Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 4
KẾT QUẢ SỚM CỦA PHẪU THUẬT MỞ BỤNG NHỎ VÀ PHẪU THUẬT NỘI SOI TRONG ĐIỀU TRỊ SỎI ĐƯỜNG MẬT CHÍNH

Trần Vũ Hiếu*, Lê Nguyên Khôi*, Đoàn Văn Trân*, Trần Quang Huân*, Võ Đại Dũng*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: So sánh kết quả sớm sau phẫu thuật mở bụng nhỏ và sau phẫu thuật nội soi ổ bụng (PTNS) đối với bệnh sỏi đường mật chính.

 Phương pháp: Đây là một nghiên cứu can thiệp phân nhóm không ngẫu nhiên để so sánh phẫu thuật mở bụng nhỏ và PTNS đối với bệnh sỏi đường mật. Những bệnh nhân (BN) không có tiền sử mổ vùng bụng trên được chọn vào nhóm mở bụng nhỏ. Phẫu thuật mở bụng nhỏ được thực hiện qua đường mổ giữa trên rốn dài 4-8 cm. Tất cả những kỹ thuật trong phẫu thuật mở bụng kinh điển đều được áp dụng để xử lý sỏi.

Kết quả: Từ tháng 01-2010 đến tháng 06-2012, 42 ca mở bụng nhỏ và 42 ca PTNS đã được thực hiện tại BVCC Trưng Vương. Hai nhóm bệnh nhân tương đối đồng nhất về tuổi, giới, bệnh lý sỏi và chỉ số khối cơ thể. Thời gian mổ trung bình của PTNS và mở bụng nhỏ lần lượt là 152 và 110 phút. Thời gian nằm viện trung bình sau mổ là 9 ngày trong cà hai nhóm. Thời gian hồi phục và trở về sinh hoạt bình thường không có khác biệt giữa hai phương pháp. Tỷ lệ hết sỏi sau mổ ở nhóm mở bụng nhỏ cao hơn nhóm PTNS (85,7% so với 71,2%). Tai biến trong khi mổ trong nhóm PTNS gặp nhiều hơn, nhưng tỷ lệ biến chứng sau mổ thì không có khác biệt giữa hai nhóm. Trong nhóm PTNS, có 1 thương tổn đường mật. Không có tử vong.

Kết luận: Phẫu thuật mở bụng nhỏ có thời gian mổ ngắn hơn và tỷ lệ giải quyết hết sỏi cao hơn PTNS. Mở bụng nhỏ là một phẫu thuật ít xâm lấn điều trị sỏi đường mật chính đơn giản, an toàn và hiệu quả.

ABSTRACT :

Objective: To compare early outcomes after open small-incision surgery (minilaparotomy) and laparoscopic surgery for biliary lithiasis disease.

Methods: This study was a non randomized controlled trial comparing minilaparotomy to laparoscopic surgery of the biliary tract. The patients without previous operation in the upper abdomen were selected for minilaparotomy. Minilaparotomy was performed via an upper midline incision of 4 - 8 cm. All techniques in conventional laparotomy were applied to manage and extract biliary stones.

Results: From January 2010 to June 2012, 42 minilaparotomies and 42 laparoscopic operations were performed at  Trưng  Vương  Emergency  Hospital. The two patient groups were relatively similar regarding age, sex, lithiasis, and BMI (Body Mass Index). Median operating times were 152 and 110 minutes for laparoscopy and minilaparotomy, respectively. Median postoperative hospital stay was 9 days in each group. Median sick leave and time for return to normal activities were no differences after two methods. The postoperative stone clearance rate was higher in minilaparotomy group (85.7% vs 71.2%). Intraoperative complications were more frequent in the laparoscopic group, but there was no difference in the postoperative complication rate between the groups. There was one bile duct injury in laparoscopic group, but no deaths.

Conclusions: Operating time was shorter and stone clearance rate was higher for minilaparotomy compared with laparoscopy. Minilaparotomy is a simple, safe and effective method in minimal invasive surgery for biliary lithiasis.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF