Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 3
MỘT SỐ BIẾN CHỨNG THƯỜNG GẶP TRONG TUẦN LỄ ĐẦU TRÊN BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ NÃO CẤP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM TIỀN GIANG

Nguyễn Văn Dũng*

TÓM TẮT :

Cơ sở: Sự xuất hiện các biến chứng khác nhau trên bệnh nhân đột quỵ sẽ làm cho tình trạng bệnh đột quỵ trầm trọng hơn. Có ít công trình nghiên cứu về biến chứng trong tuần lễ đầu trên bệnh nhân đột quỵ não.

Mục tiêu: Khảo sát một số biến chứng thường gặp trong tuần lễ đầu và xác định mối liên quan giữa các biến chứng này với các đặc điểm lâm sàng trên bệnh nhân đột quỵ não tại bệnh viện ĐKTT Tiền Giang.

Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang mô tả tiền cứu.

Kết quả: Trong số 163 bệnh nhân đột quỵ não cấp trong nghiên cứu của chúng tôi có 127 trường hợp (77,9%) có ít nhất từ 1 biến chứng trở lên. Trong số đó, biến chứng táo bón xảy ra cao nhất chiếm 47,2%, tăng đường huyết 21,5%, tăng áp lực nội sọ 22,1%, biến chứng tim mạch 30,1%, biến chứng viêm phổi 35%, co giật 6,7%, xuất huyết tiêu hóa 7,4%, bí tiểu 23,9%, nhiễm trùng tiểu 9,2%, loét da 15,5%, hạ natri máu 9,8%.  

Kết luận: Biến chứng sau đột quỵ trong tuần lễ đầu rất phổ biến. các biến chứng này thường liên quan đến tuổi và điểm Glassgow.

ABSTRACT :

Background: Stroke patients become more serious by appearing of various complications. There was a little studies which researched about complications within the first week in stroke patients.

Objective: Investigate some common complications within the first week and determine association between these complications and clinical features in stroke patients at Tien Giang center general hospital.

Method: This is prospective, cross- sectional observational study.

Results: There are 163 patients in our study include 127(80%) patients who have at least one complication: constipation 47,2%, hyperglycemia 21,5%, intracranial hypertension 22,1%, cardiovascular complication 30,1%, pneumonia complication 35%, seizure 6,7%, gastrointestinal bleeding 7,4% , urinary retention 23,9%, urinary tract infection 9,2%, skin ulcer 15,3% and hyponatremia 9,8%.

Conclusions: Complications after stroke within the first week is very popular. These complications almost associate with  age and Glasgow scale of patient.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF