Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 1
NONG VÀ ĐẶT STENT MẠCH VÀNH Ở BỆNH NHÂN TĂNG TIỂU CẦU: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG

Phạm Nguyễn Vinh*

TÓM TẮT :

Tăng tiểu cầu nguyên phát là một dạng rối loạn tăng sinh tủy nguyên phát làm số lượng tiểu cầu tăng. Biểu hiện lâm sàng có thể là thuyên tắc hoặc xuất huyết. Bệnh nhân tăng tiểu cầu nguyên phát có thể biểu hiện thiếu máu cơ tim. Trong nhiều nghiên cứu, tỉ lệ biến chứng tim mạch ở bệnh nhân có tăng tiểu cầu nguyên phát là từ 4 đến 21%. Rối loạn này có thể dẫn đến tạo thành huyết khối hoặc tắc mạch cấp cũng như xuất huyết có thể là do rối loạn chức năng tiểu cầu. Trong bài báo này, chúng tôi báo cáo ca nhồi máu cơ tim không ST chênh lên ở bệnh nhân có tăng tiểu cầu nguyên phát. Bệnh nhân được điều trị chống ngưng tập tiểu cầu, ức chế thụ thể glycoprotein IIbIIIa và thành công với đặt stent không phủ thuốc ở nhánh liên thất trước của mạch vành.

ABSTRACT :

Essential thrombocythemia (ET) is a primary myeloproliferative disorder in which the platelet count becomes elevated. The predominant clinical manifestations of ET result from hemorrhagic or thromboembolic complications. Patients with essential thrombocythemia may present with signs of coronary ischemia. In many published series, the rate of cardiovascular. Complications related to the presence of ET ranged from 4% to 21%. This disorder may lead to the formation of thrombi and acute arterial occlusion, as well as hemorrhagic complications, probably as a result of platelet dysfunction. In this study, a case of non ST elevation myocardial infarction (NSTEMI) diagnosed in a young patient with known ET is reported. The patient received dual antiplatelet and GPIIbIIIa inhibitor therapy, followed by successful coronary angioplasty with bare metal stent in left anterior descending (LAD).


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF