Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 1
PHẪU THUẬT NẮN CHỈNH VẸO CỘT SỐNG NẶNG BẰNG CẤU HÌNH TOÀN ỐC CHÂN CUNG

Trần Quang Hiển*, Võ Văn Thành*

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật vẹo cột sống nặng bằng phương pháp phẫu thuật chỉ một lối sau với cấu hình toàn ốc chân cung, dụng cụ Moss Miami.

Đặt vấn đề: Việc nắn chỉnh vẹo cột sống nặng với cấu hình toàn móc hay cấu hình lai móc-ốc dễ đưa đến biến chứng cơ học như bung các kẹp móc và làm giới hạn khả năng nắn chỉnh vẹo. Vì thế, cấu hình toàn ốc chân cung được xem như là một giải pháp tốt trong việc nắn chỉnh vẹo cột sống nặng hiện nay. Kỹ thuật đặt ốc chân cung hình phễu giúp thao tác đạt sự chính xác và dễ thực hiện an toàn.

Phương pháp: Phẫu thuật nắn chỉnh chỉ một lối sau với dụng cụ Moss Miami. Đặt các ốc chân cung từ N1àTL5 bằng kỹ thuật đặt ốc chân cung hình phễu, không dùng màng tăng sáng.

Dữ liệu: Có 18 ca vẹo cột sống được mổ nắn chỉnh chỉ một lối sau với kỹ thuật và phương pháp nêu trên từ 02/01/03 đến 13/10/05 tại khoa Cột sống A, Bệnh viện CTCH, TPHCM. Dụng cụ sử dụng là Moss Miami. Trong 18 ca vẹo trên gồm toàn nữ, tuổi trung bình = 16,6(11-25). Vẹo vô căn = 18 ca. Góc Cobb TB trước mổ = 53 độ(40-86). Góc Cobb TB sau mổ = 24độ (13-52). Độ sửa chữa TB = 28 độ (16-50). Tỉ lệ % sửa chữa TB = 58,4% (33,3-70,5%). Chiều cao TB trước mổ = 149,2cm (127-162cm). Chiều cao TB sau mổ = 153,8cm (134-165cm). Cao thêm TB sau mổ = 4,6cm (1-12cm). Chiều cao trung bình không thay đổi khi theo dõi lần chót. Thời gian theo dõi TB = 17,7 tháng (4-36tháng).

Biến chứng: 1 ca bung ốc đầu trên phải mổ đặt lại dụng cụ. 1 ca ốc đặt ra ngoài chân cung phát hiện trên Xquang và bị tràn dịch màng phổi, phải đặt lại ốc và dẫn lưu màng phổi.

Bàn luận: Cấu hình toàn ốc chân cung giúp cho việc nắn chỉnh vẹo, cũng như sự cố định và duy trì độ nắn chỉnh được tốt hơn. Chiều cao trung bình cải thiện tốt sau mổ và ít thay đổi khi theo dõi lâu dài. Có thể áp dụng kỹ thuật đặt ốc chân cung hình phễu không cần màng tăng sáng. Tuy nhiên cần chú ý một số trường hợp chân cung rất nhỏ hoặc không có chân cung vì có thể đặt ốc ra ngoài gây biến chứng.

Kết luận: Đây là phương pháp đáng tin cậy. Tuy nhiên phẫu thuật viên phải được huấn luyện đúng mức và cần có kinh nghiệm để thao tác được an toàn cho bệnh nhân.

ABSTRACT :

Purpose of study: To assess the result for the surgical management for severe scoliosis by only using total pedicle screws to correct with Moss Miami instrumentation.

Introduction: Surgical posterior correction for severe scoliosis with using total hooks or modifying hook-screw has mechanical complications as loosening the hook-claw at upper end level and limit the capability of correction. Therefore, the using total pedicle screws to posterior correction seem currently to be good solution for surgical management for severe scoliosis.

 

Method: Surgical posterior correction with Moss Miami implants is performed only one stage. Funnel technique for pedicle screws ( from T1-to L5 ) without C-arm help to insert easily, accurately and safely.

Material: 18 severe scoliotic operated cases from January 2st, 2003 to October 13st,2005 at Spinal Surgery Department A, Hospital for Trauma and Orthopedics in HCMC, Viet nam.

Data: Male= 0, Female = 18 (100%). Average age = 16.6 (11-25). Idiopathic scoliosis = 18 cases. Average pre-op Cobb angle = 52.3 degree(40-86). Average post-op Cobb angle = 24.1 degree (13-52). Average post-op correction angle = 28.2 degree (16-50). Average ratio of correction = 54.8% (33.3-70.5%). Average pre-op height = 149.2 cm (127-162 cm) Average post-op height = 153.8 cm (134-165 cm) Average higher post-op = 4.6 cm (1-12 cm). No change in average height at last follow-up. Average Follow-up = 17.7 months ( 4-36 months).

Complications: Loosening the screw at upper end level = 1 case. Hemothorax = 1 case.

Discussions: Pedicle screws help to correct the scoliose as well as to fix and maintain the correction post-op were better. Average height was improved post-op and no change at long time follow-up. Can be applied funnel technique without C-arm.

Conclusion: This is a reliable method but the surgeons need to improve their skillfullness following the good learning curve and training.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF