Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 1
SO SÁNH TÍNH HIỆU QUẢ CỦA COBLATOR VÀ TIA LASER TRONG CẮT AMIDAN Ở NGƯỜI LỚN VÀ TRẺ EM TẠI TP.HCM

Nhan Trừng Sơn*, Huỳnh Khắc Cường*, Nguyễn Hữu Khôi*, Nguyễn Nam Hà*, Nguyễn Thị Ngọc Dung*, Phan Thị Thảo*, Đặng Hoàng Sơn*, Trần Anh Tuấn*, Nguyễn Thành Đông*, Nguyễn Ngọc Minh*

TÓM TẮT :

Đặt vn đ: Hin nay bác sĩ Tai Mũi Hng TP.H Chí Minh có xu hướng ct amidan vi dng c mi, dng c coblator, và cũng có nơi ct amidan vi tia laser. Chúng tôi mun biết hiu qu ca hai dng c này.

Vt liu và phương pháp nghiên cu: Đây là đ tài so sánh hiu qu ca hai dng c nói trên. Chúng tôi tìm ra chín tiêu chun so sánh, đó là thi gian ct amidan hai bên, lượng máu mt trong lúc ct, đ đau sau ct, chy máu sau ct, đ bng h m, t l nhim trùng, so sau m, thi gian điu tr ni khoa thêm và chi phí cho mt ca.

 Ct amidan được thc hin ti bn bnh vin: bnh vin Tai Mũi Hng TP.HCM (coblator tr em)), bnh vin Nhi đng 1 (laser tr em), bnh vin Đại hc Y Dược Cơ s 2 (coblator người ln) và bnh vin ITO (laser người ln). Mi bnh vin ct amidan 50 bnh nhân.

Kết qu: So sánh chín tiêu chun đt được, chúng tôi nhn thy ct amidan vi coblator đ bng h m nh hơn, đau sau m ít hơn, dùng thuc gim đau ít hơn và bnh nhân tr li sinh hot thường ngày sm hơn.

Bàn lun: Ct amidan vi dng c coblator trong môi trường có nước, đ nóng 60oC và ct amidan vi tia laser môi trường không có nước, đ nóng 800C. So kết qu ca hai dng c, chúng ta nhn thy ct amidan vi dng c coblator đ bng nh hơn, đau sau m ít hơn, tr li sinh hot sm hơn.

Kết lun: Như vy tính hiu qu ct amidan vi coblator cao hơn vi tia laser

ABSTRACT :

Background: Nowadays lots of ENT doctors in HCM.City trend to use two new kinds of instrument for tonsillectomy (coblator and laser). We want to realize the efficiency of the two instruments. In this work we are going to compare the efficiency of the two instruments.

Material and method: We find nine standards of comparison: time of tonsillectomy, haemorrhage during tonsillectomy, post-tonsillectomy pain, post-tonsillectomy haemorrhage, burn of tissue, post-surgery infection, sticked pseudomembrane, time of supplement internal medicine and cost for a case of tonsillectomy.

Tonsillectomy was executed at four hospitals: HCM.C.  ENT  Hospital (coblator on children), Children Hospital N.1 ((laser on children),  University  Hospital section 2 (coblator on adults) and  ITO  Hospital(laser on adults) on adults. Each of them takes charge of 50 patients.

Results: Comparising the nine completely done standards, we see: with coblator instrument, we get the result that burn degree is lighter, post-tonsillectomy pain is less, using pain-relief medicine is less and that patients return to normal activity sooner.

Discussion: For tonsillectomy, we use coblator instrument in water at 600C or use laser without water at 800C. Comparising the results of the two instruments, we find that with coblator instrument, we get the result that burn degree is lighter, post-tonsillectomy pain is less, using pain-relief medicine is less and that patients return to normal activity sooner.

Conclusion: So the efficiency of coblator instrument for tonsillectomy is higher than the one of laser..


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF