Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 4
NGHIÊN CỨU BỆNH LÝ TẮC RUỘT SAU MỔ CẮT RUỘT THỪA TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG THÁP

Nguyễn Tấn Hưng*, Tạ Văn Trầm**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Tắc ruột sau mổ cắt ruột thừa là một cấp cứu ngoại khoa thường gặp.

Mục tiêu: Nghiên cứu bệnh lý tắc ruột sau mổ do cắt ruột thừa tại BVĐK Đồng Tháp.

Phương pháp: Hồi cứu.

Kết quả: 96 trường hợp tắc ruột sau mổ do cắt ruột thừa, chiếm 39% trong toàn bộ tắc ruột sau mổ. Tắc ruột do thắt 20,8%. Nam/nữ = 2. Nông dân chiếm 65,6%. Gặp ở nhiều lứa tuổi, trung bình 34 tuổi, nhiều nhất 21 – 50 tuổi. Nguy cơ tắc xảy ra trong nhiều năm, nhiều nhất trong 3 năm đầu sau mổ cắt ruột thừa (62,5 %). Tiền sử mổ viêm ruột thừa có biến chứng cao (61,5%). Mổ tắc ruột: lần 1 là 83,3%, lần 2 là 13,5%, lần 3 và 4 là 2,1%. Chủ yếu mổ gở dính 95 %, cắt nối ruột 11,5%, nối tắc 3,1%, dẫn lưu hồi tràng 1%.

Kết luận: Tắc ruột sau mổ cắt ruột thừa cao tương đương các địa phương khác. Viêm ruột thừa có biến chứng có nguy cơ tắc ruột sau mổ cao là điều cần lưu ý đối các phẫu thuật viên. Mổ gỡ dính, cắt nối ruột là chủ yếu với tỷ lệ biến chứng và tử vong thấp. Cần quan tâm TR sớm sau mổ vì tỷ lệ tử vong cao.

ABSTRACT :

Background: Obstructive disease after appendectomy is popular ermegy.

Objective: To study obstructive disease after appendectomy at Dong Thap General Hospital.

Methods: The prospective

Results: Rate obstruction after appendectomy above obstruction after operation is 39 per cent and have decrease in recent years. It can happen at any time after appendectomy with the highest rate in third year and the lowest after 5 years. Strangulating obstruction is hight percentage (20.8%), different diagnosing and associated with an increased complicated for obstruction patients (Intestinal necrosis 30%). None a clinical parameter or laboratory measurement can accurately detect or exclude the presene of strangulation in all casesThe highest rist of adhesive bowel obstruction after appendectomy of complicated appendicitis calls the heath workers diagnosing and treating the appendicitis early in order to decrease the rate obstruction.

Conclusion: The result treatment is very good and postoperative complication is low. We consider intestinal obstruction as being early, when developing within three weeks after the operation.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF