Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 4
NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC TRẺ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ ARV Ở TRẺ NHIỄM HIV

Trần Chí Thành*, Hồ Lữ Việt*, Đỗ Châu Việt*, Lê Thị Thanh Thủy*, Thái Thanh Thủy*,Thuy Le**, Mattias Larsson**

TÓM TẮT :

Những khó khăn của người chăm sóc trẻ có khả năng ảnh hưởng đến sự tuân thủ điều trị ARV ở trẻ, trong khi đó việc tuân thủ điều trị lại là một trong những yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả của điều trị ARV.

Mục tiêu: Tìm hiểu những khó khăn của người chăm sóc trẻ có khả năng ảnh hưởng đến sự tuân thủ điều trị ARV ở trẻ nhiễm HIV tại phòng khám ngoại trú Bệnh viện Nhi Đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh, từ đó xác định những chiến lược can thiệp hỗ trợ tuân thủ điều trị phù hợp.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang– định tính. Thảo luận nhóm những người chăm sóc trẻ, mỗi nhóm từ 7- 9 người, kéo dài từ 90– 120 phút và các nhóm phân theo lứa tuổi trẻ: 1- 2 tuổi, 3- 5 tuổi hoặc > 6 tuổi. Ngoài ra, chúng tôi cũng ghi nhận những ý kiến, những kinh nghiệm thực tế của những cán bộ y tế tại phòng khám ngoại trú về những khó khăn và mong muốn của những người chăm sóc trẻ. Các chủ đề thảo luận nhóm bao gồm: (1) những khó khăn của người chăm sóc gặp phải trong quá trình chăm sóc trẻ điều trị ARV, (2) những ý kiến đóng góp về việc xây dựng hỗ trợ can thiệp thực tế cho người chăm sóc trẻ và trẻ trong quá trình điều trị ARV.

Kết quả: Có 53 người chăm sóc trẻ đã tham gia nghiên cứu với 8 buổi thảo luận nhóm. Những khó khăn được ghi nhận chung và nhiều nhất từ người chăm sóc trẻ và nhân viên y tế là: (1) sự khó khăn về kinh tế; (2) sự biến động về người chăm sóc trẻ; (3) sự hạn chế về kiến thức, thái độ và thực hành đúng về điều trị ARV ở trẻ; (4) sự thiếu hụt hỗ trợ từ các thành viên khác trong gia đình do việc giấu kín tình trạng nhiễm của trẻ; (5) sự thiếu hợp tác từ phía trẻ trong việc uống thuốc do trẻ chưa được bộc lộ tình trạng; (6) khó khăn trong dung nạp thuốc ở trẻ (trẻ bị tác dụng phụ, trẻ uống thuốc bị nôn/ói, trẻ kém ăn và suy dinh dưỡng; (7) sự bất tiện trong việc thu xếp thời gian đưa trẻ đến khám và lấy thuốc tại phòng khám. Theo ý kiến đóng góp về mong muốn hỗ trợ của người chăm sóc trẻ là nhóm người hỗ trợ có thể liên lạc, tư vấn qua điện thoại hoặc sinh hoạt nhóm giữa người hỗ trợ và người chăm sóc để trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ khó khăn tại một địa điểm khác nơi ở của người chăm sóc và trẻ.

Kết luận: Những khó khăn của người chăm sóc được ghi nhận trong nghiên cứu này liên quan đến của người chăm sóc đó là sự hạn chế về tài chính, sự hạn chế về sức khỏe, sự giấu kín tình trạng nhiễm, sự hạn chế về kiến thức- thái độ- thực hành đúng về điều trị ARV; sự bất tiện khi đưa trẻ đi thăm khám tại phòng khám định kì. Những khó khăn liên quan đến trẻ đó là dung nạp thuốc, sự bất hợp tác trong uống thuốc và tình trạng dinh dưỡng, sức khỏe. Chiến lược điều chỉnh can thiệp hỗ trợ cho phù hợp với mong muốn của người chăm sóc là hạn chế đến nhà của trẻ nhằm bảo đảm sự bảo mật tình trạng nhiễm, thay vào đó là hỗ trợ tư vấn tuân thủ qua điện thoại, sinh hoạt định kì giữa người hỗ trợ và người chăm sóc trẻ tại một địa điểm khác nơi ở của người chăm sóc và trẻ.

ABSTRACT :

The difficulities of the caregivers may impact on the ARV adherence of the children, mean while the adherence is one of the factors determining the efficacy of ART.

Objectives: To investigate the difficulties of the caregivers which may impact the ARV adherence of the children at the out- patient- clinic of Children’s Hospital 2, HCMC in order to build up the suitable intervention strategies in adherence support.

Methods: Cross Descriptive & Qualitative Study. Data collected by Group Focus Discussions of caregivers, each group from 7 to 9 caregivers, with duration about 90 or 120 minutes and classified by the age of the children: 1- 2 years old, 3- 5 years old, ­> 6 years old. Besides, we also collected datat from deep interviews with healthstaffs on same topics: (1) the difficulties that the caretakers face during the ART of the childrend, (2) the opinions on building the intervention support to caregivers and children druing ART.

Results: 53 caregivers participated in 8 group focus discussion. The consensus difficulties between caregivers and healthstaffs are: (1) the difficulities in finance; (2) the alternation in caregivers; (3) the limitation of knowledge, behavior and practice in caregivers; (4) the lack of the support from other members in family due to the hiden infectious status; (5) the lack of cooperation in taking drug from the children due to not being disclosed yet; (6) the diffculities in absorpting the drugs (side effects, vomit/nausea, malnutrition and less appetite; (7) the inconvenience of bringing the child for health check-up as schedule and taking drugs. According to the opinions from the cargivers, the supporters can help them by telephone-based support and group meeting periodically between the supporters and the cargivers to share experience, difficulties at a place where is not near from their homes.

Conclusions: In this study, the difficulties related to the caregivers are the limitation in finance, in health, in hiding infectious status, in knowledge, behavior and practice in ART; the inconvenience of bringing the child for health check- up as schedule. The difficulties related to the children are the drug absorption, the refusal in taking drugs and the nutrition and health status. The modified strategies in supporting to adapt with the caregivers needs is to minimize the home- based care for keeping the confidentiality of the infection status, mean while the most wanted support is telephone-base support, group meeting periodically between the supporters and the caregivers at a place where is not near from their homes.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF