Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 4
NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ PHẪU THUẬT U MÁU VÀ DỊ DẠNG MẠCH MÁU TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY VÀ BỆNH VIỆN CẤP CỨU TRƯNG VƯƠNG TRONG 6 NĂM (2005-2010)

Nguyễn Công Minh*

TÓM TẮT :

Mở đầu - Mục tiêu: U máu trẻ em là thuật ngữ dùng để chỉ bệnh lý mạch máu lành tính, bao gồm tính đa dạng và phức tạp nhưng có chung hình ảnh mô học. Dị dạng mạch máu thuộc dạng hỗn hợp phức tạp hơn và thường tồn tại đến tuổi trưởng thành. Khi chưa xác định được bản chất, sang thương thường được gọi chung là u mạch máu. Nghiên cứu này nhằm mục đích đúc kết những hình ảnh lâm sàng và hiệu quả của phẫu thuật u máu và dị dạng mạch máu tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương trong điều kiện hiện nay của nước ta. Các phương thức điều trị kết hợp không nằm trong mục tiêu nghiên cứu này.

Phương pháp nghiên cứu: Trong 6 năm từ 1/2006 đến 12/2010, tại hai trung tâm Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương chúng tôi có tất cả 554 bệnh nhân được chẩn đoán là u máu và dị dạng mạch máu có nhập viện (58% là nữ và 42%, nam. Tuổi trung bình là 28,5). Trong số đó chỉ có 528 u mạch máu biểu hiện ở ngoài da và chỉ có 67 bệnh nhân được phẫu thuật tại khoa Ngoại Lồng ngực- Mạch máu của chúng tôi. Tất cả bệnh nhân được theo dõi trên 2 năm.

Kết quả: Có 67 trường hợp u mạch máu ở vùng da được phẫu thuật: mổ lấy trọn các sang thương < 3 cm đơn độc cho kết quả tuyệt vời. Phẫu thuật các sang thương nhiều chỗ, lan tỏa hoặc > 3 cm, kết quả không tốt. Không có tử vong sau mổ. Biến chứng sau mổ chiếm 11,9% (8 bệnh nhân chảy máu sau mổ và 1 phải đoạn chi). Theo dõi hơn 2 năm sau mổ, 18% tái phát, mà đại đa số là các dị dạng mạch máu lan tỏa trong cơ.

Kết luận: Chỉ định mổ u máu và dị dạng mạch máu ở người lớn tùy thuộc vào sang thương. Với sang thương lan rộng hoặc nhiều chỗ phải cần đến siêu âm Doppler chẩn đoán, chụp cộng hưởng cản từ hoặc CT scan. Với sang thương đơn độc và nhỏ hơn 3 cm, chỉ định phẫu thuật cho kết quả tốt. Với sang thương lớn hơn 3 cm, ăn sâu trong cơ hoặc sang thương lan tỏa, nên kết hợp với chích xơ, quang đông laser rồi mới phẫu thuật, sẽ hiệu quả hơn

ABSTRACT :

Background - Objectives: Infantile hemangiomas is a term that encompasses a heterogenous group of clinical benign vascular lesion that have similar histologic features. Vascular malformations are more complex mixed and usually reste to the adulte. Whent they aren’t definited the histologic feature yet, they are called angiomas. The purpose of the study was reviewed the clinical profile with the effect of simple surgical treatment theses lesions in adult patients at Cho Ray and Trung Vuong hospitals in the present condition of our country. The associated treatment of these lesions is not the aim of the research.

Method: During 6 years (1/2005 – 1/2010, at two centers (Cho Ray and Trung Vuong hospitals), we are 554 patients with hemangiomas and vascular malformations that were admitted. In these patients: 528 cutaneous lesions (42% males: 58%, females. The Mean age: 28.5); there are only 67 operated patients in our services. All patients were follow-up beetween more than 2 years.

Results: On sixty eight operated cutaneous lesions: The radical operation of the lesions under 3 cm, unique are perfect; The surgical outcomes of the upper 3 cm, the multifocal or diffused lesions are worse. None died. Postop-complications were 11.9%: 8 hemorrhage and 1 amputation postoperative. Eleven patients (16%) were residive after 18 months follow-up, all of them are diffused lesions in the muscles.

Conclusion: Indication for operation of the hemangiomas and vascular malformations in adult depend on the lesions of patients. With expanded lesions it must be have Doppler ultrsoud ( US), contrast-enhanced magnetic resonabce imaging (MRI) or CT scan. For the small and lesions unique (< 3 cm), surgery is popular technique with good result. The lesions more than 3 cm, diffused or infiltrated through the deep muscles, combined scherotherapy or laserphotocoagulation techniques, the outcomes are better.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF