Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 1
VAI TRÒ CỦA CÁC XÉT NGHIỆM THƯỜNG QUY TRONG CHẨN ĐOÁN SỚM BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE Ở NGƯỜI LỚN

Nguyễn Thị Mỹ Linh*, Phùng Khánh Lâm**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Sốt xuất huyết Dengue (SXHD) là một vấn đề y tế cộng đồng quan trọng ở hầu hết các quốc gia vùng nhiệt đới thuộc Châu Á và Châu Mỹ. Tuy nhiên, có thể chẩn đoán sớm bệnh SXHD trong trường hợp chưa có điều kiện sử dụng các xét nghiệm chẩn đoán nhanh như NS1, RT-PCR bằng một số xét nghiệm thường quy như công thức máu (CTM), men gan AST/ALT trong 3 ngày đầu khởi sốt.

Mục tiêu: Thiết lập cách chẩn đoán sớm bệnh SXHD trong 3 ngày đầu (72 giờ) sau khi sốt-bằng các xét nghiệm thường quy bao gồm công thức bạch cầu, tiểu cầu và trị số của men gan ALT, AST.

Phương pháp: Nghiên cứu tiền cứu, mô tả nhiều trường hợp, sử dụng mô hình để phân tích, tạo lưu đồ. Cỡ mẫu: 804..Địa điểm nghiên cứu: BV Bệnh Nhiệt đới. Thời gian từ tháng 12/2010 đến tháng 09/2011.

Kết quả: Sự khác biệt có ý nghĩa của các thông số huyết học-bạch cầu, bạch cầu đa nhân trung tính, bạch cầu lymphocyte, tiểu cầu, DTHC và trị số men ALT, AST của nhóm bệnh nhân SXHD và nhóm bệnh nhân sốt không do Dengue trong 3 ngày đầu sau khi khởi sốt. Các thông số cận lâm sàng này, được kết hợp để xây dựng mô hình chẩn đoán sớm bệnh SXHD.

Kết luận: Có thể thiết lập một lưu đồ phối hợp giữa các thông số cận lâm sàng thường quy ở thời điểm sớm hơn 72 giờ sau khi sốt, để phân biệt có nhiễm Dengue hay không Dengue, với độ nhạy và độ đặc hiệu khá cao lần lượt là 94% và 61%; giá trị tiên đoán dương 84% và giá trị tiên đoán âm 82%. 

ABSTRACT :

* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17-Supplement of No 1-2013: 181 - 188

Backgrounds: The emergence of Dengue became a public health problem in tropical and sud-tropical countries. The diagnosis of Dengue were based on NS1 test or RT=PSR which were not often available everywhere.

Objective: To make an early diagnosis of Dengue at 72 h of onset, using the Decision Tree Algorithms with the basic laboratory parameters: white blood cell count, absolute lymphocyte count, platelets count, AST and ALT.

Methods: This prospective observational study was done from December 2010 to September 2011 on 804 inpatients admitted to the Hospital for Tropical Diseases, with a fever of 72 h from onset.

Results: There were a significant difference of the WBC, platelet count, lymphocyte count and liver enzyme between Dengue and non-Dengue groups within the first three days of illness.

Conclusion: Decision Tree Algorithms for early diagnosis of Dengue can be made from basic laboratory parameters with a sensitivity and specificity of 94% and 61%; and PPV and NPV of 84% and 82%.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF