Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 4
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ LÂM SÀNG VIÊM KHỚP DẠNG THẤP VỚI PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ĐÔNG - TÂY Y KẾT HỢP

Võ Mộng Kiều Hạnh*, Hồ Thị Đoan Trinh*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm nhóm bệnh, mức độ giảm đau, mức độ giảm viêm, tác dụng phụ thường gặp, sự thay đổi các xét nghiệm cận lâm sàng và thời gian sử dụng Corticoids trung bình trong điều trị viêm khớp dạng thấp bằng phác đồ  kết hợp Đông Tây y.

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Khảo sát trên 30 bệnh nhân đến khám tại khoa Điều trị đau, Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương được chẩn đoán viêm khớp dạng thấp và điều trị theo phác đồ kết hợp Đông - Tây y.

Kết quả: Độ tuổi thường gặp là 40 – 60 (66,6%). Nữ chiếm đa số (97%). Các triệu chứng lâm sàng theo tiêu chuẩn chẩn đoán của ACR 1987 chiếm tỉ lệ cao, trong đó tiêu chuẩn viêm 3/14 nhóm khớp (76,7%) và đối xứng chiếm tỉ lệ cao nhất (100%). Các bệnh lý kèm theo của bệnh nhân trên hệ tiêu hóa, tim mạch, cơ xương khớp, nội tiết, hệ tạo máu như viêm dạ dày, tăng huyết áp, bệnh lý mạch vành, tiểu đường týp 2, thoái hóa khớp, loãng xương, Cushing do thuốc và rong kinh đều có ghi nhận. Mức độ giảm đau và viêm trên lâm sàng giảm tốt từ tháng thứ 3 trở về sau. Mức độ giảm viêm đánh giá qua VS và CRP cải thiện tốt, chức năng tạo máu không bị ảnh hưởng. Thời gian sử dụng Corticoids chiếm khoảng 1/3 thời gian điều trị.

Kết luận: Nghiên cứu cho thấy điều trị kết hợp Đông Tây y trên bênh nhân viêm khớp dạng thấp cho kết quả giảm đa, giảm viêm, giảm lệ thuộc corticoids trên bệnh nhân viêm khớp dạng thấp. 

ABSTRACT :

Objective: To study the characteristics of disease group, the level to relieve pain, the level to relieve inflammation, the auxiliary effect used to meet, the change of  Para - clinical tests and the average used term for corticoids in the treatment of low-form arthritis by therapeutic diagram from the combination between oriental medicine and western medicine.

Method: The research of description. To study on 30 patients who have been examined at Pain therapeutic Ward, Trung Vuong emergency hospital have been diagnostic that below-form arthritis and treated by therapeutic diagram from the combination between oriental medicine and western medicine.

Results: The range of usual ages are 40 – 60 (66.6%), the female is majority (97%). The clinical symptoms according to the diagnosis criteria of ACR 1987 make up the high rate, including: the arthritis criteria are 3/14 joint groups (76.7) and symmetric groups make up the highest rate (100). The attached pathologies of patient on digestive, cardiovascular, muscle – bone – joint, endocrine systems, blood creative system such as gastritis, hypertension, pathology of coronary artery, diabetes with 2nd type, osteomalacia, cushing from medicine and menorrhagia have been recorded. The level of clinical inflammation and painful relieves are decreased strong from the 3rd month later. The level of inflammation relief has been evaluated through VS and CRP that be improved good, the blood created function hasn’t been effective. The corticoid used term make up about 1/3 therapeutic term.

Conclusion: The research shows that the treatment combines the oriental and western medicines on the patients of low-form arthritis with the result of pain, inflammation relieves to decrease the dependence of corticoids for the patient of low-form arthritis.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF