Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 1
ĐỐT NHÁNH VÁCH BẰNG CỒN TRONG BỆNH CƠ TIM PHÌ ĐẠI

Phạm Nguyễn Vinh*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Từ 1 trường hợp Bệnh Cơ Tim Phì Đại Tắc Nghẽn điển hình, nghiên cứu các đặc điểm lâm sàng của bệnh. Từ đó rút ra các khái niệm áp dụng trong chẩn đoán và điều trị tại VN

Phương pháp: Trường hợp lâm sàng Bệnh Cơ Tim Phì Đại Tắc Nghẽn ở bệnh nhân nam 54 tuổi điều trị bằng phương pháp đốt nhánh vách bằng cồn và tham khảo các tài liệu y văn trên thế giới và trong nước.

Kết quả: Triệu chứng lâm sàng cải thiện sau đốt nhánh vách bằng cồn. Bệnh nhân có kết quả lâm sàng tốt ở thời điểm theo dõi 6 tháng sau can thiệp.

Kết luận: Đốt nhánh vách bằng cồn trong Bệnh Cơ Tim Phì Đại Tắc Nghẽn cho thấy kết quả cải thiện triệu chứng và khả năng gắng sức đáng kể. Và là phương pháp thay thế ít xâm lấn hơn ở bệnh nhân ở bệnh nhân không có khả năng phẫu thuật. 

ABSTRACT :

Goals: The purpose of this review is to enhance understanding of clinical markers, diagnosis and treatment from typical case of Obstructive Hypertrophic Cardiomyopathy. The implications for treatment withdrawed to Vietnamese patients.

Methods: We report here a 54 year-old gentleman with shortness of breath and chest pain on exertion due to Obstructive Hypertrophic Cardiomyopathy, which was treated by Alcohol Septal Ablation and review of the medical literature in VietNam and all over the world.

Results: The symtoms was improved after Alcohol Septal Ablation. The patient maintained the clinical state of well being through his six months follow-up visits.

Conclusion: Alcohol Septal Ablation in patient with Obstructive Hypertrophic Cardiomyopathy provides the advantages: Improvements in symptoms and exercise capacity. Alcohol Septal Ablation is alternative less invasive intervention for selected patients who are not optimal surgical candidates.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF