Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 1
KHẢO SÁT CÁC BẤT THƯỜNG NƯỚC TIỂU BẰNG QUE THỬ NƯỚC TIỂU TẠI HAI TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC – TP HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thị Phương Thảo*, Đào Bích Thủy*, Hoàng Thị Diễm Thúy*,**, Trần Thị Mộng Hiệp*,**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm xác định tỷ lệ của những bất thường nước tiểu ở trẻ không triệu chứng tại trường Tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền quận 3 và trường trung học cơ sở Trương Công Định quận Bình Thạnh TP. Hồ Chí Minh.

Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang được thực hiện từ tháng 09/2009 đến 12/2009 trên 546 trẻ khỏe mạnh từ 6 đến 14 tuổi. Việc tầm soát được thực hiện bằng que thử nước tiểu 10 thông số.

Kết quả: Trong 546 trẻ khỏe mạnh (286 nam, 260 nữ), có 35 (6,41%) trường hợp bất thường nước tiểu ở tổng phân tích nước tiểu lần đầu và chỉ còn 3 (0,55%) trường hợp bất thường ở lần 2. Trong nhóm những trẻ bất thường nước tiểu lần 1, có 2,75% trẻ tiểu đạm đơn độc, 2,56% tiểu máu đơn độc, 0,37% tiểu bạch cầu đơn độc, 0,37% tiểu nitrit đơn độc, 0,37% tiểu bạch cầu kết hợp với nitrit và không ghi nhận trường hợp tiểu máu kết hợp tiểu đạm. Cả 3 trường hợp có bất thường nước tiểu lần 2 đều là tiểu hồng cầu và những tầm soát ghi nhận: 1 trường hợp thiếu máu tán huyết do thiếu men G6PD, 1 trường hợp thận ứ nước và 1 trường hợp hẹp bao quy đầu.

Kết luận: Que thử nước tiểu thực hiện ở học sinh khỏe mạnh tại 2 trường cấp 1 và cấp 2 tại TP. Hồ Chí Minh phát hiện rất ít bất thường, tuy nhiên vẫn giúp phát hiện được bệnh ở trẻ không triệu chứng. 

ABSTRACT :

Objective: This study attempted to determine the prevalence of urinary abnormalites in asymptomatic children in Nguyen Thanh Tuyen primary school (District 3) and Truong Cong Dinh junior high school (Binh Thanh District) in Ho Chi Minh city.

Methods: A cross – sectional study from 09/2009 to 12/2009 was conducted in 546 apparently healthy children from 6 to 14 years of age. Urinary screening was performed with the dipstick method.

Results: In 546 apparently healthy children (286 boys, 260 girls), urinary abnormalities were detected in 35 (6.41%) subjects at the first screening and only 3 (0.55%) cases at the second screening. Of the children who had urinary abnormalities at the first sceening, isolated proteinuria was found in 2.75% of the cases, isolated hematuria in 2.56%, leukocyte esterase in 0.37%, nitrit positive in 0.37% and combined leukocyte esterase and nitrit in 0.37%. No case with combined hematuria and proteinuria was found. Hematuria was found in all the 3 patients with urinary abnormalities at the second screening and investigation showed G6PD deficiency anaemia in 1 case, hydronephrosis in 1 case and phimosis in 1 case.

 

Conclusion: Urine screening test in healthy primary and junior high school children in Ho Chi Minh city showed very low rate of urine abnormalities, but can detect underlying disease in asymptomatic children.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF