Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 1
HIỆU QUẢ SAU HAI TUẦN ĐIỀU TRỊ AMPHOTERICIN B TRÊN VIÊM NÃO - MÀNG MÃO DO C. NEOFORMANS TẠI BV. BỆNH NHIỆT ĐỚI TỪ 11/08 ĐẾN 06/09

Nhữ Thị Hoa*, La Gia Hiếu*, Nguyễn Lê Hoàng Anh*, Trần Phủ Mạnh Siêu**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Viêm não-màng não do Cryptococcus neoformans là một trong những bệnh cơ hội chủ yếu trên bệnh nhân HIV/AIDS. Do đó việc điều trị tùy thuộc phần nào vào khả năng miễn dịch của ký chủ. Đánh giá hiệu quả sau 2 tuần tấn công Amphotericin B có thể cho phép suy diễn khả năng hồi phục hoặc tái phát trong giai đoạn duy trì tiếp theo với fluconazole.

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá khả năng đáp ứng lâm sàng và cận lâm sàng sau 2 tuần điều trị amphotericine B trên bệnh nhân viêm não–màng não (VNMN) do C. neoformans tại BV Bệnh Nhiệt Đới TP. HCM (BVBNĐ).

Phương pháp và đối tượng nghiên cứu: Mô tả tiền cứu hàng loạt 47trường hợp VNMN do C. neoformans điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới (BVBNĐ) từ 11/2008 đến 6/2009. Định danh vi nấm bằng phương pháp nhuộm mực tàu. Mức độ nhiễm nấm được tính theo số khúm nấm trên canh cấy SDA. Thăm khám, phỏng vấn trực tiếp và ghi nhận kết quả xét nghiệm từ hồ sơ bệnh án để thu thập các thông tin lâm sàng, cận lâm sàng trước và sau điều trị theo bảng câu hỏi cấu trúc. Tần số, tỉ lệ, số trung bình được đo lường và phân tích bằng kiểm định χ2, χ2 McNemar và Wilcoxon.

Kết quả: Sau hai tuần điều trị Amphotericine B, các dấu hiệu kích thích màng não đều giảm (RR từ 8 – 28, p < 0,05), các kết quả sinh hoá, tế bào trong dịch não tủy (DNT) cải thiện tốt nhưng chưa đạt ngưỡng bình thường. Mật độ nấm giảm từ 27,6 x 103 xuống 1,2 x 103 CFU/ml DNT (p < 0,001), 46,8% mẫu vẫn dương tính trên canh cấy, trong đó 2 chủng không phát triển trên SDA nhưng hồi phục trên BHI.

Kết luận: Phác đồ tấn công hai tuần amphotericin B đã chứng tỏ hiệu quả trên VNMN do Cryptococcus neoformans trên cơ địa SGMD, nhưng khả năng tái phát cao (≥ 46,8%). Việc đánh giá sạch nấm nên được tiến hành với cặn ly tâm của 10 – 20ml DNT trên cả canh cấy SDA và BHI.

ABSTRACT :

Introduction: Cryptococcal meningo-encephalitis is one of the main opportunistic infections among HIV (+)/AIDS patients. Therefore, result of therapy depends on the host’s immune function. Chance of recovery or recurrence during the successive maintenance treatment with fluconazole can be estimated via assessment of the effectiveness of amphotericin B used in the two-week attack phase.

Objectives: To determine the efficacy of clinical and paraclinical improvement after two-week treatment with amphotericin B among cryptococcal meningo-encephalitis patients admitted to Hospital of Tropical Diseases, HCM city, from November 2008 to July 2009.

Method and subjects: A prospective case series of 47 cryptococcal meningo-encephalitis patients treated at the Hospital of Tropical Diseases was conducted from November 2008 to June 2009. India ink preparation of cerebrospinal fluid (CSF) is used to diagnose C. neoformans. Density of yeasts was determined by counting the number of fungal colonies on Sabouraud dextrose agar (SDA). Clinical and para-clinical data were collected, before and after treatment, by examination, face-to-face interview and from medical record. Frequencie, proportions, and means were calculated and analyzed by χ2, McNemar, Mann-Whitney and Wilcoxon tests.

Results: After two weeks of amphotericine B, all meningeal signs subsided (RR= 8 – 28, p < 0.05), biochemical and cytologic parameters in the CSF were improved but not yet return to the normal. Yeast density decreased from 27.6 x 103 to 1.2 x 103 CFU/ml CSF (p<0.001); 46.8% of the samples remained positive on culture, among them, 2 strains did not develop on SDA but recovered on BHI broth.

Conclusions and recommendations: Two-week attack with amphotericine B is effective against cryptococcal meningo-encephalitis in patients with HIV (+)/ AIDS, but relapse can still occur (≥46.8%). Negative culture should be confirmed by both SDA agar and BHI broth with sediment of 10 – 20ml of CSF.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF