Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 3
ĐÁNH GIÁ LẠI TỈ LỆ TỔN THƯƠNG ĐƯỜNG MẬT TRONG PHẪU THUẬT CẮT TÚI MẬT NỘI SOI MỘT VẾT MỔ

Cộng tác trong mục này: Cao Minh Nga, Đỗ Đình Công, Hoàng Trọng Kim, Hứa Thị Ngọc Hà, Lê Thị Tuyết Lan, Nguyễn Hữu Hoàn, Nguyễn Sào Trung, Phan Đặng Anh Thư, Trần Thị Bích Hương, Trần Thanh Xuân.

TÓM TẮT :

ABSTRACT :

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF