Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 4
KHẢO SÁT HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU TRÊN BỆNH NHÂN CÓ BỆNH LÝ NỘI KHOA TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC-CHỐNG ĐỘC

Phạm Anh Tuấn*, Phạm Thị Phương Thảo*, Đỗ Chiêu Phát*, Trần Cảnh Đức*, Nguyễn Thiên Bình*, Nguyễn Thị Phương Lan*, Nguyễn Anh Trí*, Nguyễn Thị Thu Vân*, Trần Thị Hoàng Hương*, Võ Kim Tuyến*.

TÓM TẮT :

Mở đầu: Nhóm bệnh nhân nội khoa nằm viện có nguy cơ bị huyết khối tĩnh mạch sâu (HKTMS) chi dưới khá cao, đặc biệt đối với bệnh nhân nặng với các bệnh lý mạn tính nằm điều trị kéo dài tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU) thì tỷ lệ này gia tăng đáng kể.

Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tỷ lệ hiện mắc HKTMS chi dưới (trong vòng 48 giờ sau nhập viện) và tỷ lệ mới mắc HKTMS chi dưới (7 ngày sau nhập viện) trên bệnh nhân nội khoa tại khoa ICU.

Phương pháp: Tiền cứu, mô tả cắt ngang.

Kết quả: Qua nghiên cứu trên 72 bệnh nhân, chúng tôi nhận thấy tỷ lệ hiện mắc HKTMS chi dưới là 19,44%, tỷ lệ mới mắc HKTMS chi dưới sau nhập viện 1 tuần là 15,52%. Các yếu tố nguy cơ tìm thấy có liên quan với HKTMS: Tuổi trung bình trong nhóm có HKTMS cao gấp 1,22 lần so với nhóm không có HKTMS. Nhóm tuổi trên 75 tuổi có nguy cơ HKTMS gấp 8 lần so với nhóm tuổi dưới 75. Thời gian bất động trung bình của nhóm có HKTMS dài hơn 6 ngày. Đặc điểm huyết khối tĩnh mạch chi dưới trên siêu âm Duplex: Đa số ở một chân, bên trái nhiều hơn bên phải. Trên 60% trường hợp huyết khối tĩnh mạch chi dưới được phát hiện tập trung ở đoạn tĩnh mạch gần. Có 21,43% huyết khối được phát hiện đã tắc hoàn toàn khi thực hiện siêu âm trong vòng 48 giờ sau nhập viện. Siêu âm lại sau một tuần, 100% các trường hợp phát hiện HKTMS đều tắc bán phần.

Kết luận: Tỷ lệ HKTMS chi dưới trên nhóm bệnh nhân nội khoa tại khoa ICU khá cao. Cần có chiến lược dự phòng HKTMS trên nhóm bệnh nhân này

ABSTRACT :

Background: Medical hospitalized patients are often at risk of deep venous thrombosis (DVT), especially it even becomes more serious for the medical Intensive Care (ICU) patients.

Objectives: To determine not only the prevelence of deep venous thrombosis (DVT) within 48-hour admission but also the incidence of DVT after 7 days of ICU stay in ICU patients.

Methods: Cross-sectional, Descriptive and Prospective Study.

Results: Among the 72 patients, the prevelence and incidence of deep venous thrombosis (DVT) are 19.44% and 15.52% respectively. We identified two risk factors for DVT, namely age and immobilization. The average age of patients with DVT is 1.22 times higher than that of the non- DVT. The risk of DVT in patients from and over 75 years old is 8 times higher than in the remainder. Other indicators for patients with more possibility of DVT were immobility exceeding 6 days. Thrombus location in inferior limb venous Duplex ultrasound: Predominantly in one leg, especially in the left side, over 60 percent detected in proximal veins. 21.43% of thrombi cause complete obstruction within 48-hour hospitalization while 100% of those in partial block after 7 day ICU stay.

Conclusions: The medical intensive care patients are at high risk of DVT. The strategy of DVT prophylaxis should be available in hospitals.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF