Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 2
TÁN SỎI THẬN QUA DA BẰNG KIM NHỎ (MICROPERC): CA LÂM SÀNG ĐẦU TIÊN ĐƯỢC THỰC HIỆN TẠI MEDIC

Nguyễn Minh Thiền*, Lê Tuấn Khuê*, Phạm Thế Anh*, Phan Thanh Hải*, Bùi Văn KIệt**, Nguyễn Tuấn Vinh**

TÓM TẮT :

Tán sỏi thận qua da (percutaneuos nephrolithotomy= PNL) tiêu chuẩn được sử dụng rộng rải đối với sỏi san hô ở bể thận. Biến chứng chính của tán sỏi qua da chuẩn là chảy máu. Ngày nay đã có nhiều bước tiến bộ trong PNL như là mini PNL đã làm giảm biến chứng do giảm kích thước đường nong vào thận, nhưng vẫn thực hiện bước nong vào thận. Do đó mục tiêu chúng tôi là tán sỏi thận qua da với mục tiêulà giảm tối thiểu biến chứng chảy máu. Chúng tôi báo cáo trường hợp đầu tiên tán sỏi thận qua da bằng phương pháp ít xâm lấn được thức hiện thành công tại Medic. Bệnh nhân chúng tôi chỉ sử sụng 1 bước là dùng kim đi vào thận là 4,85 Fr (16 gauge), vừa đi vừa soi vào đài thận và quan sát thấy sỏi trực tiếp, sau đó tán sỏi bằng laser, không cần phải nong vào thận và xuất viện 1 ngày sau.

ABSTRACT :

Percutaneuos nephrolithotomy (PNL) is a standard percutaneous technique for large bulk renal stone but the complication of standard PNL is bleeding. Recently, there are significant advances in PNL, including minimally instrument. The mini PNL decreases morbidity by reducing tract size. We show the first case of micro invasive PNL that we have done well at Medic Center. This patient was performed the 4,85Fr needle to achieve collecting system access under direct vision. We was done through the same 16 gauge needle sheath with a 3-way connector allowing irrigation, and passage of a flexible telescope and a 200 micron holmium: YAG laser fiber withoutdilation of the tract. 

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF