Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 4
ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG THẬN TRƯỚC VÀ SAU KHI ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA SỎI NIỆU QUẢN

Phạm Việt Phong*, Vũ Lê Chuyên**, Tạ Văn Trầm***

TÓM TẮT :

M đầu:Đánh giá chc năng thn trước và sau khi điu tr ngoi khoa si niu qun là quan trng và cn thiết.

Mc tiêu: Đánh giá chc năng thn trước và sau khi điu tr ngoi khoa si niu qun.

Phương pháp: Tiến cu.

Kết qu: Ure huyết thanh: Trước m, 50% > 13,5mmol/l; 34,21% bình thường.; sau m 50% tr v bình thường. Creatinine huyết thanh: 87% có tăng creatinin trước m, sau m mt tun 56,67% tr v bình thường. T l suy thn độ 2 là 33,33% và độ 3 là 30%; sau m 43,33% GFR tr v bình thường và còn suy thn độ 1 - 2 khong 20%.

Kết lun: Chn đoán sm và thi gian phát bnh càng ngn thì kh năng phc hi chc năng thn sau khi gii quyết bế tc càng cao.

ABSTRACT :

Background: Evaluation of renal function before and after surgical treatment of ureteral stones isimportant and necessary.

Objective: To evaluate renal function before and after surgical treatment of ureteral stones.

Methods: The prospective.

Results: Serum ureabefore surgery50%> 13.5 mmol / l34.21normal.; After surgery 50back to normalSerum creatinine87have increased creatinine before surgeryafter surgery a week 56.67%back to normalThe rate of second kidney was 33.33and the third is 30%, 43.33postoperativeGFR returned to normal levels and even renal failure 1 to 2 of about 20%.

Conclusion: Early diagnosis and shorter duration of illness, the possibility of recovery of renal functionafter surgical treatment is higher.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF