Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 4
BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ CÁC TRƯỜNG HỢP TỬ VONG BỆNH TAY CHÂN MIỆNG TRÊN TOÀN QUỐC

Tăng Chí Thượng*, Nguyễn Minh Tiến*, Lý Tố Khanh*, Lê Vũ Phượng Thy*, Vưu Thanh Tùng**, Thái Quang Tùng**, Bạch Nguyễn Vân Bằng**, Phù Lý Minh Hương**, Nguyễn Trọng Khoa**,Cao Đức Phương**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Mô tả phân tích đặc điểm dịch tễ lâm sàng, cận lâm sàng, các can thiệp điều trị ở trẻ bệnh tay chân miệng tử vong năm 2011.

Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu, mô tả hàng loạt trường hợp.

Kết quả: 169 trường hợp bệnh tay chân miệng tử vong trên toàn quốc, chẩn đoán dựa theo phác đồ Bộ Y Tế kèm hoặc không xét nghiệm PCR phết họng trực tràng EV/EV71 dương tính, tuổi trung bình 27,3 tháng, thấp nhất 8,5 tháng cao nhất 13 tuổi. Qua phân tích, cho thấy tử vong có liên quan đến chẩn đoán nhầm, phân độ sai, xử trí không thích hợp, theo dõi không thích hợp, chuyển viện không an toàn cũng thiếu nguồn trang thiết bị, thuốc men. Các yếu tố cận lâm sàng liên quan đến tử vong, bạch cầu tăng > 16000/mm3, tiểu cầu tăng > 400000/mm3, đường huyết tăng > 180 mg%, tăng lactate máu > 5 mmol/L, toan chuyển hóa nặng pH < 7,2.

Kết luận: Cập nhật phác đồ, huấn luyện đào tạo, phân tuyến điều trị, cung cấp trang thiết bị, thuốc, xây dựng mạng lưới điều trị bệnh tay chân miệng hoàn chỉnh từ tuyến trung ương đến y tế cơ sở là các biện pháp giúp cải thiện tử vong. 

ABSTRACT :

Objective: Describe and analyze epidemic features, clinical, paraclinical findings and therapeutic interventions in death cases of hand foot mouth disease in 2011.

Methods: Retrospective descriptive study of cases series.

Results: There were 169 death cases of HFMD in nationwide diagnosed clinically according to Health ministry national guidelines with or without throat or rectal swab PCR positive for EV/EV71, mean age of 27.3 months, youngest 8.5 months, oldest 13 years. Analysis showed that death related factors included misdiagnosis, wrong grade classification, inappropriate management, unsuitable followup, unsafe patient transportation, lack of medical instruments and medication as well. Laboratory factors related to mortality consisted of increased white blood count > 16000/mm3, increased platelet count > 400000/mm3, elevated level of blood sugar > 180 mg%,, elevated level of lactate > 5 mmol/L, severe metabolic acidosis pH < 7.2.

 

Conclusion: Updated national guideline, training, delineation of treatment level, supply of medical instrument and medication, setup of network for HFMD management from central hospital level to basic health establishment help improvement of mortality of HFMD.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF