Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 3
VÀI NHẬN XÉT VỀ PHƯƠNG PHÁP CẮT GAN CỦA KEN TAKASAKI VÀ KỸ THUẬT CẮT GAN TÔN THẤT TÙNG

Trịnh Văn Minh* * Bộ môn Giải Phẫu – Trường Đại học Y Khoa Hà Nội. Tác giả liên lạc: GS. TS. Trịnh Văn Minh Email: minhthuc1970@yahoo.com

TÓM TẮT :

ABSTRACT :

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF