Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 2
TỶ LỆ ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI VẬN ĐỘNG CỦA PHƯƠNG PHÁP CHÂM CẢI TIẾN KẾT HỢP VẬN ĐỘNG TRỊ LIỆU TRÊN BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO TRÊN LỀU VÀ YẾU TỐ LIÊN QUAN

Trịnh Thị Diệu Thường*, Phan Quan Chí Hiếu*

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu này tiến hành nhằm tìm kiếm các yếu tố liên quan có thể ảnh hưởng đến đáp ứng điều trị phục hồi vận động của châm cứu cải tiến phối hợp với tập vận động chủ động (yếu tố tỉnh thức, yếu tố hợp tác) trên bệnh nhân nhồi máu não trên lều?

Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả tỷ lệ đáp ứng điều trị dựa vào một thử nghiệm lâm sàng, ngẫu nhiên có nhóm chứng, đa trung tâm (BV Y học cổ truyền Tp. HCM, BV 175, Cơ sở 3 – BV Đại học Y Dược Tp.HCM) từ tháng 4/2011 đến tháng 12/2012.

Đối tượng nghiên cứu: 108 bệnh nhân nhồi máu não trên lều (49 nữ, 59 nam), 16 bệnh nhân nhỏ hơn 50 tuổi, 92 bệnh nhân trên 50 tuổi được điều trị và theo dõi trong 3 liệu trình (10 ngày/ liệu trình). Nhóm chứng được châm cứu cải tiến và nhóm can thiệp được điều trị bằng thể châm cải tiến phối hợp tập vận động chủ động. Sau điều trị bệnh nhân được đánh giá mức độ hồi phục vận động dựa vào thang điểm Barthel, thang điểm Modified Rankin Scale, test xếp vòng/ lỗ, thời gian đi bộ 10m sau 1 liệu trình, 2 liệu trình, 3 liệu trình.

Kết quả: Sau điều trị, số BN nhóm can thiệp đáp ứng điều trị chiếm tỉ lệ cao (48/54 BN chiếm tỉ lệ 88,89%). Về đáp ứng điều trị hạn chế có sự khác biệt ở hai nhóm nghiên cứu, tỷ lệ đáp ứng điều trị hạn chế ở nhóm can thiệp giảm 51% so với nhóm chứng. Tuy nhiên, so sánh giữa 2 nhóm đáp ứng điều trị và đáp ứng điều trị hạn chế trong cùng nhóm can thiệp không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P< 0,05) về tuổi. Nam, thời gian đột quỵ đến điều trị > 1 tháng, có hôn mê lúc khởi bệnh, số lần bị tai biến mạch máu não ≥ 2, tăng huyết áp, béo phì, bệnh tiểu đường, rối loạn lipid máu, bệnh lý tại tim. Vì vậy, chúng ta có thể dùng châm cứu cải tiến phối hợp tập vận động chủ động trong lúc châm không giới hạn trong từng trường hợp bất thường nào về thông tin nền.

Kết luận: Tỷ lệ đáp ứng điều trị hạn chế ở nhóm can thiệp giảm 51% so với nhóm chứng. Châm cứu cải tiến phối hợp tập vận động chủ động trong lúc châm không giới hạn trong từng trường hợp bất thường nào về thông tin nền.

ABSTRACT :

Aims: This study aims to find risk factors which can affect the rehability of the combination of new method of acupuncture and active exercise (consciousness, cooperation) on supratentorial ischemic stroke patients.

Method: Cross-sectional study based on a multi-centered randomized controlled trial (Traditional Medicine Hospital of Ho Chi Minh City, 175 Hospital, 3rd branch – University Medical Center) from April 2011 to December 2012.

Subjects: 108 supratentorial ischemic stroke patients (49 female, 59 male), 16 patients younger than 50 years old, 92 patients older than 50 years old, treated and followed up in three sessions (10 days / session). The control group recieves the treatment of the new method of acupuncture, and the trial group recieves the treatment of the new method of acupuncture combined with active exercise. In the end, patients are evaluated according to the Barthel score, the Modified Ranking Scale, 10 hole test, 10m walk test, after the 1st, 2nd and 3rd sessions.

Results: After treatment, a large portion of the trial group shows improvements (48/54 patients, 88.89%). There is a difference in the limited rehabilitation rate between the two groups, the limited rehabilitation improvement rate in the control group decreases 51% compared to the control group. However, there is no significant difference (p<0.05) in patients ≥ 50 years old, male, time starting treatment over 1 month from stroke, coma, having ≥ 2 strokes in history, hypertensive, obese, diabetic, dyslipidemic, and with cardiac problems. Therefore, we can use the combination method while applying acupuncture in any case without limitations of baseline information.

Conclusion: The limited rehabilitation rate in the trial group decreases 51% compared to the control group. The combination of the new method of acupuncture and active exercise is not limited in any case with abnormal baseline information.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF