Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 4
VIÊM PHỔI BỆNH VIỆN TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC – CHỐNG ĐỘC (ICU)

Huỳnh Văn Ân*

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát tình trạng viêm phổi bệnh viện tại Khoa Hồi sức tích cực- Chống độc (ICU).

Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu: mô tả, đoàn hệ, hồi cứu. 50 bệnh nhân nhập Khoa Hồi sức tích cực- Chống độc (ICU) Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh – từ 01/2009 đến 04/2010, được xác định Viêm phổi bệnh viện theo tiêu chuẩn của CDC Hoa Kỳ, được sử dụng kháng sinh kinh nghiệm ban đầu và có kết quả cấy vi sinh và kháng sinh đồ.

Kết quả: Klebsiella và Acinetobacter chiếm tỷ lệ cao nhất gây viêm phổi bệnh viện tại Khoa ICU với tỷ lệ lần lượt là 36% và 32%. Viêm phổi bệnh viện liên quan thở máy (VAP) chiếm tỷ lệ 54%. Chỉ 12/50 bệnh nhân (24%) Viêm phổi bệnh viện được điều trị thích hợp với kháng sinh ban đầu.

Kết luận: Viêm phổi bệnh viện thường do vi khuẩn đa kháng thuốc, điều trị khó khăn. Tỷ lệ sử dụng kháng sinh ban đầu thích hợp đối với các trường hợp viêm phổi bệnh viện tại Khoa ICU thì thấp.

ABSTRACT :

Purpose: Study the causes and antibiotic treatment of Nosocomial Pneumonia in Intensive Care Unit.

Materials and method: Descriptive, cohort and postpective study. 50 patients admitted Intensive Care Unit (ICU)/ Nhan Dan Gia Dinh Hospital, HCMC - from Jan 2009 to April 2010, were diagnosed as Nosocomial Pneumonia by CDC criteria. All of them had microbiological tests and antibiotic succeptibility test surveillance.

Results: Klebsiella and Acinetobacter are the predominant causes of nosocomial pneumonia in ICU with 36% and 32%, respectively. Ventilator-Associated Pneumonia (VAP) was 54%. Only 12/50 patients (24%) Nosocomial Pneumonia were initially treated with appropriate antibiotics.

Conclusion: Nosocomial pneumonia are usually caused by antibiotic resistant bacteria leading to difficult treatment. The ratio of apropriate initial treatment with antibiotics in nosocomial pneumonia in ICU is low.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF