Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 4
TỔNG QUAN GHÉP THẬN Ở TRẺ EM VÀ THỰC TIỄN TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2

Hoàng Thị Diễm Thúy*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Trình bày tổng quan về ghép thận trẻ em trên thế giới và tình hình thực tiễn về ghép thận tại bệnh viện Nhi Đồng 2.

Phương pháp nghiên cứu: Tổng quan y văn và mô tả tất cả các ca ghép thận tại bệnh viện Nhi Đồng 2.

Kết quả: Từ năm 2004 2011, có 9 trường hợp ghép thận được thực hiện tại bệnh viện Nhi Đồng 2. Tuổi từ 10-14, nam/ nữ: 6/3, tất cả đều lấy thận từ người cho sống. Tỉ lệ sống còn sau 8 năm là 100% với độ lọc cầu thận trung bình 65,4 ± 12 ml/p/1,73 m2.

Kết luận: Kết quả khả quan sau 8 năm ghép thận tại bệnh viện Nhi Đồng 2, tuy nhiên số ca còn ít. Việc thực hiện thành công ghép thận cho trẻ em là thành tựu của một ê-kíp đa chuyên khoa: Thận học, niệu học, huyết học, miễn dịch, vi sinh. Nhờ các tiến bộ khoa học, đặc biệt các thuốc ức chế miễn dịch, tỉ lệ sống còn của thận ghép đã cải thiện rất nhiều. Trong tương lai, chúng ta còn phải đối đầu với rất nhiều thách thức trong việc đi tìm nguồn thận ghép và cải thiện chất lượng bệnh nhân sau ghép. 

ABSTRACT :

Objectives: Overview of kidney transplantation in children all over the world and at Children’s Hospital 2.

Methods: Review of peer literature and description all consecutive cases of kidney transplantation in Children’s Hospital 2.

Results: From 2004 to 2011, we have realized nine kidney transplantations. The age was ranging from 10 to 14 years old. There were 6 males and 3 females. The source of donation was exclusively from living donor. The 8 year-survival was 100%. The mean GFR was 65.4 ± 12 ml/p/1.73 m2.

Conclusion: There was a considerable success on kidney transplantation at Children’s Hospital 2, but the number of cases still be scarce. This success was fruit of a multidisciplinary team: Nephrology, urology, immunology, microbiology. Thanks to the scientific progress, especially in the field of immunosuppressants, the survival rate of the transplant kidney has been significantly improved. If we considered transplantation as the final goal for ESRF, we will face to many challenges in the field of donor source, the economic solutions and the strategy to improve quality of life after transplantation.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF