Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 1
VAI TRÒ CỦA BẢNG CÂU HỎI BERLIN TRONG TẦM SOÁT NGƯNG THỞ LÚC NGỦ TẮC NGHẼN

Trần Minh Huy*, Lê Thị Tuyết Lan**, Nguyễn Xuân Bích Huyên***

TÓM TẮT :

Mở đầu: Bảng câu hỏi (BCH) Berlin được sử dụng rộng rải để đánh giá nguy cơ mắc ngưng thở lúc ngủ tắc nghẽn (NTLNTN) ở các nước nói tiếng Anh.

Mục tiêu: Xác định vai trò của BCH Berlin phiên bản tiếng Việt trong tầm soát NTLNTN trên các đối tượng rối loạn giấc ngủ người Việt Nam, so sánh với tiêu chuẩn vàng là đa ký giấc ngủ (ĐKGN).

Phương pháp: BCH Berlin được dịch sang tiếng Việt và khảo sát trên 123 đối tượng có triệu chứng rối loạn giấc ngủ. Đối tượng cho kết quả dương tính với ít nhất 2 phần của BCH Berlin sẽ được xếp vào nhóm nguy cơ cao mắc NTLNTN. Chỉ số ngưng thở-giảm thở (Apnea Hyponea Index (AHI)) được xác định bằng ĐKGN qua đêm.

Kết quả: Giá trị nội tại của BCH được đánh giá bằng hệ số Cronbach alpha, là 0,81 cho phần 1 và 0,66 cho phần 2. Độ nhạy và độ đặc hiệu của BCH Berlin lần lượt là 84,29% và 66,04% tương ứng với ngưỡng chẩn đoán AHI ≥ 5; 88,24% và 55,56% với AHI >15; 90,63% và 47,52% với AHI> 30. Với ngưỡng chẩn đoán AHI=5, BCH Berlin có tỉ số khả dĩ dương là 2,48, tỉ số khả dĩ âm là 0,24. Chỉ có các phần liên quan tới triệu chứng ngáy, ngáy gây ảnh hưởng người ngủ chung, ngưng thở lúc ngủ và tăng huyết áp/béo phì có mối liên quan có ý nghĩa với AHI.

Kết luận: Mặc dù với độ nhạy khá cao, tuy nhiên BCH Berlin chưa thật sự là công cụ tầm soát hiệu quả trên các đối tượng rối loạn giấc ngủ người Việt Nam do sự hạn chế về độ đặc hiệu, tỉ số khả dĩ dương và tỉ số khả dĩ âm.

ABSTRACT :

* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 - Supplement of No 1 - 2013: 123 - 129

Background: Berlin questionnaire (BQ) is extensively used for identifying patients at risk for obstructive sleep apnea (OSA) in English speaking countries.

Aim: To determine the validity of the Vietnamese version of the BQ in screening for OSA in sleep-disorder patients compared with polysomnography (PSG) as the gold standard.

Methods: The Berlin questionnaire was translated into Vietnamese and administered to 123 patients with symptoms of sleep disorder. Patients with positive responses in any two of three symptom categories of the BQ were considered having a high risk at for OSA. The apnea and hypopnea index (AHI) was obtained by overnight PSG.

Results: Internal consistency reliability, as evaluated with Cronbach’s alpha was 0.81 and 0.66 for category 1, and 2 respectively. The sensitivity and specificity of BQ were respectively 84.3 and 66.0% for AHI≥5, 88.2 and 55.6% for AHI>15, and 90.6 and 47.5% for AHI>30. At the cut-off of AHI=5, BQ performed with a 2.48 positive likelihood ratio and a 0.24 negative likelihood ratio. Only the items related to snoring, annoying snoring, witnessed apnea and hypertension/obesity were significantly associated with AHI.

Conclusions: Although BQ displays a moderately high level of sensitivity, it is not an appropriate screening tool for OSA in sleep-disorder patients because of its limited specificity and likelihood ratios.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF