Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 1
ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA ĐỘ BÃO HÒA OXY MÁU (SpO2) TRÊN BỆNH NHI SỐC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE

Nguyễn Ngọc Huyền Mi*, Bạch Văn Cam*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định độ chính xác của SpO2 so với SaO2 và tìm các yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác này ở bệnh nhi đang hồi sức sốc sốt xuất huyết Dengue.

Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang khảo sát trên tất cả bệnh nhi sốc sốt xuất huyết Dengue nhập khoa Hồi sức tích cực BV Nhi Đồng 1 từ tháng 9/2010 đến tháng 1/2011. Độ chính xác được phân tích bằng cả 2 phương pháp thống kê: hệ số tương quan Pearson và phép so sánh Bland Altman. Sự ảnh hưởng của các yếu tố sinh lý bệnh trên độ chênh lệch (SpO2 – SaO2) được phân tích so sánh dưới nhóm.

Kết quả: Có mối tương quan khá cao giữa SpO2 và SaO2 với hệ số tương quan Pearson là 0,66 trên tất cả 230 bệnh nhi. Ở nhóm đã ra sốc, mối tương quan giữa 2 phép đo cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm chưa ra sốc. Độ chênh lệch (SpO2 – SaO2) trung bình chung cho toàn bộ mẫu khảo sát là 1,1% (± 2,1%) và giới hạn tương đồng (-3 ; +5,2%). Kết quả độ chênh lệch (± độ lệch chuẩn) xét riêng ở nhóm đã ra sốc và nhóm chưa ra sốc lần lượt là 0,9% (± 1,4%) và 1,2% (± 2,3%). Suy hô hấp nặng (SaO2 ≤ 90%) làm tăng sai số của SpO2 có ý nghĩa thống kê. Độ chênh lệch (SpO2 – SaO2) trung bình là 0,98% ở nhóm không suy hô hấp, và là 5,43% ở nhóm suy hô hấp nặng (p = 0,004). Khi biên độ nảy đèn thấp sai số sẽ gia tăng. Trong khi đó, các yếu tố khác như chi lạnh, phù ngoại vi, thiếu máu, tăng lactat máu, toan máu và sử dụng thuốc vận mạch không ảnh hưởng trên độ chính xác của oxy kế theo mạch đập.

Kết luận: Đây là 1 kỹ thuật học thích hợp. Tại những vùng không trang bị thiết bị khí máu động mạch, các nhà lâm sàng vẫn có thể tin tưởng độ chính xác của SpO2 trong theo dõi tình trạng oxy hóa máu trên bệnh nhân sốc sốt xuất huyết Dengue, do SpO2 cao hơn SaO2 trung bình là 1,1% (± 2,1%). Tuy nhiên trong trường hợp sốc SXH-D kèm dấu hiệu suy hô hấp hoặc kèm biên độ nảy đèn thấp cần thận trọng và nên chỉ định thêm khí máu động mạch.

ABSTRACT :

Objectives: To determine the accuracy of pulse oximetry relative to SaO2 obtained from ABG in ICU children with Dengue shock syndrome; and to assess the impact of specific pathophysiologic factors on this accuracy.

Methods: This cross-sectional analysis consisted of consecutive patients who were admitted to pediatric ICU, Nhi Dong 1 Hospital with Dengue shock syndrome between September 2010 and January 2011. Accuracy was analyzed by both of 2 methods: Pearson’s correlation coefficient and Bland – Altman method. The effects of pathophysiologic factors on bias were subgroup analysed.

 

Results: There is a good correlation between SpO2 and SaO2 with Pearson’s correlation coefficient at 0.66 for all 230 patients. In the group out-of-shock patients, SpO2 and SaO2 have shown to correlate significantly better to compare with the being-shock children. The mean difference (SpO2 – SaO2) was 1.1% (±2.1%) and limits of agreement (-3 ; +5.2%). The mean difference (± SD) in specific out-of-shock and being-shock patients were 0.9% (±1.4) and 1.2% (±2.3), respectively. Severe hypoxemia (SaO2 ≤ 90%) significantly affected pulse oximeter accuracy. The mean difference was 0.98% in non-hypoxemic patients and 5.43% in hypoxemic patients (p=0.004). Though pulse oximeter accuracy was not affected by cold extrimities, peripheral edema, anemia, hyperlactatemia, acidosis and vasoactive drugs.

Conclusions: Pulse oximetry overestimates ABG-determined SaO2 by a mean of 1.1% in ICU children with Dengue shock syndrome (DSS). This overestimation is exacerbated by the presence of hypoxemia. When SaO2 needs to be determined with a high degree of accuracy in patients with DSS and hypoxemia are recommended.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF