Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 3
BẰNG CHỨNG TỪ CÁC NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG SO SÁNH PHẪU THUẬT CẮT DẠ DÀY MỔ MỞ VÀ CÓ NỘI SOI HỖ TRỢ TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ DẠ DÀY GIAI ĐOẠN SỚM

Cộng tác trong mục này: Cao Minh Nga, Đỗ Đình Công, Hoàng Trọng Kim, Hứa Thị Ngọc Hà, Lê Thị Tuyết Lan, Nguyễn Hữu Hoàn, Nguyễn Sào Trung, Phan Đặng Anh Thư, Trần Thị Bích Hương, Trần Thanh Xuân.

TÓM TẮT :

ABSTRACT :

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF