Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 1
LAO VÚ - CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ

Nguyễn Thị Thu Ba*, Hứa Thị Ngọc Hà**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân lao vú và hiệu quả điều trị Lao vú với phác đồ 9RHEZ thực hiện tại phòng khám vú và phòng khám phổi BV ĐHYD Tp.HCM từ 1.1.2009 đến 31.12.2011.

Phương pháp: Phương pháp nghiên cứu loạt ca.

Kết quả: Vị trí lao vú trái và vú phải ngang nhau, 100% trong độ tuổi sinh đẻ. Đa số phát hiện bệnh trễ > 6 tháng 88,9%. 100% có kết quả xét nghiệm tế bào học là lao vú. Đặc điểm lâm sàng thường gặp nhất của lao vúdạng khối u hoặc dạng mảng xơ cứng giống như trong thay đổi sợi bọc của vú. Hình ảnh siêu âm trong lao vú không đặc hiệu, thường gặp nhất là echo kém, echo có dạng dịch chiếm tỷ lệ khá cao. Tỷ lệ điều trị thành công là 95,7%. Tuy nhiên để lại nhiều sẹo xấu trên vú sau điều trị.

Kết luận: Hiện nay lao vú có xu hướng gặp nhiều hơn xưa. Chẩn đoán nhanh nhờ vào kết quả FNA. Dùng phác đồ điều trị lao có 4 thuốc RHEZ trong thời gian 9 tháng cho kết quả tối ưu.

ABSTRACT :

BREAST TUBERCULOSIS: DIAGNOSIS AND THERAPY

* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 - Supplement of No 1 - 2013: 43 - 48

 

Objectives: Determine the clinical and paraclinical characteristics of breast tuberculosis and the result of therapy with regiment 9RHEZ at outpatient tuberculosis department of University Medical Center HCM City from 1.1.2009 to 31.12.2011.

Methods: Case series

Results: There are no predominant sites between left and right breast in mammary tuberculosis. All of patients are reproductive aged women. Accurate diagnosis was made late, more than 6 months: 88.9%. The most common clinical pattern is fibrous tissue and lumpy, mimicking fibrocystic breast change. Ultrasound pattern is usually hypoechoic. FNA cytology from breast lesion remains an important diagnostic tool for breast tuberculosis. Anti-tuberculosis treatment was successful in 95.7%. Many cases remain with bad scars.

Conclusions: Breast tuberculosis is more common than before. Fast diagnosis depends on result of FNA cytology. Therapy with regimen RHEZ during 9 months gets the best outcome. 

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF