Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 4
THỬ NGHIỆM NỘI DUNG GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH SƠ CỨU TRẺ Ở TRƯỜNG CHO CÁC GIÁO VIÊN MẦM NON TẠI TP.HỒ CHÍ MINH NĂM 2011

Hồ Lữ Việt*, Hoàng Minh Tú Vân*, Đoàn Thị Lê Bình*, Đặng Minh Xuân*, Trần Chí Thành*, Nguyễn Vũ Trường Giang*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá sự phù hợp của nội dung chương trình huấn luyện, đào tạo sơ cứu trẻ dành cho nhân viên chăm sóc trẻ.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả tiền cứu, trên các giáo viên của các trường mầm non trên địa bàn quận 4 và quận Bình Thạnh.

Kết quả: Đa số các giáo viên ở độ tuổi 30 tuổi chiếm đa số 66,5%, 70,5% là các giáo viên mới ra trường. về kiến thức của giáo viên trước và sau khóa học đã được tăng lên từ 45% lên đến 91%. Về thực hành tại khóa học thì tỷ lệ thực hành đúng ghi nhận ở lần đầu thao tác ở các học viên là 97,5% (dị vật), 92,5% (ngưng tim ngưng thở). Ở các lần sau, các học viên được hướng dẫn lại và tỷ lệ thực hành đúng đạt mức 100%. Tuy nhiên, tỷ lệ 100% này chỉ là đánh giá trong khóa học. Phản hồi của các học viên về chương trình huấn luyện đào tạo là rất hài lòng về phương pháp dạy cũng như cách tổ chức lớp với tỷ lệ 100% hài lòng. Có 7 trường hợp ghi nhận cách xử trí của học viên tại cơ sở sau khi tham gia khóa học, cho thấy các tai nạn xảy ra chủ yếu ở trẻ từ 2 đến 5 tuổi, trong đó dị vật đường thở và bỏng là 2 nguyên nhân hàng đầu, nam chiếm tỉ lệ tai nạn cao hơn nữ, trong đó cách xử trí của những người chăm sóc trẻ trước khi gọi phòng y tế hoặc chuyển đi bệnh viện khi cần thiết là phù hợp cho thấy họ đã áp dụng được phần nào trong quá trình học.

Kết luận: Chương trình sơ cứu trẻ sau khi được triển khai tại các trường mầm non thì nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của lãnh đạo và người chăm sóc trẻ. Kiến thức và kỹ năng của người chăm sóc trẻ cũng đã được nâng cao hơn.

ABSTRACT :

Objectives: To evaluate the feasibility of the content of the pediatric first aid program for teachers and caregivers.

Method: Observation prospective study; samples are teachers of 58 kindergartens from district 4 and Binh Thanh, Ho Chi Minh city.

ResultsThe majority of participants were around 30 years old; 70.5% were junior staff. The right understanding of teachers increased from 45% before training to 91% after training. With practical skills, the appropriate practice rate at the first time was 9.5% (first aid for choking) and 92.5% (cardiopulmonary resuscitation). After reinstructing the participants, this rate increased to 100% in both skills. However, this rate was assessed only in class. About the feedback from participants, 100% of participants felt very satisfied with the training contents, teaching method and management of the class. There were 7 cases in schools’ logbooks, reporting the way they managed particular situations. According to these logbooks, children at the age of 2-5 years were more likely to be involved in school accidents. Choking and burn were two common problems, boy > girl. First aid action of teachers and caregivers before transferring the child to hospitals was appropriate, showing that they could put new knowledge into practice.

 

Conclusions: The pediatric first aid program for teachers and caregivers are advocated by school leaders and teachers. Participants’ knowledge and skills are also improved after training.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF