Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 3
BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHỈ SỐ NGUY CƠ TAI GIỮA TRONG TIÊN LƯỢNG TỈ LỆ THÀNH CÔNG CỦA PHẪU THUẬT VÁ NHĨ

Phạm Kiên Hữu*

TÓM TẮT :

Mục đích: Công trình nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của chỉ số nguy cơ tai giữa trên tỉ lệ thành công của phẫu thuật vá nhĩ (chỉnh hình tai giữa)

Đối tượng nghiên cứu: Bệnh nhân đã phẫu thuật chỉnh hình tai giữa tại bệnh viện Đại học Y Dược từ 2007 đến 2012

Phương pháp nghiên cứu: Tiến cứu mô tà hang loạt 123 ca. Các tiêu chí cần đánh giá: Chỉ số nguy cơ tai giữa: chảy tai, lỗ thủng, cholesteatoma, tình trạng chuỗi xương con, mô hạt trong tai giữa, thói quen hút thuốc lá.

Kết quả: Tỉ lệ thành công chung là 73,4%. Điểm trung bình chỉ số nguy cơ tai giữa thấp chiếm 41,1%, trung bình chiếm 34,6%, cao chiếm 21,2% có tương quan có ý nghĩa thống kê giữa chỉ số nguy cơ tai giữa thấp và tỉ lệ thành công của phẫu thuật vá nhĩ, chỉ số trung bỉnh của các bệnh nhân được phẫu thuật bằng kỹ thuật kín thấp hơn so với các bệnh nhân được phẫu thuật bằng kỹ thuật hở (4,6 so với 9,2),

Kết luận: Các trường hợp viêm tai giữa có chỉ số nguy cơ tai giữa cao có khuynh hướng được phẫu thuật theo kỹ thuật hở và có tỉ lệ vá nhĩ thành công thấp hơn so với các trường hợp có chỉ số nguy cơ tai giữa thấp.

ABSTRACT :

Objectives: to evaluate the value of middle ear risk index (MERI) prognostic factors on the success of tympanoplasty.

Subjects and methods: prospective study on 123 consecutive surgical cases in UMC HCMC from 2009 – 2012. MERI: Otorrhea, perforation, cholesteatoma, Ossicular status, middle ear granulation or effusion, previous surgery, smoker.

Results: The overall success rate was 73,4%, 55 (45.1%) patients had low risk, 43 (34.6%) nedium risk, and high risk 26 (21.2%). There was a statistically significant association between the low MERI score and tympanoplasty success. Furthermore, the mean MERI score was found as 7.8 _ 11.8 in the canal wall down mastoidectomy group and 4.6 _ 9.2 in the canal wall-up group. The mean MERI score was significantly higher in CWD mastoidectomy group compared with ICW group

Conclusion: High MERI had a much higher possibility of CWD surgery and lower chance of successful  tympanoplasty

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF