trường hợp có biến chứng hoặc di chứng trong quá trình điều trị như nhiễm khuẩn huyết 3,7%, xuất huyết não 8,4%, não úng thủy 2,8%, giảm trương lực cơ 1,87% có thể sẽ dẫn đến chậm phát triển tâm thần vận động sau này. Không có trường hợp nào phát hiện bị điếc hay viêm màng não. Có 61,68% các trường hợp có IgM dương tính. Trong nghiên cứu của chúng tôi có 9,26% các trường hợp tử vong, 18,52% các trường hợp là bệnh nặng xin về (hấp hối), 72,22% các trường hợp là tạm ổn và xuất viện.

Kết luận: Hội chứng Rubella bẩm sinh chiếm tỉ lệ rất thấp trong số các trường hợp có dị tật bẩm sinh nhập viện Nhi Đồng 2 từ 1/1/2010 đến 30/6/2011(0,09% so với 6,72%), nhưng nó gây hậu quả nặng nề cho trẻ và gia đình. Tỉ lệ tử vong cao (27,8%). Hầu hết các bà mẹ đều không được tiêm ngừa. Triệu chứng lâm sàng đa dạng, nhưng chỉ có 61,68% các trường hợp có kết qủa xét nghiệm IgM dương tính trong lần nhập viện đầu. 

ABSTRACT :

Objectives: To describe the epidemiologic, clinical and laboratory features of children with Congenital Rubella Syndrome (CRS) admitted the Children’s Hospital 2 from Jan 1st 2010 to Jun 30th 2011.

Methods: Cases serial prospective descriptive trial.

Results: There were 107 children with CRS admitted the Children’s Hospital 2 from Jan 1st 2010 to Jun 30th 2011 among 118.947 inpatients (0.09 %). In those cases, 32.7% of them was probable case (clinical case); 49.5% was confirmed case and 17.7% was Rubella infection only case. In almost cases, their mother weren’t used Rubella vaccine. Clinical signs and symptoms consist of congenital cataracts and/or glaucoma (38%); congenital heart disease (69.15%), in that Patent Ductus Arteriosus exist in 85.13% cases, Atrial Septal Defect exist in half cases (54.1%), Pulmonary artetial stenosis exist in 6.7% of cases, Ventricular Septal Defect exist in 5.4% of cases; 45.94% of cases has only one congenital heart lesion, 47.3% of cases has two congenital heart lesions and 6.7% of cases has three congenital heart lesions; purpura/petechie (42.6%); hepatomegaly (46.2%); splenomegaly (45.4%); microcephaly (3.7%); jaudice (26%). Some cases have complications or sequelae during treatment such as septicemia (3.7%), cerebral hemorrhage (8.4%), hydrocephaly (2.8%), hypotonia (1.87%) leading to mental and psychomotor retardation. None case has hearing impairment or meningoencephalitis. Demonstration of Rubella-specific IgM antibody exist in 61.68% of cases. In our study, 9.26% of cases was dead, 18.52% of cases would be dead, 72.22% of cases has become temporarily and discharge.

Conclusions: Congenital Rubella Syndrome take in very low percentage of patients with congenital defects admitted the Children‘s Hospital 2 from Jan 1st 2010 to Jun 30th 2011. (0.09% versus 6.72%), but it cause severe consequences for acquired children and their family. Mortality is high (27.8%).Their mother weren’t used Rubella vaccine. Signs and symptoms are multiform, but there has had 61.68% of all cases which were demonstrated of Rubella-specific IgM antibody at first time.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF