Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 4
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM TIỂU PHẾ QUẢN Ở TRẺ DƯỚI 6 THÁNG TUỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2

Nguyễn Thị Thanh*, Lê Thị Minh Hồng*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát các đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị bệnh viêm tiểu phế quản ở trẻ dưới 6 tháng tuổi tại bệnh viện Nhi Đồng 2 – thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian 1 năm (01/07/2009 đến 01/07/2010).

Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu mô tả.

Kết quả: Khảo sát 390 trẻ dưới 6 tháng tuổi từ tháng 7/2009 đến tháng 7/2010, chúng tôi rút ra kết luận như sau: Tỉ lệ mắc bệnh ở nam cao gấp đôi nữ, 1/3 trẻ bị viêm tiểu phế quản có tiền căn sanh mổ, 10,5% trẻ có tiền căn sanh non và hơn phân nữa là không được bú mẹ hoàn toàn 64%. Ngoài ra có 17% có tiền căn gia đình dị ứng. Triệu chứng đưa trẻ đến khám chủ yếu là ho (94,1%) và khò khè (90,8%), ran ngáy 78,5%, ran ẩm 85%, ran nổ 2,3%, co lõm ngực là 53%, tím tái là 5%. Hình ảnh X quang được thực hiện là 96,9% trong đó thâm nhiễm phổi là 55,6% và 1% xẹp phổi. Điều trị viêm tiểu phế quản dựa vào khí dung 90,3% đa số là với thuốc dãn phế quản, 3% là khí dung với nước muối đơn thuần, vật lý trị liệu hô hấp là 77,7%. Tỉ lệ sử dụng kháng sinh còn cao 71,3%, lỏng đàm 34,9%, thuốc dãn phế quản uống là 16,4%, kháng viêm uống là 13,3%, hô hấp hỗ trợ là 10,8%. Thời gian điều trị trung bình là 7,19.

Kết luận: Viêm tiểu phế quản là bệnh hay gặp nhiều ở trẻ nam, sanh mổ, không được bú sữa mẹ. Việc sử dụng kháng sinh trong điều trị Viêm tiểu phế quản còn cao 71,3%. 

ABSTRACT :

Objectives: The aim of this study are to describe the clinical, paraclinical characteristics and treatment of bronchiolitis in hospitalized infants < 6 months y-o.

Methods: A retrospective study was performed on 390 infants < 6 months year old who had been hospitalized at Children’s Hospital 2 for bronchiolitis from July 2009 to July 2010.

Results: Among 390 infants, the percentage of boys is double to girls, 1/3 infants was delivered by cesarian, 10.5% are preterm, 64% no exclusive breast milk, 17% have the allergy history in family. The common signs are coughing (94.1%), wheezing (90.8%), retractions (53%), crackles (2.3%), wheezes (78.5%), Xray chest in 96.6% cases (infiltration 55.6%), atelectasis 1%. The percentage of bronchodilatators inhaled usage is 90.3%, 3% inhaled with isotonic salt water. Using antibiotic (71.3%), mucolytic (34.9%), bronchodilatator per os (16.4%), corticosteroids per os (13.3%), oxygen therapy (10.8%). Mean time of hospitalization is 7.19 days.

Conclusions: Bronchiolitis occurs frequently in boys, born by Cesarian, no exclusive breast milk. The percentage of using antibiotic is still high 71.3%.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF